Viestinnän opintoja tiedonjanoon!

Kaipaatko työkaluja viestinnän eri ilmiöiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen? Kiinnostaako viestinnän tutkimus ja suomalainen mediamaisema?

Viestinnän perusopinnoissa tutustut viestintään sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja saat työkalut viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun.

  • Johdatus viestinnän tutkimukseen -opintojakso perusopintojen avainkurssina johdattaa sinut viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen juurille ja nykypäivään. Opit ymmärtämään viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.
  • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka -opintojaksolla paneudut eurooppalaiseen viestintäpolitiikkaan ja viestinnän sääntelyyn sekä Suomen viestintäjärjestelmään. Pääset kuuntelemaan alan asiantuntijoiden luentoja sekä osallistumaan Oikeus tietää -julkisuusperiaatesymposiumiin.

Viestinnän aineopinnoissa pääpaino on viestinnän alalla tehtävässä tutkimuksessa.  Lisäksi tarkastellaan millaisista instituutioista suomalainen mediamaisema rakentuu.

  • Viestinnän aineopintojen harjoituskursseilla perehdytään viestinnän käytännön tehtäviin. Harjoituskursseja järjestetään vuosittain mm. kriisiviestinnästä, yhteisöviestinnästä, julkishallinnon viestinnästä ja verkkoviestinnästä. 

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä, ja voit ilmoittautua opintojaksojen alkuun asti.

Perustutkinto-opiskelijat voivat opiskella viestintää maksutta lukuvuonna 2016–2017. Opintojaksoilla on kiintiö perustutkinto-opiskelijoille.
Perustutkinto-opiskelijat näkevät  maksuttomat opintojaksot täältä ja ilmoittautuvat Weboodissa.

Viestinnän opintojen opintojaksot näet oppiainesivulta.
Kysy oppiaineesta
Ilmoittautumistilanne

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta