Sirpa Leppä - Imukudossyövän yksilöllisen hoidon tutkija

12.5.2016
Syöpätautien ja sädehoidon professori Sirpa Leppä (s. 1966) on imukudossyöpien eli lymfooman tuntija. Viime vuosina lymfooman biologiasta on opittu niin paljon uutta, että tutkimustietoja voidaan jo hyödyntää potilaiden yksilöllisessä hoidossa.

Leppä on tutkinut molekyylibiologian keinoin syöpäsolun kasvua ja vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa: miten syöpäsolu jakaantuu, tarttuu ja liikkuu. Turun ja Helsingin yliopistojen lisäksi Leppä on toiminut tutkijana Euroopan molekyylilääketieteen instituutissa Heidelbergissä Saksassa.
 
Leppä valmistui syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäriksi vuonna 2004. Samana vuonna hän sai syöpäbiologian dosentuurin ja vuonna 2009 myös kliinisen onkologian dosentuurin Helsingin yliopistoon.

Vaihteleva lymfooma

Viime vuosina lymfooman biologiasta on opittu paljon uutta. Tutkimusten ansiosta lymfooman hoidon suunnittelussa ei enää olla vain diagnoosin ja kliinisten uusimisriskiä ennustavien tekijöiden varassa, vaan tutkimustieto tarjoaa jo osin mahdollisuuksia potilaiden yksilölliseen hoitoon.

Yksilöllinen hoito on Lepän mukaan varsinkin lymfooman hoidossa tärkeää, sillä nämä imukudossyövät ovat taudinkuviltaan hyvin vaihtelevia. Tällä hetkellä Lepän tutkimusryhmä etsii lymfoomien geenivirheitä selvittääkseen, miksi tauti käyttäytyy joillakin potilailla aivan toisin kuin voisi olettaa.

Tutkimusta, opetusta ja potilastyötä

Tutkijantyön lisäksi kliininen hoitotyö on aina kiinnostanut Leppää. Vuonna 2008 hän aloitti työt HYKSin Syöpätautien klinikalla erikoistuvana lääkärinä ja perusti klinikalle oman tutkimusryhmänsä. Tästä lähtien Leppä on toiminut tutkijalääkärinä. Tällä hetkellä hän hoitaa professuurinsa ja tutkimusryhmänsä johtamisen lisäksi HYKS Syöpäkeskuksen  osastonylilääkärin tointa.  

Leppä aloitti syöpätautien ja sädehoidon professorin sijaisena jo vuonna 2012. Tammikuisen vakinaistamisensa jälkeenkin hänen professuurinsa on osa-aikainen: Lepän työajasta suurin osa kuluu edelleen potilastyössä HYKSissä, jossa hän vastaa lymfoomaryhmän toiminnasta ja oman genomibiologian alan tutkimusryhmänsä työstä.

Professorina Leppä vastaa syöpätautien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta yliopistossa. Hän on jo muokannut alan erikoistumiskoulutusta ja on mukana myös koko lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen uudistamisessa. Työ on jo pitkällä, ja uusilla suuntaviivoilla on tarkoitus aloittaa syksyllä 2016. 

Syöpätautien ja sädehoidon professori Sirpa Leppä: Julkaisut ja aktiviteetit