Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on haettavana kahdeksan yliopistonlehtorin tehtävää – sekä suomen että ruotsinkielisiä. Osa tehtävistä on vakinaisia ja osa määräaikaisia. Hakuaika ruotsinkielisiin tehtäviin päättyy 26.4.2017 ja muihin 2.5.2017.

Vakituisia tehtäviä 1.8.2017 alkaen

  • kaksi yliopistonlehtoria ruotsinkieliseen lastentarhanopettajakoulutukseen ja erityisesti varhaiskasvatuksen alalle
  • katsomusaineiden didaktiikan yliopistonlehtori
  • kielididaktiikan yliopistonlehtori
  • kaksi varhaiskasvatuksen yliopistonlehtoria

Määräaikaisia tehtäviä ajalle 1.8.2017–31.7.2018

  • ympäristötieteiden didaktiikan yliopistonlehtori
  • kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtori

Hakuilmoitukset tehtäviin yliopiston avoimissa työpaikoissa »