Teologia ja uskonnontutkimus tarttuvat yhteiskunnan haasteisiin

Historiassaan ensimmäiset teologian ja uskonnontutkimuksen päivät järjestetään 19.-20.3.2020 Helsingissä. Ohjelmassa on yli 200 tieteellistä esitelmää, jotka poikkileikkaavat alojen keskeisiä kysymyksiä. Järjestäjinä toimivat teologian ja uskonnontutkimuksen alojen tieteelliset seurat yhdessä.

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät tarjoavat maaliskuun puolivälissä ainutlaatuisen kattauksen aloilla tehtävästä tutkimuksesta. Yhteiskunnallisesti ajankohtaisia kysymyksiä uskonnon kentällä tarkastellaan monipuolisesti eri tutkimusmenetelmien ja sisältöjen kautta.

– Ohjelma on todella inspiroiva. Kolmen vahvan ulkomaisen puhujan lisäksi päivien yli 50 sessiota ja niissä olevat yli 200 esitelmää tarjoavat kelle tahansa alan tutkimuksesta ja alalla käytävistä keskusteluista kiinnostuneelle intensiiviset kaksi päivää. Jokainen löytää tarjonnasta varmasti jotain itseään puhuttelevaa, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Uskonnon ja populismin välinen suhde avaa keskustelun

Ohjelmakokonaisuuden avaa keskiviikkona 18.3. klo 17-19 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) järjestettävä paneelikeskustelu uskonnosta ja populismista. Avoimen ja maksuttoman yleisötilaisuuden puhujina toimivat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professorit Martti Nissinen, Risto Saarinen ja Elina Vuola. Alan ulkomaalaisista huippututkijoista keskusteluun osallistuvat professori Elaine Graham (University of Chester, UK) sekä vanhempi tutkija Shadi Hamid (The Brookings Institution, US).

Tieteiden talolla tarjolla yli 200 tieteellistä esitelmää teologian ja uskonnontutkimuksen eri aloilta

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien ohjelmakokonaisuus käynnistyy torstaina 19.3. Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kahden päivän aikana tarjolla on yli 200 tieteellistä esitelmää yli 50 eri työryhmässä. Työryhmien aiheissa sivutaan esimerkiksi uskonnon ja politiikan välisiä suhteita; ääriliikkeitä, kirkkoa ja uskontoa sekä urbaania uskoa.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa runsaasti puhuttaneista ajankohtaisista aiheista päivien aikana käsitellään muun muassa uskonnollisia yhteisöjä ja maahanmuuttajia; suomalaisia muslimeita; nykyisen judaistiikan suuntauksia ja teemoja; katolilaisuutta; uskontoa ja sukupuolikysymyksiä sekä katsomuskasvatusta ja opettajankoulutusta muuttuvassa yhteiskunnassa. Haastavista aiheista esillä on seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisissa yhteisöissä.

Työryhmissä luodaan myös katsauksia teologisiin oppeihin; luterilaisen uskontoteologian haasteisiin ja mahdollisuuksiin; islamiin ja sen tulkintaperinteeseen; teologian ja uskonnontutkimuksen uudistuviin metodeihin ja normatiivisuuteen sekä teologiaan eletyn uskonnon tulkkina. Lisäksi huomiota kiinnitetään uskonnolliseen vakaumukseen, uskonnon vaihtamiseen, uskontoon liittymiseen ja siitä luopumiseen.

Teologian ja uskonnontutkimuksen spesifejä aloja sivutaan esitelmissä, joiden aiheina ovat muun muassa runollinen jumalapuhe; kirkkomusiikki; jumalanpalvelus sekä saarnan ja kirkkotilan teologia; sielunhoidon teologia, sairaalasielunhoito ja pastoraaliteologia; kansanuskot ja nykyhenkisyys; diakoniatyö ja yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset haasteet; arktinen kristillisyys; sosiokognitiiviset ja rituaalitutkimuksen lähestymistavat uskonnontutkimukseen; uskonnollisen kielen kääntäminen ja maallisten kertomusten teologia Raamatussa.

Lisäksi tarjolla on katsauksia uskonnon, teologian ja uskonnontutkimuksen merkityksiin suhteessa nykypäivän populaarikulttuuriin; ympäristökriisiin; tunteisiin; etiikkaan; tekoälyyn; huumoriin; urheiluun sekä hyvyyteen ja pahuuteen. Huomiotta ei jää myöskään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhde Neuvostoliittoon ja Venäjään tai Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan asema 1900-luvun muutoksissa.

Kansainvälisiä huippututkijoita vieraana

Päivien ulkomaiset pääpuhujat ovat professorit Elaine Graham ja Robert Orsi (Northwestern University, US) sekä vanhempi tutkija Shadi Hamid.

Heistä Graham on tutkinut erityisesti uskontojen ja uskonnollisuuden julkista ja poliittista ulottuvuutta. Hän on kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka uskonnolliset vakaumukset vaikuttavat nykypäivän maailmassa. Robert Orsin tutkimuskohteena on amerikkalainen katolilaisuus. Hän on myös laajalti arvostettu ja tunnettu työstään uskonnontutkimuksen teorian ja metodin parissa. Shadi Hamid lukeutuu puolestaan kansainvälisesti tunnetuimpiin poliittisen islamin asiantuntijoihin.

Lisätietoja tarkemmasta ohjelmasta, aikatauluista ja ilmoittautumisesta (viimeistään 1.3. mennessä) Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien verkkosivuilta

seuraa keskustelua Twitterissä: #tutp2020

**

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäjinä toimivat Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura; Suomen Uskontotieteellinen Seura; Teologinen Julkaisuseura; Luther-Agricola-Seura; Suomen Eksegeettinen Seura; Suomen kirkkohistoriallinen seura; Diakonian Tutkimuksen Seura; Suomen patristinen seura; The International Society for Orthodox Church Music; Hymnologian ja liturgiikan seura sekä Karjalan teologinen seura.