Tutkijat kaipaavat rivakampaa alkoholipolitiikkaa
Alkoholinkulutuksen hillintään tähtäävät toimet ovat jääneet kosmeettisiksi muun muassa teollisuuden vastahangan vuoksi.