Tapio Lappi-Seppälä – Rikosten rangaistuksia pitää tutkia jatkuvasti

Vankien määrä ei korreloi rikollisuuden määrän kanssa, sanoo rikosoikeuden ja kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälä.

Kun professori Tapio Lappi-Seppälä opiskeli oikeustiedettä 1970-luvun alussa, Suomessa oli väkilukuun suhteutettuna enemmän vankeja kuin missään muussa maassa Euroopassa.

1990-luvun puolivälissä Suomen liittyessä EU:hun vankien suhteellinen määrä oli silloisen EU:n pienin.

– Vankien määrän väheneminen on tietoinen oikeuspoliittinen päätös, jolla Suomi alensi 1900-luvun levottomalla alkupuolella korkeiksi nousseita vankilukujaan yhteispohjoismaiselle tasolle, Lappi-Seppälä linjaa.

Vankiluvun laskun voisi olettaa nostaneen rikoslukuja. Näin ei kuitenkaan käynyt. Rikollisuus kehittyi jokseenkin samalla tavalla eri puolilla Eurooppaa huolimatta vankilukujen osin vastakkaisistakin kehityssuunnista.

– Vankeusrangaistuksien käyttö ei liity niinkään rikosten määrään, vaan rikosten pelkoon ja epärealistisiin odotuksiin rangaistusten ennaltaehkäisevyydestä, Lappi-Seppälä toteaa.

Hän on seurannut oikeuspoliittista kehitystä meillä ja maailmalla 1970-luvun puolivälistä, ensin yliopistolla opettajana, sitten oikeusministeriön virkamiehenä ja vuodesta 1996 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Optulan johtajana.

Viime vuonna Optula liitettiin Helsingin yliopistoon. Samalla sen nimi vaihtui kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi. Jo vuodesta 1988 rikosoikeuden dosenttina toimineelle instituutin johtaja Lappi-Seppälälle yliopisto on tuttu paikka.

­Hän aikoo jatkaa tutkimustaan rikosoikeuden ja vertailevan kriminaalipolitiikan alalta.

– Tämä koskee läheisesti ihmisen oikeusasemaa ja arkea. Rangaistusten tehtävänä on yhtäältä turvata perusoikeuksia, mutta samalla ne väistämättä myös rajoittavat niitä. Tässä on sisäinen jännite, joka vaatii jatkuvaa purkamista.

Uusien professorien juhlaluennot pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 7.12.2016 kello 14 alkaen. Tutustu professoreihin ja ohjelmaan.