Päivi Ojala - Virusperäisten syöpien tuntija

12.5.2016
Helsingin yliopiston syöpäsolubiologian professori Päivi Ojala haluaa tietää, miten syöpä kommunikoi ympäristönsä kanssa. Hän etsii keinoja, miten syövän toimintaa voidaan estää.

Päivi Ojala on tutkinut etenkin ihmisessä syöpää aiheuttavaa Kaposin sarkooma –herpesvirusta (KSHV). Hän on julkaissut tästä viruksesta lukuisia arvostettuja ja alan tutkimukseen huomattavasti vaikuttaneita artikkeleita. Hän on tutkinut sekä syöpäviruksen omia lisääntymismekanismeja että infektoidun isäntäsolun ja viruksen vuorovaikutusta.

Miten kasvu estetään?

Ojala on muun muassa osoittanut, että aktivoituakseen hiljaisesta tilasta ja tuottaakseen mahdollisimman tehokkaasti uusia virusjälkeläisiä KSHV-virus käyttää hyväkseen  isäntäsolunsa stressireaktiota.

Myös erilaiset signalointireitit ihmisten soluissa ovat virukselle elintärkeitä. Vuonna 2007 näitä reittejä tutkiessaan Ojala ryhmineen selvitti mekanismin, jolla virus estää solun keskeisen kasvunrajoiteproteiinin toimintaa. Ojala onnistui purkamaan tämän mekanismin kohdennetulla molekyylihoidolla. Hiirikokeissa lääkeyhdiste tappoi hyvin tarkasti vain viruksella infektoituneita sairaita soluja. USA:ssa tätä hoitoa on myöhemmin kehitetty eteenpäin.

Vielä ei tarkkaan tiedetä, mikä solu Kaposin sarkoomaan sairastuvalla ihmisellä ensimmäisenä infektoituu ja mistä infektoitumisen jälkeen syöpä vuosien tai vuosikymmenien saatossa kehittyy. Yksi ehdokas on imusuoniston seinämän solu.

Vuonna 2011 Ojala julkaisi tutkimuksen, jossa hän ryhmineen infektoi imusuoniston seinämän soluja ja selvitti viruksen käyttäytymistä ihmisten kudosta matkivassa soluviljelymallissa. Selvisi, että virus osasi muuttaa isäntäsolun solutyypiltään aivan toisenlaiseksi. Tätä mekanismia kutsutaan uudelleenohjelmoitumiseksi.

Sama mekanismi on hyvin yleinen muissakin syövissä, joten tuloksista on ollut hyötyä myös muiden kuin virusperäisten syöpien tutkimukselle. Nykyään Ojala tutkii myös ei-virusperäisen melanooman leviämisen mekanismeja.

Terveen kudoksen manipulointia hoidoksi

Niin sanottu syövän mikroympäristö eli se, miten syöpäsolu keskustelee ympäröivän kudoksen kanssa, on viimeiset 5–10 vuotta kiinnostanut syöpätutkijoita. Koska syöpäsolut muuttuvat nopeasti, tutkijat haluavat löytää normaalikudoksesta molekyylejä, joita syöpä tarvitsee ja joita manipuloimalla syövän toimintaa voidaan estää.  

Tällaisten molekyylien manipulointi yhdessä syöpäkasvaimeen tehoavan lääkkeen kanssa voi tulevaisuudessa olla merkittävä syövän hoitomuoto.  Näiden ”vuoropuhelumolekyylien” etsintään Ojala osallistuu Helsingissä professori Kari Alitalon johtamassa Translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikössä.

Ennen nykyistä professuuriaan Päivi Ojala on toiminut Suomen Syöpäinstituutin K. Albin Johansson -tutkijaprofessorina sekä Imperial College of London -yliopiston Viral Tumorigenesis –professorina.

Syöpäsolubiologian professori Päivi Ojala: Julkaisut ja aktiviteetit