Kaipaatko työkaluja viestinnän eri ilmiöiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen? Kiinnostaako viestinnän tutkimus ja suomalainen mediamaisema?

Viestinnän perusopinnoissa tutustut viestintään sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja saat työkalut viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun.

  • Johdatus viestinnän tutkimukseen -opintojakso perusopintojen avainkurssina johdattaa sinut viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen juurille ja nykypäivään. Opit ymmärtämään viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.
  • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka -opintojaksolla paneudut eurooppalaiseen viestintäpolitiikkaan ja viestinnän sääntelyyn sekä Suomen viestintäjärjestelmään. Pääset kuuntelemaan alan asiantuntijoiden luentoja sekä osallistumaan Oikeus tietää -julkisuusperiaatesymposiumiin.

Viestinnän aineopinnoissa pääpaino on viestinnän alalla tehtävässä tutkimuksessa.  Lisäksi tarkastellaan millaisista instituutioista suomalainen mediamaisema rakentuu.

  • Viestinnän aineopintojen harjoituskursseilla perehdytään viestinnän käytännön tehtäviin. Harjoituskursseja järjestetään vuosittain mm. kriisiviestinnästä, yhteisöviestinnästä, julkishallinnon viestinnästä ja verkkoviestinnästä. 

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä, ja voit ilmoittautua opintojaksojen alkuun asti.

Perustutkinto-opiskelijat voivat opiskella viestintää maksutta lukuvuonna 2016–2017. Opintojaksoilla on kiintiö perustutkinto-opiskelijoille.
Perustutkinto-opiskelijat näkevät  maksuttomat opintojaksot täältä ja ilmoittautuvat Weboodissa.

Viestinnän opintojen opintojaksot näet oppiainesivulta.
Kysy oppiaineesta
Ilmoittautumistilanne

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?