Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lääketieteellisessä tiedekunnassa

13.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 19.5. | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3. illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Uusin tiedote: Yliopisto aloittaa asteittaisen palautumisen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivua päivitetty viimeksi 19.5.2020 (Väitöstilaisuudet)

Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

Tiedot opiskelijavalinnoista ja hakukohdekohtaisista valintaperustemuutoksista julkaistaan Helsingin yliopiston Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivulta. 

Tilat

Haartman-instituutin (Haartmaninkatu 3) ulko-ovet suljetaan perjantaina 27.3. klo 16 alkaen toistaiseksi. Työntekijät, joiden pääsy rakennukseen on välttämätöntä, kulkevat omilla avaimilla. Lisää tietoa yliopiston tiloista löytyy täältä

HUS hakee lisätyövoimaa koronatilanteen takia lisääntyneisiin toimintoihin

HUS hakee lisäresursseja HUS diagnostiikan laboratoriotoimintoihin sekä vuodeosasto-, tehohoito- ja päivystyspoliklinikkatyöskentelyyn. Osaamista tarvitaan erityisesti näytteenottoon sekä teho- ja leikkaussalihoidon, infektioiden hoidon ja happilisähoidon alueelta. Kohderyhmänä on laboratorio- ja hoitohenkilöstö, jolla on ammatillinen pätevyys tai opiskeluoikeus.

Jos sinulla on sopiva ammatillinen tausta ja pätevyys ja olet kiinnostunut siirtymään väliaikaisesti töihin HUS:iin, lähetä sähköpostia ja lyhyt esittely itsestäsi, työkokemuksestasi ja ammatillisesta pätevyydestäsi osoitteeseen rekrytointi@hus.fi . Kirjoita viestin otsikkokenttään: Lisäresurssi. HUS kartoittaa yhteydenottojen perusteella kohderyhmään sopivat henkilöt ja on heihin yhteydessä jatkoprosessin osalta. Myös kohderyhmään kuulumattomille lähetetään viestiä, jos he eivät tule valituksi.

Siinä tapauksessa, että Helsingin yliopiston työntekijä tulee valituksi HUS:in tehtäviin, tulee työntekijän sopia asiasta ensin oman esihenkilönsä kanssa ja sen jälkeen hakea palkatonta työstävapautusta SAPHR–järjestelmän kautta siksi ajaksi, kun työsopimus tehdään HUS:iin. Tarvittaessa lisätietoa saa oman yksikön HR-palveluista (lääketieteellinen tiedekunta: hr-ltdk@helsinki.fi)

Tutkimus

Uusin tiedote: Yliopiston asteittainen palautuminen koronaviruksen aiheuttamsta poikkeustilanteesta, sis. laboratoriotilojen käytölle laaditut ohjeelliset turvallisuussuositukset.

Valtioneuvosto ilmoitti 16.3. toimenpiteenä yliopistojen sulkemisen. Toimenpide ei kuitenkaan koske tutkimustiloja eikä tutkimusaktiviteetteja. Kokeellista työtä on siis mahdollista jatkaa rajoitetusti noudattaen yleisiä varotoimenpiteitä.

Lääketieteellisen tiedekunnassa noudatettavat suositukset (täsmennetty 25.3.2020)

  • Tutkimusryhmät rajoittavat sellaiset kokeelliset työt, jotka on mahdollista siirtää myöhemmäksi. 
  • Kaikki työ, joka on mahdollista, tehdään etätyönä. Myös laboratoriohenkilöstö työskentelee etänä aina kun heillä ei ole työpaikalla läsnäoloa vaativaa työtä.
  • Työntekijät sopivat etätyöstä esimiehensä kanssa. Tehtävät voivat olla myös muita kuin normaalit työtehtävät. Tarkempaa ohjeistusta etätyöhön liittyen löytyy yliopiston verkkosivuilta.
  • Tiedekunta ja HUS yhdessä selvittävät, miten Helsingin yliopistossa palvelussuhteessa olevat terveydenhuollon ammattikoulutuksen omaavat henkilöt voivat ilmoittautua halutessaan työskentelemään esim. HUS näytteenottopisteissä siihen tarvittavan koulutuksen jälkeen. Tällöin työntekijän tulee ottaa Helsingin yliopistossa olevasta työsuhteestaan palkatonta työstävapaata siksi ajaksi kun työsopimus tehdään palkkaavan terveydenhuoltoyksikön kanssa.
  • Työpaikalle ei saa saapua ellei ole täysin flunssaoireeton, ja oireiden ilmaantuessa kesken työpäivän tulee poistua välittömästi.
  • Työpaikalla noudatetaan poikkeusolosuhteista johtuen erityisen huolellista hygieniaa.

