Runar Bäckströmin säätiön apurahat keksinnöille

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on edistää ja rohkaista keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Apuraha voidaan myöntää yksityishenkilöille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille. Apurahan saajilta ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.

Hakumenettely: Apurahaa haetaan sähköisesti

Hakuaika: Apurahojen hakuaika on alkanut 1.10.2017. Voit hakea apurahaa 11.12.2017 saakka.

Jaettava yhteissumma: n. 15 apurahaa, yhteensä n. 300 000 euroa. Yksittäinen apuraha voi olla enintään 30 000 euroa.

Hakemuksen tulee sisältää kuvaus keksinnöstä ja suunnitelma apurahan käytöstä. Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Apurahojen jaosta päättää Runar Bäckströmin säätiön hallitus.

Lisätietoja

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta