Neljä kestävän hyvinvoinnin ajatusta työpäivään

Luo omiin ajattelumalleihisi väljyyttä ja jaksa paremmin töissä. Helsingin yliopiston alumni ja työterveyspsykologi Annamari Heikkilä haluaa herätellä alumnit pohtimaan kestävämpää työhyvinvointia.

Helsingin yliopiston alumni ja työterveyspsykologi Annamari Heikkilän mukaan omien ajattelumallien ääreen pysähtyminen auttaa luomaan mielekästä työarkea. Heikkilä on mukana tämän vuoden Alumnipäivän ohjelmassa, jonka keskusteluissa pohditaan, mitä voimme itse tehdä kestävyyden hyväksi.

1. Madalla rimaa

– Työelämässä on elementtejä, jotka ymmärrettävästi altistavat riittämättömyydelle ja vaativuudelle suhteessa itseensä. Ajatus siitä, että työ pitää tehdä täydellisesti, on kuitenkin romukoppaan joutava ajatus, sanoo Heikkilä.

Täydellisyyden tavoittelu voi luoda työlle henkisiä esteitä ja johtaa prokrastinaatioon eli vetkutteluun. Paljon puhuttu huijarisyndrooma ei ole Heikkilän mukaan vieras ilmiö johtajienkaan keskuudessa. Laadukkaamman työn salaisuutena voikin olla virheiden ja kokeilevuuden hyväksyminen.

– Erityisesti toivoisin kokeneempien esimiesten kertovan avoimesti oman uransa vaikeista hetkistä ja haasteista. Keskeistä on ensin suhtautua itseensä myötätuntoisesti ja sen jälkeen luoda sitä ympärilleen, Heikkilä sanoo.

2. Pyydä ja tarjoa apua

Inhimillisyyden ja lempeyden kulttuuri johtaa parempaan työhyvinvointiin ja sen myötä parempaan työnjälkeen. Oman kortensa voi kantaa kekoon hyvinkin pienillä teoilla; tervehtimällä ja auttamalla.

– Välillä jopa naurattaa, että minun on ensin pitänyt opiskella tohtoriksi ja psykoterapeutiksi voidakseni mennä työyhteisöihin opettamaan toisten ihmisten tervehtimistä. Jatkuvasti törmään asiakkaideni kanssa työskennellessäni ajatukseen siitä, että kaikki täytyy tehdä itse ja apua ei saa pyytää, Heikkilä toteaa.

Tutkimusten mukaan auttaminen voi kuitenkin tehokkaasti lisätä omaa onnellisuutta. Heikkilä haluaakin haastaa jokaisen alumnin pohtimaan seuraavaa: miten ja kenelle minä voisin tänään tarjota apuani?

3. Puhu työstäsi kiitollisuudella

Tehdessämme työtä ratkaisemme ongelmia ja samalla vaikutamme lukuisten muiden ihmisten elämään. Omien vahvuuksien hyödyntäminen työssä tuottaa lisää työn imua ja yhteisöllistä hyvinvointia. Työstä voisi Heikkilän mukaan puhua myös mahtavana oikeutena.

– Emme voi aina välttää työelämäkeskusteluun liittyvää ongelmakeskeisyyttä, mutta olisi hyvä välillä pysähtyä ajattelemaan omaa työtään myös kiitollisuuden kautta. Kaikkien näiden muutosten keskellä saamme tehdä työtä ympäristöissä, joissa kehitetään uutta ja joilla on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Heikkilä muistuttaa.

 Kriittisyys on tärkeä arvo, mutta se voi myös kääntyä negatiivisuudeksi ja kyynisyydeksi. Heikkilä antaa luvan puhua työasioista myös lounaalla, kunhan keskustelussa keskitytään niihin tekijöihin, jotka oikeasti vetävät meitä työssä puoleensa.

4. Muista myös elämäsi muut osa-alueet

Asiantuntijatyö muuttuu Heikkilän mukaan jatkuvasti joustavammaksi teknologian kehittymisen ja ylikansallisuuden myötä. Yhä useampaa meistä ei enää palvele perinteinen yhdeksästä viiteen -ajattelu. Ihmisen aivot eivät kuitenkaan ole parhaimmillaan, jos ne työskentelevät rajattomasti.

– Tarvitsemme entistä enemmän taitoa itse rajata ja johtaa itse itseämme. On hyvä myös muistaa, että elämässä on muitakin asioita kuin työ. Mikä muu on tärkeää itselle työn ohella? Tätä kannattaa kysyä sekä itseltään että muilta. Oleellista on käyttää aikaansa mielekkäästi ja hyvinvointia tuottavan tekemisen äärellä. Silloin jonkinlaista vastapainoa työlle pitää myös löytyä.

Työterveyspsykologi Annamari Heikkilä on mukana keskustelemassa kestävästä työelämästä Alumnipäivän iltaohjelmassa Tiedekulmassa 26.4. klo 17–19.30. Tutustu Alumnipäivän koko ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan täällä. Alumnipäivän järjestää yliopiston alumnipalvelut.