Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lääketieteellisessä tiedekunnassa

13.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 26.6. | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3. illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Uusin tiedote 28.5. 

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivua päivitetty viimeksi 26.6.2020 (matkustus)

Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

Tiedot opiskelijavalinnoista ja hakukohdekohtaisista valintaperustemuutoksista julkaistaan Helsingin yliopiston Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivulta. 

Tilat

Haartman-instituutin (Haartmaninkatu 3) ulko-ovet suljetaan perjantaina 27.3. klo 16 alkaen toistaiseksi. Työntekijät, joiden pääsy rakennukseen on välttämätöntä, kulkevat omilla avaimilla. Lisää tietoa yliopiston tiloista löytyy täältä

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä syksyn 2020 tapahtumien suunnitteluun liittyvät ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

Matkustaminen ja vierailijat

Helsingin yliopisto ei suosittele matkustamista ulkomaille työasioissa. Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskuksessa.

Hakemus tilannekeskukselle tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua työmatkaa. Hakemuksessa pyydetään antamaan selvitys työmatkan kohteesta ja matkustusajasta  ja perustelu matkan välttämättömyydestä. Hakemus lähetetään kirsi.rauhala@helsinki.fi

Viimeisimmät ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

HUS hakee lisätyövoimaa koronatilanteen takia lisääntyneisiin toimintoihin

HUS hakee lisäresursseja HUS diagnostiikan laboratoriotoimintoihin sekä vuodeosasto-, tehohoito- ja päivystyspoliklinikkatyöskentelyyn. Osaamista tarvitaan erityisesti näytteenottoon sekä teho- ja leikkaussalihoidon, infektioiden hoidon ja happilisähoidon alueelta. Kohderyhmänä on laboratorio- ja hoitohenkilöstö, jolla on ammatillinen pätevyys tai opiskeluoikeus.

Jos sinulla on sopiva ammatillinen tausta ja pätevyys ja olet kiinnostunut siirtymään väliaikaisesti töihin HUS:iin, lähetä sähköpostia ja lyhyt esittely itsestäsi, työkokemuksestasi ja ammatillisesta pätevyydestäsi osoitteeseen rekrytointi@hus.fi . Kirjoita viestin otsikkokenttään: Lisäresurssi. HUS kartoittaa yhteydenottojen perusteella kohderyhmään sopivat henkilöt ja on heihin yhteydessä jatkoprosessin osalta. Myös kohderyhmään kuulumattomille lähetetään viestiä, jos he eivät tule valituksi.

Siinä tapauksessa, että Helsingin yliopiston työntekijä tulee valituksi HUS:in tehtäviin, tulee työntekijän sopia asiasta ensin oman esihenkilönsä kanssa ja sen jälkeen hakea palkatonta työstävapautusta SAPHR–järjestelmän kautta siksi ajaksi, kun työsopimus tehdään HUS:iin. Tarvittaessa lisätietoa saa oman yksikön HR-palveluista (lääketieteellinen tiedekunta: hr-ltdk@helsinki.fi)

Tutkimus

Uusin tiedote: Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 alkaen

Viimeisin tieto etätyöstä ja työskentelystä yliopiston tiloissa löytyy HY:n koronavirutilannesivulta täältä. Samalta sivulta löytyy myös turvallisuusohjeet, mikäli joutuu työskentelemään yliopiston tiloissa (kohdassa Mikäli joudut työskentelemään yliopiston tiloissa muista, että olet vastuussa seuraavista). 

Laboratoriotilojen käytön ohjeelliset turvallisuussuositukset

Koronaviruksen vaikutukset tutkimusrahoitukseen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkimusrahoituksen osalta on mahdollista neuvotella rahoituksen pidennystä yksilöllisesti neuvotellen.
 • Täydentävän rahoituksen projekteissa palkat menevät täydentävästä rahoituksesta riippumatta siitä pystytäänkö henkilölle osoittamaan etätyötehtäviä.
 • Yliopisto on kerännyt tietoja koronaviruksen vaikutuksista tutkimusrahoittajien toimintaan. Tämä tieto löytyy kootusti Flammasta

Opetus

Yliopistotason ohjeistukset opetuksen järjestämisestä syyslukukaudella 2020 löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta

Uudet opiskelijat: Opiskelijan ohjeet -sivustolta löydät uusille opiskelijoille tärkeää tietoa liittyen koronavirustilanteeseen. Sivua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla.

