Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lääketieteellisessä tiedekunnassa

13.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 16.12. | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3. illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy aina tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tälle sivulle päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisältöä päivitetty viimeksi 16.12.2020 (päivitetty linkki uusimpiin HY kriisin johtoryhmän päätöksiin)

Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa: kriisin johtoryhmän uusimmat päätökset

LTDK tilannekeskuksen yleisohjeet:

 • Käytä maskia ja huolehdi turvaväleistä. Toimi kuten olisit itse tai että vastaantulija olisi koronapositiivinen.
 • Tiedekunnassa ilmenneistä altistumisista ei tiedoteta.

Tilat

Yliopiston tilat suljetaan 30.11.2020 alkaen. Lisää tietoa HY:n koronaohjesivulta kohdasta Tilat. 

Biomedicumiin avattu HUS Diagnostiikkakeskuksen koronanäytteenottopiste 30.10.

Koronabotti ja Koronavilkku

Koronabotti.hus.fi Koronavilkku.fi

Kasvomaskit

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.

Lue HY:n kasvomaskisuositus kokonaisuudessaan yliopiston koronavirustilannesivulta täältä.

Lääketieteellinen tiedekunta on hankkinut kertakäyttöisiä kasvomaskeja opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi tiedekunta on hankkinut kankaisia kasvomaskeja. Lääketieteellisen tiedekunnan jakamia kasvomaskeja käytetään HY:n kasvomaskisuosituksen mukaisesti. 

Mistä maskeja saa?

Opetustilanteissa tarvittavat maskit:

-Maskien käytön tarpeellisuuden arvioi opintojakson vastuuopettaja.

-Tarvittavat maskit jakaa opintojakson vastuuopettaja.

Työtehtävissä tarvittavat maskit:

-Osastoille/ tutkimusohjelmille jaetaan maskeja, joita voi käyttää suositusten mukaisiin tilanteisiin. Osastot/tutkimusohjelmat ohjeistavat tarkemmin maskien jakamisesta. Maskien käyttötarkoitus ja määrä kuitataan haettaessa. Käyttöä seurataan lisätilaustarpeen arvioinnissa

Kliiniset harjoittelut sairaalassa

Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita ja välineitä. Näin ollen kaikissa kliinisissä opetustilanteissa tarvittavista maskeista vastaa sairaala.

Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

Tiedot opiskelijavalinnoista ja hakukohdekohtaisista valintaperustemuutoksista on julkaistu Helsingin yliopiston Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivulla. 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä syksyn 2020 tapahtumien suunnitteluun liittyvät viimeisimmät, ajantasaiset ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

Matkustaminen ja vierailijat

Helsingin yliopisto ei suosittele matkustamista ulkomaille työasioissa. Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskuksessa.

Hakemus tilannekeskukselle tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua työmatkaa. Hakemuksessa pyydetään antamaan selvitys työmatkan kohteesta ja matkustusajasta  ja perustelu matkan välttämättömyydestä. Hakemus lähetetään kirsi.rauhala@helsinki.fi

Viimeisimmät ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilanne ohjesivuilta täältä

HUS hakee lisätyövoimaa koronatilanteen takia lisääntyneisiin toimintoihin

HUS hakee lisäresursseja HUS diagnostiikan laboratoriotoimintoihin sekä vuodeosasto-, tehohoito- ja päivystyspoliklinikkatyöskentelyyn. Osaamista tarvitaan erityisesti näytteenottoon sekä teho- ja leikkaussalihoidon, infektioiden hoidon ja happilisähoidon alueelta. Kohderyhmänä on laboratorio- ja hoitohenkilöstö, jolla on ammatillinen pätevyys tai opiskeluoikeus.

Jos sinulla on sopiva ammatillinen tausta ja pätevyys ja olet kiinnostunut siirtymään väliaikaisesti töihin HUS:iin, lähetä sähköpostia ja lyhyt esittely itsestäsi, työkokemuksestasi ja ammatillisesta pätevyydestäsi osoitteeseen rekrytointi@hus.fi . Kirjoita viestin otsikkokenttään: Lisäresurssi. HUS kartoittaa yhteydenottojen perusteella kohderyhmään sopivat henkilöt ja on heihin yhteydessä jatkoprosessin osalta. Myös kohderyhmään kuulumattomille lähetetään viestiä, jos he eivät tule valituksi.

Siinä tapauksessa, että Helsingin yliopiston työntekijä tulee valituksi HUS:in tehtäviin, tulee työntekijän sopia asiasta ensin oman esihenkilönsä kanssa ja sen jälkeen hakea palkatonta työstävapautusta SAPHR–järjestelmän kautta siksi ajaksi, kun työsopimus tehdään HUS:iin. Tarvittaessa lisätietoa saa oman yksikön HR-palveluista (lääketieteellinen tiedekunta: hr-ltdk@helsinki.fi)

Tutkimus

Uusin tieto HY koronaohjesivuilla: Tutkijoille

Lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskus muistuttaa uusien alkavien tutkimusprojektien ilmoittamisesta (linkki ilmoittamislomakkeeseen lähetetty henkilöstölle LTDK Koronatiedote -sähköpostissa 30.11.).

