Opiskele ympäristöpolitiikkaa verkossa

Mitä on yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus? Miten ympäristöasiat politisoituvat? Mitä keinoja hallinnolla on ympäristön tilan parantamiseksi?

Ympäristöpolitiikka on työntynyt lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan, kuten kulutukseen, yritystoimintaan, koulutukseen ja asumiseen. Ympäristöpolitiikkaan kuitenkin liittyy suuria taloudellisia intressiristiriitoja ja ideologisia yhteentörmäyksiä. Näistä syistä ympäristöpolitiikka on konfliktiherkkää eivätkä osapuolet aina ymmärrä toisiaan. Kurssilla tarkastellaan ympäristöpolitiikkaa eri osapuolten näkökulmasta.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op) alkaa verkko-opintoina 2.3.2016.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Ympäristöpolitiikan esittely
Kysy oppiaineesta

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Verkko-opinnot