Ossi Rahkonen - Terveyden ja eriarvoisuuden tutkija

Lääketieteellisen sosiologian uutena professorina Helsingin yliopistossa aloitti 1.1.2016 valtiotieteen tohtori, sosiaalipolitiikan dosentti ja terveyden edistämisen yliopistonlehtori Ossi Rahkonen (s. 1952). Rahkonen on tutkinut etenkin sosiaaliluokan vaikutusta terveyteen.

Terveyden ja eriarvoisuuden tutkijana häntä kiinnostaa myös se, miten eroja voisi kaventaa. Uutena tutkimuskohteena on vääjäämättä sote-uudistus ja sen seuraukset.

Terveyden luokkaerot

Väitöskirjassaan vuonna 1994 Rahkonen selvitti nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen sosioekonomisia eroja. Saman teeman tutkimusta Rahkonen on jatkanut aikuisten ja ikääntyneiden näkökulmasta professori Eero Lahelman kanssa. He johtavat yhdessä jo kaksikymmentä vuotta käynnissä ollutta Helsinki Health Study –seurantatutkimusta.

Rahkonen on löytänyt terveydestä luokkakohtaisia eroja: nuorilla korkeampi koulutus on yhteydessä terveellisempiin elintapoihin ja parempaan terveyteen. Terveyden suhteen luokkaerot myös säilyvät läpi elämän ja usein vahvistuvat pitkin työuraa.

Oppia terveyden edistämisestä

Rahkonen on toiminut Helsingin yliopistossa sosiaalipolitiikan laitoksella eri opetustehtävissä, akatemiatutkijana ja vuodesta 2005 lähtien kansanterveystieteen yliopistonlehtorina, jonka vastuulla on erityisesti terveyden edistämisen opetus. Hän on opettanut myös tieteellistä kirjoittamista, ohjannut lukuisia väitöskirjoja ja ollut vierailevana tutkijana Berkeleyn, Lontoon ja Bristolin yliopistoissa.

Tutkimustyönsä ohella Rahkonen on toiminut monissa luottamus- ja johtotehtävissä. Helsingin yliopiston Väestö, terveys ja elinolot -tohtoriohjelman johtajana hän toimi vuosina 2004–2013, ja hän on muiden muassa lääketieteellisen tiedekunnan eettisen toimikunnan jäsen sekä kansanterveystieteen osaston johtaja.

Lääketieteellisen sosiologian professori Ossi Rahkonen: Julkaisut ja aktiviteetit

Helsingin yliopiston siteeratuimpia tutkijoita: Ossi Rahkonen 

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta