Miten tehdään vaikuttajaviestintää, lobbausta, strategista viestintää? Miten vahvistetaan brändiä, entä mainetta? Avoimen yliopiston uutuus, Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op alkaa 15.1.2018.

Opintojaksolla alan asiantuntijat kertovat työstään ja arjen työkaluistaan. Omasta työstään ovat lupautuneet kertomaan muun muassa toimitusjohtaja Eeva Kalli (Miltton Networks), Tarja Ketola (Suomen Luonnonsuojelun Säätiö), kehittämispäällikkö Katja Sibenberg (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) sekä tutkija ja viestintäalan yrittäjä Petro Poutanen (Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu).

Opiskelijat pääsevät myös harjoittelemaan viestintätyössä tarvittavia taitoja sekä tutustumaan viestijän työhön viestintätoimistoissa, järjestöissä ja julkisella sektorilla.

Opintojakso on osa Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmaan sisältyviä työelämä- ja asiantuntijuusopintoja, eikä edellytä aiempia opintoja. Se sopii kaikille viestinnän asiantuntijan tehtävistä kiinnostuneille ja niissä jo toimiville.

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman kanssa, ja se on perustutkinto-opiskelijoille maksuton.

Opinnot alkavat 15.1.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Lue myös:
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opinnot
Opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Ennakkotietoa kesän 2018 opinnoista
Opetushaku
Miten opiskelemaan?