Huolenpitoa ja lääkintää mittatilaustyönä
Digivallankumous muuttaa terveyspalvelut yksilöllisiksi ja ennaltaehkäiseviksi. MyData-yhteisö luovuttaa terveystietonsa tutkijoille, jotta kumous etenisi.

Ihmisten terveyttä koskevan tiedon kartuttamisessa ja hyödyntämisessä on aluillaan vallankumous, johon rinnastettuna esimerkiksi sote-uudistus on pikku myllerrys, arvioi Suomen molekyylilääketieteen instituuttia (FIMM) Helsingin yliopistolla johtava Olli Kallioniemi.

‒ Tulevaisuuden terveydenhuolto on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää, yksilöllistettyä ja yksilön omaa osallistumista kannustavaa, professori listaa.

‒ Ihmisen terveystiedot tulevat olemaan aina hänen saatavillaan pilvipalveluina ja älypuhelinsovelluksina.

Vallankumous kannattaa ottaa vakavasti muistakin syistä kuin terveyden nimissä, Kallioniemi patistaa.

‒ Digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen tarjoaa yrityksille globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia.

Palvelut uusiksi

Myös Tekes näkee räjähdysmäisesti lisääntyvän hyvinvointitiedon hyödyntämättömien mahdollisuuksien sammiona. Se tekikin kesäkuussa päätöksen rahoittaa vuosina 2014‒2016 erityisellä yli neljän miljoonan euron potilla hanketta, joka kehittää yksilöllistä terveystietoa uudella tapaa hyödyntäviä palvelumalleja.

Ihmisten terveyttä koskevan tiedon kartuttamisessa ja hyödyntämisessä on aluillaan vallankumous, johon rinnastettuna esimerkiksi sote-uudistus on pikku myllerrys.

Tämä Tekesin strategiseksi tutkimusavaukseksi luokittelema hanke, Digital Health Revolution (DHR), on sekä terveystiedon keräämistä että sen yhdistelemistä, analysointia ja jalostamista tuotteiksi.

Yksilöllisiä terveys- ja hyvinvointitietoja kerätään järjestelmällisesti eri lähteistä. Perustietoja – kuten kehon yksilöllistä mikrobistoa ja perimää koskevat tiedot – täydentävät muun muassa ihmisen itse tekemien mittausten tulokset sekä älypuhelimen käyttäjänsä arkikäyttäytymisestä kartuttama informaatio ja muu digijalanjälki.

Palvelujen ja tietojen hyödyntämisen koekaniineiksi kootaan vapaaehtoisten ihmisten joukko, niin kutsuttu MyData-yhteisö. Pitkällä aikavälillä henkilökohtainen, ennaltaehkäisevä palvelu on tarkoitus viedä osaksi julkista terveydenhoitoa ja näin vaikuttaa olennaisesti terveydenhuollon tehokkuuteen.

Hallinnoi ja hyödynnä

Monitieteisessä hankkeessa on mukana Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistojen sekä Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, VTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoita, jotka toimivat yhdessä usean eri alan yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Helsingissä työtä luotsaavat Kallioniemi ja hänen kollegansa FIMMissa, Imre Västrik, erityisvastuullaan lihavuuteen, diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin liittyvä kehitystyö. Koko hanketta koordinoi Maritta Perälä-Heape Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -keskuksesta.

Hankkeessa yksilölle rakennetaan uudenlaista roolia omien tietojensa hallinnoijana ja hyödyntäjänä, Perälä-Heape määrittelee.

‒ Jokainen voi hyödyntää omia tietojaan helposti, itse valitsemissaan käyttökohteissa sekä myös valvoa tietojensa käyttöä.

Tutkimuksen aloittamiseen tarvitaan vielä eettisen toimikunnan lupa, mutta hankkeen käynnistäjäisiä ehdittiin jo viettää Oulussa 14.8.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)