Helsingin yliopiston tutkijat etsivät kestävää sianlihan tuotantotapaa

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus osallistuu kansainväliseen Sustainable Pig Production Systems (SusPigSys) -tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää useasta näkökulmasta kestäviä sianlihan tuotantotapoja. Hankkeessa yhdistyvät useat tieteenalat, sillä kestävyyteen katsotaan kuuluvan eläinten ja niiden hoitajien hyvinvointi, ympäristön ja talouden kannalta kestävät tuotantotavat, sekä vastuullinen lääkkeiden käyttö.

Hankkeen tärkein lopputuote on tilakohtainen mittaustyökalu, jossa yhdistyvät kaikki yllä mainitut kestävyyden osa-alueet. Mittaristo julkaistaan myös sähköisenä versiona esimerkiksi tuottajien käyttöön. Kehitystyön aikana kerätään suuria määriä tietoa, jonka perusteella voidaan antaa suosituksia kestävistä tuotantotavoista.

SusPigSys -hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitoksia Suomesta, Saksasta, Itävallasta, Italiasta, Hollannista, Puolasta ja Iso-Britanniasta. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus on vastuussa sikojen hyvinvointi- ja terveysmittarin kehittämisestä. Kehitystyössä arvioidaan jo olemassa olevat mittausjärjestelmät, ja poimitaan niistä toimivimmat osat. Lisäksi hyödynnetään muista syistä jatkuvasti kerättävää tietoa eläinten terveydestä, lääkityksistä ja teurashylkäyksistä. Näiden tietojen hyödyntäminen on ollut melko vähäistä. Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kansallisten sidosryhmien, kuten Suomen Sikayrittäjät Ry:n kanssa. 

Hanke rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta ERA-NET SusAn -järjestelmän kautta. Suomen osuutta rahoittaa Maa- ja Metsätalousministeriö. Hanke alkaa 1.9.2017 ja jatkuu kolme vuotta.

Lisätietoja

Anna Valros, puh. 050-4151242, anna.valros@helsinki.fi
Camilla Munsterhjelm, puh. 050-5942240, camilla.munsterhjelm@helsinki.fi

 

Lue lisää aiheesta: Terveys