Tilastomooc on avoin kaikille

Tilastollista lukutaitoa ja ymmärrystä tarvitaan kaikilla aloilla. Kartuta osaamistasi tilastotieteen moocilla!

Millä todennäköisyydellä voitan lotossa? Kuinka suuren koulun uusi asuinalue tarvitsee? Mihin bonuskorttini tiedot päätyvät, ja miten niitä käytetään? Mitä tarkoittaa Big Data?  

Tilastotieteen mooc on kaikille avoin verkkokurssi, jolla tutustutaan tilastotieteen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin yhteiskuntatieteellisellä otteella. Kurssin keskeinen teema on tilastollinen lukutaito:

  • Miten tilastot syntyvät ja miten niitä tulkitaan?
  • Mitä ne kertovat yhteiskunnastamme?
  • Miten tilastoja käytetään vaikuttamisen ja päätöksenteon välineinä?

Mooc sisältää Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintojaksot Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op) ja Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (5 op).

Voit rekisteröityä moocille milloin vain ja osallistua omassa tahdissa. Opiskelet kurssisisältöjä ja teet harjoitustehtäviä itsenäisesti ja opettajan ohjaamana. Avoimen yliopiston opintomaksun maksat vain, jos haluat suorittaa tentin ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille kurssi on kokonaan maksuton.

Lisätietoa ja rekisteröitymisohjeet opinto-ohjelmissa:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (2016-2017) (5 op)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (2016-2017) (5 op)

Huomaa myös kevään 2017 opintotarjonnassa:
Tilastotieteen jatkokurssi, osa 1 (5 op)
Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2 (5 op)

Lisätietoa oppiaineesta:
Tilastotieteen opinnot (valtiotieteellinen tiedekunta)
Tilastotieteen opinnot (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)