Erityisen tärkeää tutkimusryhmien on ylläpitää ryhmän osalta seurantaa henkilöstön paikallaolosta (esim. seurantaexcel).

Viimeisin tieto etätyöstä ja työskentelystä yliopiston tiloissa löytyy HY:n koronavirutilannesivulta täältä

Koronaviruksen vaikutukset tutkimusrahoitukseen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkimusrahoituksen osalta on mahdollista neuvotella rahoituksen pidennystä yksilöllisesti neuvotellen.
 • Täydentävän rahoituksen projekteissa palkat menevät täydentävästä rahoituksesta riippumatta siitä pystytäänkö henkilölle osoittamaan etätyötehtäviä.
 • Yliopisto on kerännyt tietoja koronaviruksen vaikutuksista tutkimusrahoittajien toimintaan. Tämä tieto löytyy kootusti Flammasta

Opetus

Yliopistotason viimeisimmät, päivitetyt ohjeistukset opetuksen järjestämisestä syyslukukaudella 2020 löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta

Uudet opiskelijat: Opiskelijan ohjeet -sivustolta löydät uusille opiskelijoille tärkeää tietoa liittyen koronavirustilanteeseen. Sivua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla.

Opetuksen järjestäminen lääketieteellisessä tiedekunnassa syyslukukaudella 2020 (ohjeistuksia voidaan tarvittaessa päivittää)

Johtuen koronavirustilanteesta, Helsingin yliopiston johto on päättänyt suositella etäopetuksen jatkamista syyslukukauden 2020 aikana. Lääketieteellinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa syksyn opetusjärjestelyjä seuraavalla tavalla: 

 • Kaikki tentit järjestetään etätenttinä 31.12.2020 asti. Varatut Examinarium tentit voidaan pitää, mutta opettajat eivät voi enää tehdä uusia Examinarium tenttivarauksia. Tentistä vastaavien on huolehdittava, että tentistä ja sen käytänteistä tiedotetaan selkeästi ja yhteneväisesti tenttitoimistolle ja opiskelijoille. Erityisesti siitä, sallitaanko kuulustelun aikana materiaalin käyttöä, tulee informoida mahdollisimman hyvissä ajoin.

 • Kaikki ryhmäopetukset ja luennot järjestään etäopetuksena, poikkeuksena:
  • Kliinisen vaiheen pienryhmäopetukset ja harjoittelut , jotka jatkuvat HUS:n ohjeiden mukaisesti.
  • Taitopaja- ja simulaatio-opetukset Biomedicumissa voivat jatkua alle 10 hengen ryhmissä turvallisuusohjeet huomioiden.
  • Hammaslääketieteen taitopajaopetusta (taitopajasali) jatketaan kriittisten kliinisten taitojen opetuksessa. Opetus toteutetaan poikkeuksellisilla turvallisuustoimenpiteillä (maskit, visiirit, suojakäsineet) 25 hengen ryhmissä.
 • Taitoja mittaavat tentit (esim. OSCE) voidaan pitää fyysisinä tentteinä. Fyysisissä tenteissä edellytetään, että turvallisuusohjeistukset huomioidaan (turvavälit, salikapasiteetit). Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi.
 • Luennot ja seminaarit pidetään etänä.
 • Yksittäinen opintojakso voi koostua etä- ja lähiopetuksesta.
 • Etäopetuksessa läsnäoloa voidaan vaatia ja läsnäololista kerätä opettajan toimesta.
 • Potilasopetuksessa ja potilasopetuksen ryhmäkoossa ja/tai kliinisissä opintojaksoissa noudatetaan HUS:in ohjeistuksia tai ko. terveydenhuollon harjoittelupaikan ohjeistuksia. HUS:in potilastiloissa tapahtuva opetus on sallittua syyslukukauden 2020 alusta lukien. Opiskelijoiden tulee käyttää sairaalan potilastiloissa ollessaan kirurgista suu-nenäsuojainta. Opetuksessa tulee huomioida ja koulutusorganisaatioiden tulee käydä opiskelijoiden kanssa läpi HUSin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä karanteeneista, sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa, ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua. HUS vetoaa opiskelijoihin, että he noudattaisivat kokoontumisiin ja kasvomaskeihin liittyviä suosituksia vapaa-ajan toiminnassaan.
 • Mahdolliset muut poikkeukset tehdään tiedekunnan tilannekeskuksen päätöksellä.
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa.
 • Uusien opiskelijoiden opetukset järjestetään etäopetuksena vuoden 2020 loppuun saakka.

Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla.

Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä.

Ohjeita täydennetään myöhemmin mm. potilasturvan osalta.

