Taitoja maailmalta suomalaiseen käyttöön
Yliopistolla kehiteltiin uudenlaista uravalmennusta Suomeen muuttaneille. Valmennuskonseptia testattiin kesällä.

Joukko sosionomiksi Helsingissä opiskelevia ulkomaalaisia sai viettää kesää mielekkäissä, oman alan töissä: vetämässä muille maahanmuuttajille tarkoitettua, työllistymiseen tähtäävää kurssia.

Uravalmennuskonsepti syntyi ja palkittiin Helsingin yliopiston Master Class -kevätkurssilla ja pantiin viipymättä täytäntöön yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa.

Suomessa opiskelee 18 000 muualta muuttanutta, joiden kunkin koulutus maksaa kymmeniätuhansia euroja. Työllistyminen on hankalaa, vaikka meidän kannattaisi pitää investoinneista kiinni.

Master Class on hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta käsittelevä, luentosaleista elävään elämään irrottautuva opintokokonaisuus, jota yliopisto ja Lähi-Tapiola ovat yhdessä järjestäneet.

Näkymättömät taidot

Voitokkaan valmennuskonseptin suunnitteli monitieteinen, lähinnä opiskelijoista ja vasta työelämään siirtyneistä asiantuntijoista koostuva Skills in Action -tiimi.

‒ Suomessa opiskelee 18 000 muualta muuttanutta, joiden kunkin koulutus maksaa kymmeniätuhansia euroja. Työllistyminen on hankalaa, vaikka meidän kannattaisi pitää investoinneista kiinni. Halusimme saada Suomeen tulleiden voimavarat paremmin käyttöön, kertoo Annina Laaksonen, voittotiimin jäsen.

Laaksonen kumppaneineen suunnitteli maahanmuuttajille kolmiviikkoisen intensiiviohjelman, jonka tavoite oli voimaantua ja hahmottaa entistä paremmin omat, muuallakin kun Suomessa hankitut taidot sekä kertoa niistä mahdollisille työnantajille. Samalla kurssitettaville tarjottiin työelämätietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Suomalaisuus mittapuuna

Ideana oli saada toteuttamiseen mukaan ihmisiä, joille kotoutumiskokemukset ovat omakohtaisia.

Käyttäjälähtöinen palvelukehitys todella toimii.

‒ Suominormatiivisuus on yhteiskuntamme rakenteissa vahvaa, joten muualta tulleet osaavat ehkä paremmin avata järjestelmäämme toisille tulijoille, Laaksonen vertaa.

‒  Käyttäjälähtöinen palvelukehitys todella toimii.

Kurssin opiskelijavetäjät olivat kotoisin eri puolilta maailmaa, Saksasta Tansaniaan. Osanottajien synnyinmaiden kirjo oli vielä suurempi, Afganistanista Somalian kautta Viroon ja Meksikoon.

Saa kopioida!

Sekä vetäjien että kurssilaisten tärkeimpiä havaintoja valmennuksen aikana oli se, miten laajaa osaamista osallistujilla oli — ja miten helposti maahanmuuttajan tiedot ja taidot sivuutetaan.

‒ Oli hienoa päästä yhdessä osallistujien kanssa rakentamaan tulevaisuuspolkuja heidän unelma-ammatteihinsa konkreettisesti askel askeleelta, kuvaili yksi kurssin luotseista, Christian Bode.

Sosionomiopiskelijat löydettiin kansainvälisestä sosiaalipalveluiden ohjelmasta.

‒ Osaamisestamme ja esimerkiksi pedagogisista taidoistamme oli konkreettista hyötyä osallistujille. Pystyimme antamaan osallistujille näkökulmia perustuen omaan vertaiskokemuksemme, Boden kollega Edwin Ndakil iloitsee.

Skills in Action -ryhmä esitteli kesäkoulun tuloksia Master Classille ja muille kumppaneilleen elokuussa ja tarjoaa sitä vapaasti kopioitavaksi oppilaitoksiin ja muihin yhteisöihin.

‒ Master Classin ansiosta meistä tuli suuria kokeilukulttuurin faneja, Laaksonen sanoo.

Uravalmennuspilottikurssia olivat yliopiston, Lähi-Tapiolan ja Diakonissalaitoksen kanssa toteuttamassa Diakoniaopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.