Tutkijoiden, kuntapäättäjien ja opiskelijoiden törmäytys tuotti ideoita helsinkiläisten arjen helpottamiseksi

Hack for Society -haastekisan voitti tiimi, jonka idea tekee muistisairauksia näkyväksi kokemuksellisen näyttelyn avulla.

Syyskuun ajan kahdeksan joukkuetta pohti ratkaisuja tutkijoiden hahmottamiin ongelmiin. Kyseessä oli Hack for Society -haaste, jonka joukkueissa ratkaisuja etsivät yhdessä tutkijat, Helsingin kaupunginvaltuutetut ja opiskelijat.

Tavoitteena oli paitsi tuottaa ratkaisuja kaupunkilaisten ongelmiin, myös tuoda päättäjiä ja tutkijoita vuoropuheluun keskenään. Haastetiimejä sparrasi kisan ajan Helsinki Think Company.

Näyttelyssä kuka tahansa voi kokea esimerkiksi uuden teknologian avulla, miltä elämä muistisairaana tuntuu.

Voittajaksi tuomaristo valitsi syyskuun viimeisenä päivänä voittajaksi Muistisairaiden kuntoutus -tiimin ratkaisun, joka tekee muistisairaudet näkyviksi kokemuksellisen näyttelyn avulla. Näyttelyssä kuka tahansa voi kokea esimerkiksi uuden teknologian avulla, miltä elämä muistisairaana tuntuu.

Bisnesenkelit yllättivät

Erityispedagogiikan professori Pirjo Aunio oli Hack for Society -haastekisaan lähtiessään skeptinen sen suhteen, kiinnostuuko kukaan hänen tiiminsä oppimisvaikeusteemasta. Kuukauden aikana tiimi sai kuitenkin aikaiseksi ehdotuksen matematiikan oppimispelistä, joka paitsi harjoittaa opiskelijaa myös arvioi häntä.

− Peli seuraa oppijan selviytymistä ja hälyttää heikkouksista opettajalle. Tällaista peliä ei ole, mutta sille olisi suuri tarve. Matematiikan oppimisvaikeudet on tutkimuksissa havaittu yhdeksi syrjäytymisuhkaa selittäväksi tekijäksi, Aunio kertoo.

"Bisnesenkelit olivat aidosti kiinnostuneita ja haastoivat meidät raikkailla ajatuksillaan." 

Koska idea on niin uusi, voisi sillä olla kaupallista potentiaalia myös ulkomailla. Suomalaisille oppilaille ja opettajille pelin käyttö olisi maksutonta. Tiimi jatkaa ideansa työstämistä eteenpäin.

Ulkopuolisten bisnesenkeleiden tapaaminen osoittautui yhdeksi hyödyllisimmistä osioista kisassa, vaikka Aunio kokikin ennalta tällaisen toiminnan itselleen vieraaksi.

− He olivat aidosti kiinnostuneita ja haastoivat meidät raikkailla ajatuksillaan. Heidän kommenttiensa pohjalta alkuperäinen ideamme meni aika lailla uusiksi.

Kisasta ripeyttä ja räväkkyyttä

Helsingissä on yhä enemmän asukkaita, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia. Näillä ihmisillä voisi kuitenkin olla paljon uudenlaisia näkemyksiä ja ideoita kaupungin kehittämiseen. Haastekilpailun Saavutettava viestintä -tiimin ratkaisu on kaupungin uusi viestintäkanava, joka uutta digiteknologiaa ja tulkkauspalveluita yhdistämällä tekisi kaupungin kanssa viestimisestä mahdollista millä tahansa kielellä.

− Palvelu parantaisi ihmisten elämää sekä antaisi kaupungille lisäarvoa. Jatkamme tiimin kanssa työtä haastekisan päättymisestä huolimatta ja koetamme löytää konkreettisen ratkaisun, kertoo joukkueessa mukana ollut kaupunginvaltuutettu Risto Rautava.

"Myös pieni kipinä yrittäjyyttä kohtaan syntyi"

Haastekilpailun tapa etsiä ratkaisuja sopii Rautavan mukaan hyvin Helsingin kaupungin nykyiseen strategiaan. Hack for Society oli lisäksi kaivattu uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä ja tuottaa ratkaisuja.

− Tällainen luova kokeilu on hyvin käyttökelpoinen työskentelytapa monissa asioissa, ja Think Company toi ripeyttä ja räväkkyyttä tekemiseen. Oman tiimin kanssa työskenteleminen antoi paljon, mutta erittäin hyödyllisiä olivat keskustelut myös muiden tiimien kanssa, Rautava toteaa.

Sekä Rautava että Aunio kehuvat tiimeissään mukana olleita opiskelijoita omistautumisesta aiheeseen sekä vahvasta panoksesta tiimin työhön. Saavutettava viestintä -tiimissä mukana ollut sosiaalityön opiskelija Noora Kivioja lähti mukaan kisaan kiinnostuksesta aihepiiriin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

− Haastekisasta tarttui mukaan monenlaisia taitoja, joita ei perinteisessä yliopisto-opetuksessa kerry. Kuukauden aikana osaamista karttui esimerkiksi projektinhallinnasta ja esiintymisestä. Sain myös arvokkaita kontakteja eri aloilta. Myös pieni kipinä yrittäjyyttä kohtaan syntyi, Kivioja kertoo.

Hack for Society -haastekisaa koordinoi Helsingin yliopisto,  ja sitä olivat mukana toteuttamassa Ajatuspaja E2Kokeileva SuomiKuntaliitto sekä Sitra. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki avustuksella pilottina järjestettyä hanketta.

Lue myös

Hack for Society huipentui ratkaisujen esittelyihin

Helsinki yhdistää – tutkijat ja päättäjät ratkovat yhdessä kaupunkilaisten ongelmia (12.6.2017)