Opetuksen järjestäminen lääketieteellisessä tiedekunnassa syyslukukaudella 2020 (ohjeistuksia voidaan tarvittaessa päivittää)

Johtuen koronavirustilanteesta, Helsingin yliopiston johto on päättänyt suositella etäopetuksen jatkamista syyslukukauden 2020 aikana. Lääketieteellinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa syksyn opetusjärjestelyjä seuraavalla tavalla: 

 • Luennot ja seminaarit pidetään etänä.
 • Potilasopetukset, laboratoriotyöt, simulaatio-opetukset, vuorovaikutusopinnot välttämättömin osin ja muut läsnäoloa vaativat ja perusteltavissa olevat pienryhmäopetukset pidetään lähiopetuksena. Koulutusohjelmien johtajien johdolla päätetään yhdessä opintojaksojen vastaavien ja koulutussuunnittelijoiden/opintokoordinaattoreiden kanssa siitä miten opintojaksojen lähiopetuksena pidettävistä pienryhmäopetuksista koulutusohjelmissa sovitaan (lause lisätty 25.6). Opetuksissa huomioidaan lähtökohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan turvavälit. Yliopiston opetustilojen turvavälit huomioiden määriteltyjä salikapasiteetteja ei saa ylittää.
 • Yksittäinen opintojakso voi koostua etä- ja lähiopetuksesta.
 • Etäopetuksessa läsnäoloa voidaan vaatia ja läsnäololista kerätä opettajan toimesta.
 • Potilasopetuksessa ja potilasopetuksen ryhmäkoossa ja/tai kliinisissä opintojaksoissa noudatetaan HUS:in ohjeistuksia tai ko. terveydenhuollon harjoittelupaikan ohjeistuksia. HUSin ohjeistukset löydät täältä. Päivitetyt HUSin syyslukukauden ohjeet löytyvät em. HUSin sivulta kohdasta Ajankohtaista.
 • Opintojaksojen tentit, kunhan tenttejä varten löytyy tarvittavat tilat, ja niihin liittyvät uusintatentit voidaan järjestää fyysisinä salitentteinä tiedekunnan yleisinä (uusinta)tenttipäivinä. Myös taitoja mittaavat tentit (esim. OSCE) voidaan pitää fyysisinä tentteinä. Fyysisissä tenteissä edellytetään, että turvallisuusohjeistukset huomioidaan (turvavälit, salikapasiteetit). Tenttejä voidaan myös järjestää etäyhteyksin tai tenttiakvaariota hyödyntäen.  Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi. Mikäli opettaja haluaa pitää opintojakson tentin tai uusintatentin fyysisenä tenttinä, tulee opettajan olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyksissä asian tiimoilta tenttipalveluihin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen tentin ajankohtaa, jotta tenttitilaisuuksiin saadaan varattua riittävä määrä tiloja ja valvojia. (pohjautuen maan hallituksen ja yliopiston päivitettyihin ohjeisiin on tenttiohjeistusta täsmennetty 25.6 tilannekeskuksen toimesta)
 • Syyslukukaudella peruskoulutuksen uusille opiskelijoille järjestetään myös muuta kuin pienryhmäopetusta lähiopetuksena, jotta opiskelijat saadaan osaksi opiskelu-, tiedekunta- ja yliopistoyhteisöä. Tilat varataan siten, että hygieniaohjeistuksista ja turvaväleistä pidetään kiinni ja tarvittaessa opetusta voidaan jakaa vierekkäisiin tiloihin rinnakkain järjestettäväksi. Tiedekunnan tilannekeskus hyväksyy koulutusohjelmien tekemät suunnitelmat.
 • Mahdolliset muut poikkeukset tehdään tiedekunnan tilannekeskuksen päätöksellä.
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa.

Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla.

Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä.

Ohjeita täydennetään myöhemmin mm. potilasturvan osalta.

Lääketieteellisen tiedekunnan opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen vastaanottavat opiskelijoita turvallisen ja tietosuojatun etäyhteyden kautta myös alkukesän ja jälleen elokuun alusta. Tietoa opintopsykologien palveluista löytyy Opiskelijan ohjeissa ja suora ilmoittautumislinkki yksilöohjaukseen täältä

LL-ohjelman käytännön ohjeita: Opetustyön ohjeet (valitse lääketieteen koulutusohjelma) ja Opiskelijan ohjeiden tiedote (valitse lääketieteen koulutusohjelma)

Toimintaohjeet tenteissä: Tentit, mukaan lukien rästitentit ja uusinnat, järjestetään etäyhteyksin (esim. moodle) tai exam-tenttitilassa tai vaihtoehtoisella suoritustavalla 31.8.2020 asti. (Syyslukukauden tenttien osalta katso tiedekunnan ohjeistukset opetuksen ml. tenttien järjestämiseksi) Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi

Opetusteknologisiin ratkaisuihin apuja ja tukea: https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/ (medipeda). Yliopistotasolla opettajille yhteiset ohjeet on koottu Opetustyön ohjeisiin omaksi tiedotteeksi.

Yliopistotasolla opiskelijoille yhteiset ohjeet on koottu Opiskelijan ohjeisiin omaksi tiedotteekseen.

Koronaepidemian vaikutukset erikoislääkärikoulutukseen. Helsingin yliopiston ja HUSin tavoitteena on, että koronaepidemia ei pidennä erikoistumisaikoja eikä heikennä erikoislääkärikoulutuksen laatua. Erilaisia poikkeustilanteen tuomia poikkeamia erikoislääkärikoulutuksessa pyritään tulkitsemaan joustavasti kuitenkin siten, että pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni erikoistumista edistävistä normaaleista koulutuskäytännöistä sekä tarvittaessa luodaan sellaisia uusia käytäntöjä, jolla voidaan turvata erikoistuvan ammatillinen kehittyminen ja erikoisalan vaativa osaaminen.

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä oman erikoisalasi vastuukouluttajan tai  opintopalveluiden (meilahti-specialist@helsinki.fi)  puoleen. Ajankohtaista asioista koronaepidemian vaikutuksista erikoislääkärikoulutuksista ylläpidetään Opiskelijan ohjeissa täällä

Väitöstilaisuudet 

Viimeisin tieto väitöstilaisuuksista löytyy HY:n koronavirustilannesivulta sekä suoraan Opiskelijan Ohjeet -sivustolta

Matkustus

Helsingin yliopisto ei suosittele matkustamista ulkomaille työasioissa. Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskuksessa.

Hakemus tilannekeskukselle tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua työmatkaa. Hakemuksessa pyydetään antamaan selvitys työmatkan kohteesta ja matkustusajasta  ja perustelu matkan välttämättömyydestä. Hakemus lähetetään kirsi.rauhala@helsinki.fi

Uusi linjaus: Tiedekunta siirtyy noudattamaan Helsingin yliopiston linjausta ulkomaan matkojen jälkeen

Tiedekunta siirtyy noudattamaan asiassa Helsingin yliopiston voimassa olevia poikkeusolojen linjauksia ulkomaan matkojen jälkeen. Ulkomailta paluun jälkeen on oltava etätöissä tai tehtävä etäopiskelua paluun jälkeisen 14 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty tänä aikana. Tällä päätöksellä kumotaan 11.3. 2020 tehty päätös, joka koski 7 kalenteripäivän etätyöskentelyä ulkomailta palaavien henkilöstön ja opiskelijoiden osalta.

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi

***

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.