Leo Tjäderhane - Suun entsyymien tutkija

12.5.2016
Kariologian ja endodontian professori Leo Tjäderhanen tutkimukset ovat muuttaneet käsitystä hampaiden reikiintymisestä. Hän havaitsi, että bakteerien lisäksi myös ihmisen omat suun entsyymit nakertavat hampaita.

Ennen tätä 1990-luvulla julkaistua tutkimustulosta vallalla oli vankka käsitys siitä, että vain bakteerit liottavat mineraaleja hammaskiilteestä ja hajottavat hammasluuta. Tjäderhanen löydösten jälkeen hyväksyttiin yleisesti se käsitys, että reikiintymisessä ihmisen omat suun entsyymit viimeistelevät bakteerien vaikutuksen tuhotessaan hampaan kollageenia.

Muovipaikat innostavat entsyymejä

2000-luvun alussa huomattiin, että yhdistelmämuovipaikat eivät jostain syystä pysyneet hampaissa kiinni yhtä hyvin kuin perinteiset amalgaamipaikat. Tjäderhane ryhtyi tutkimaan  suun entsyymien mahdollista osuutta asiaan.

Hän osoitti, että hammaslääkäreiden tuolloin käyttämä paikan hampaaseen kiinnittävä sidosaine aktivoi entsyymejä, jolloin nämä pääsivät pilkkomaan sidoskerrosta. Entsyymien vaikutuksesta paikan kiinnitys heikkeni muutamassa kuukaudessa.

Ensiavuksi Tjäderhane kollegoineen kehitti vuonna 2005 hoitokeinon, jossa hammaslääkäri ennen sidosaineen asettamista käsittelee paikattavan alueen klooriheksidiinillä, joka suhteellisen hyvin estää entsyymien toimintaa. Tämä käytäntö on levinnyt hyvin laajasti maailmalla.

Tjäderhane on mukana kansainvälisessä verkostossa, joka pyrkii kehittämään entsyymien toiminnan estävän sidosaineen. Tämän lisäksi hän tutkii Helsingin yliopiston professuurissaan hampaan juurten tulehdusten vaikutusta yleisterveyteen.

Hammaslääkärit, erikoistukaa!

Tutkimustyönsä rinnalla Tjäderhane kehittää hammaslääkäreiden koulutusta. Hän haluaa kannustaa tulevia hammaslääkäreitä erikoistumaan nykyistä enemmän. Siinä missä lääkäreistä jopa 80 prosenttia erikoistuu, hammaslääkäreistä erikoistumisen valitsee vain viitisen prosenttia valmistuneista.

Vaativan hoidon ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa kuitenkin yhä enemmän, sillä toisin kuin vielä 1970-luvulla, vanheneva väestö haluaa pitää omat hampaat suussaan. Siten myös ikääntyneiden suun terveydenhoito muuttuu vaativammaksi.

Leo Tjäderhane on toiminut tutkijana ja professorina Oulun ja Turun yliopistojen lisäksi  Kanadassa, Norjassa ja Brasiliassa, ja Oulun yliopistossa hänet valittiin 2014 vuoden opettajaksi. Helsingin yliopiston professuuri alkaa heinäkuussa 2016.

Kariologian ja endodontian professori Leo Tjäderhane: Julkaisut ja aktiviteetit