Koronaviruksen vaikutukset tutkimusrahoitukseen

  • Lääketieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkimusrahoituksen osalta on mahdollista neuvotella rahoituksen pidennystä yksilöllisesti neuvotellen.
  • Täydentävän rahoituksen projekteissa palkat menevät täydentävästä rahoituksesta riippumatta siitä pystytäänkö henkilölle osoittamaan etätyötehtäviä.
  • Yliopisto on kerännyt tietoja koronaviruksen vaikutuksista tutkimusrahoittajien toimintaan. Tämä tieto löytyy kootusti Flammasta

Opetus

Helsingin yliopisto on määrännyt, että opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Noudatamme Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita opetustilaisuuksien järjestämisestä. Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena 18.3-13.5.2020 välisen ajan. Opintojaksot käyttävät harkintaa siinä, kuinka kliiniset opintojaksot pystytään korvaamaan etäopetuksella. On myös huomioitava, ettei kaikkea suositeltua opetuksen läsnäolopakon purkua ole mahdollista kokonaisuudessaan purkaa lääketieteellisen tiedekunnan suoraan potilaiden kohtaamista vaatimien, vuorovaikutukseen ja kädentaitoihin liittyvien opintojaksojen (pien)ryhmäopetusten osalta. Opetusta annetaan enintään 10 hengen ryhmissä.

Opintojaksot voivat käyttää harkintaa opetuksen uudelleenjärjestämiseksi, jotta minimoidaan opiskelijoille ja potilaille aiheutuvat ristkit ajatellen tartuntavaaraa. Opiskelijoiden tulee olla terveitä osallistuessaan mahdolliseen kontaktiopetukseen. Mikäli opintojaksoihin tulee muutoksia, tiedotetaan niistä aina erikseen opiskelijoille. 

Opetuksen toteutuksessa etusijalla on pakollisten kurssien opetuksen järjestäminen. 

Lääketieteellisen tiedekunnan opintopsykologit Kari Peltola ja Tiina Tuominen vastaanottavat opiskelijoita turvallisen ja tietosuojatun etäyhteyden kautta myös nyt etäopiskeluvaiheen aikana. Tietoa opintopsykologien palveluista löytyy Opiskelijan ohjeissa ja suora ilmoittautumislinkki yksilöohjaukseen täältä

Tilanne 25.3 koulutusohjelmittain

Psykologian, logopedian ja translationaalisen lääketieteen koulutusohjelmien osalta kevään yliopiston antama opetus toteutetaan ja järjestetään kokonaisuudessaan etäyhteyksin ja vaihtoehtoisin opetusmenetelmin.

Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa taitopajaopetusta jatketaan mahdollisuuksien mukaan keskittyen keskeisimpiin osaamistavoitteisiin. Kaikki kliininen opetus HUS:in opetusklinikassa on keskeytetty elokuun alkuun saakka. Koulutusohjelmassa kartoitetaan mahdollisuuksia tarjota puuttuvia kliinisiä vaatimuksia korvaavia suoritteita, joilla pyritään mahdollistamaan kesäkandina toimiminen tai käytännön syventävään harjoitteluun siirtymistä. Opetusta annetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Muu toteutuva opetus pyritään järjestämään etäyhteyksin.