Lääketieteellisen tiedekunnan opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen vastaanottavat opiskelijoita turvallisen ja tietosuojatun etäyhteyden kautta. Tietoa opintopsykologien palveluista löytyy Opiskelijan ohjeissa ja suora ilmoittautumislinkki yksilöohjaukseen täältä

LL-ohjelman käytännön ohjeita: Opetustyön ohjeet (valitse lääketieteen koulutusohjelma) ja Opiskelijan ohjeiden tiedote (valitse lääketieteen koulutusohjelma)

Opetusteknologisiin ratkaisuihin apuja ja tukea: https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/ (medipeda). Yliopistotasolla opettajille yhteiset ohjeet on koottu Opetustyön ohjeisiin omaksi tiedotteeksi.

Ohjeita ja tukea etätenttien järjestämiseen 

Yliopistotasolla opiskelijoille yhteiset ohjeet on koottu Opiskelijan ohjeisiin omaksi tiedotteekseen.

Koronaepidemian vaikutukset erikoislääkärikoulutukseen. Helsingin yliopiston ja HUSin tavoitteena on, että koronaepidemia ei pidennä erikoistumisaikoja eikä heikennä erikoislääkärikoulutuksen laatua. Erilaisia poikkeustilanteen tuomia poikkeamia erikoislääkärikoulutuksessa pyritään tulkitsemaan joustavasti kuitenkin siten, että pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni erikoistumista edistävistä normaaleista koulutuskäytännöistä sekä tarvittaessa luodaan sellaisia uusia käytäntöjä, jolla voidaan turvata erikoistuvan ammatillinen kehittyminen ja erikoisalan vaativa osaaminen.

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä oman erikoisalasi vastuukouluttajan tai  opintopalveluiden (meilahti-specialist@helsinki.fi)  puoleen. Ajankohtaista asioista koronaepidemian vaikutuksista erikoislääkärikoulutuksista ylläpidetään Opiskelijan ohjeissa täällä

Opetuksen suunnittelu (LTDK) kevät 2021

Rehtori on päättänyt kevätlukukauden -21 opetuksen suunnittelun isoista linjoista (13.10.2020, HY/2278/00.00.06.00/2020). Lääketieteellinen tiedekunta on tarkentanut opetuksen suunnittelun linjauksia 2.12.2020 tilannekeskuksen kokouksessa. Nämä ohjeet ovat voimassa 28.2.2021 asti, ellei toisin ilmoiteta. Tenttien osalta ohjeet ovat voimassa lukuvuoden 2020-2021 loppuun asti.

 • Luennot ja seminaarit (mukaan lukien PBL) pidetään etänä.
 • Potilasopetukset, laboratoriotyöt, taitopaja- ja simulaatio-opetukset sekä kliiniseen harjoitteluun rinnastettavat opetukset pidetään lähiopetuksena välttämättömin osin.
 • HY:n tiloissa tulee noudattaa 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. Poikkeuksena tästä ovat Ruskeasuon taitopajan tilat, jossa sallitaan 25 henkilön kokoontuminen poikkeuksellisilla turvallisuustoimenpiteillä.
 • Kontakti- ja pienryhmäopetuksessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta turvallisuusohjeiden noudattamisessa.
 • Etäopetuksessa läsnäoloa voidaan vaatia ja läsnäololista kerätä opettajan toimesta.
 • Potilasopetuksessa ja potilasopetuksen ryhmäkoossa ja/tai kliinisissä opintojaksoissa noudatetaan HUSin ohjeistuksia tai ko. terveydenhuollon harjoittelupaikan ohjeistuksia.  Opiskelijoiden tulee käyttää sairaalan potilastiloissa ollessaan kirurgista suu-nenäsuojainta. Opetuksessa tulee huomioida ja koulutusorganisaatioiden tulee käydä opiskelijoiden kanssa läpi HUSin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä karanteeneista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua.
 • Tiedekunnan tilannekeskus linjaa aina yli 10 hengen lähiopetuksesta.
 • Mahdolliset muut poikkeukset tehdään aina tiedekunnan tilannekeskuksen päätöksellä.
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa.
 • Helsingin yliopiston tiloissa tulee aina käyttää maskia.
 • Tilannekeskuksen antamat luvat lähiopetukseen ovat voimassa toistaiseksi. 
 • Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla. 
 • Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä. 
 • Linjaukset loppukevään (maalis-toukokuu) opetuksiin liittyen käsitellään helmikuun alussa tilannekeskuksessa. 

TENTIT

 • Kaikki tentit tulee järjestää etätenttinä lukuvuoden 2020-2021 loppuun asti. Poikkeuksena ovat ainoastaan kliinisiä taitoja mittaavat tentit (kuten OSCE).  Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi.

Väitöstilaisuudet 

Viimeisin tieto väitöstilaisuuksista löytyy HY:n koronavirustilannesivulta sekä suoraan Opiskelijan Ohjeet -sivustolta

Vanhoja uutisia

1.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla koronavirustartuntoja

2.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestetään koronavirusseulontaa

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi

***

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Sivun sisällöstä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskus, johon kuuluvat:

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.