Lääketieteen koulutusohjelmassa suoraan potilaiden kohtaamista vaatimat kliinisen vaiheen opinnot järjestetään opiskelijoille keskeisin osin opetusohjelman mukaisesti ja HUS:n asiassa 17.3 tekemää päätöstä noudattaen. Anestesian käytännön jakson opetus korvataan taitopajassa toteutettavalla simulaatio-opetuksella.  Kliiniseen palvelun harjoittelu järjestään sairaaloissa tiivistettynä kahden viikon opintojaksona. Kaikille opiskelijoille on harjoittelupaikat. Opetusta annetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Muu toteutuva opetus pyritään järjestämään etäyhteyksin.

Toimintaohjeet tenteissä: Tentit, mukaan lukien rästitentit ja uusinnat, järjestetään etäyhteyksin (esim. moodle) tai exam-tenttitilassa tai vaihtoehtoisella suoritustavalla 31.8.2020 asti. Exam-tenttitilat pysyvät toistaiseksi auki. Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi

Ohjeet opettajalle: Koordinoi opetuksen uudelleenjärjestely jaksovastaavan kanssa. Valmistele omien vastuukurssiesi (myös tenttien) osalta mahdollisuudet vaihtoehtoisten opetus-, opiskelu- ja suoritustapojen tarjoamiseen sekä itsenäiseen opiskeluun. Ilmoita kaikista muutoksista opiskelijoille, esim. Moodle. Ilmoita niistä myös koulutusohjelman johtajalle ja koulutussuunnittelijalle tai opintoasiainkoordinaattorille.

Kaikki luennot ja seminaarit  striimataan joko reaaliaikaisesti tai videotallenteina. Suositellaan käytettäväksi zoom-alustaa: www.helsinki.fi/zoom. Opetusteknologisiin ratkaisuihin apuja ja tukea: https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/ (medipeda). Yliopistotasolla opettajille yhteiset ohjeet on koottu Opetustyön ohjeisiin omaksi tiedotteeksi.

Yliopistotasolla opiskelijoille yhteiset ohjeet on koottu Opiskelijan ohjeisiin omaksi tiedotteekseen.

Yliopiston linjauksen (17.3) mukaisesti tiedekuntakin voi tarvittaessa jatkaa opetusta kesän 2020 aikana.

Koronaepidemian vaikutukset erikoislääkärikoulutukseen. Helsingin yliopiston ja HUSin tavoitteena on, että koronaepidemia ei pidennä erikoistumisaikoja eikä heikennä erikoislääkärikoulutuksen laatua. Erilaisia poikkeustilanteen tuomia poikkeamia erikoislääkärikoulutuksessa pyritään tulkitsemaan joustavasti kuitenkin siten, että pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni erikoistumista edistävistä normaaleista koulutuskäytännöistä sekä tarvittaessa luodaan sellaisia uusia käytäntöjä, jolla voidaan turvata erikoistuvan ammatillinen kehittyminen ja erikoisalan vaativa osaaminen.

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä oman erikoisalasi vastuukouluttajan tai  opintopalveluiden (meilahti-specialist@helsinki.fi)  puoleen. Ajankohtaista asioista koronaepidemian vaikutuksista erikoislääkärikoulutuksista ylläpidetään Opiskelijan ohjeissa täällä

Väitöstilaisuudet 

Viimeisin tieto väitöstilaisuuksista löytyy HY:n koronavirustilannesivulta sekä suoraan Opiskelijan Ohjeet -sivustolta

Matkustus

Uusi linjaus: Tiedekunta siirtyy noudattamaan Helsingin yliopiston linjausta ulkomaan matkojen jälkeen

Tiedekunta siirtyy noudattamaan asiassa Helsingin yliopiston voimassa olevia poikkeusolojen linjauksia ulkomaan matkojen jälkeen. Ulkomailta paluun jälkeen on oltava etätöissä tai tehtävä etäopiskelua paluun jälkeisen 14 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty tänä aikana. Tällä päätöksellä kumotaan 11.3. 2020 tehty päätös, joka koski 7 kalenteripäivän etätyöskentelyä ulkomailta palaavien henkilöstön ja opiskelijoiden osalta.

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi

***

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.