Onko sukupuolella merkitystä johtamisessa ja johtamisuralla?

Maaliskuussa hyvä mahdollisuus tutustua tasa-arvokysymyksiin ja niiden edistämiseen johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Sukupuoli ja johtaminen 5 op -kurssi perehdyttää johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opit tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Pystyt myös havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen.

Tiistaina 8.3. alkavan kurssin teemoja ovat muun muassa Diversiteetti ja ihannetyöntekijä, Työn ja muun elämän tasapaino sekä Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus työelämässä.

Opetus ja oppiminen perustuu vuorovaikutteiseen ja osallistuvaan työskentelytapaan: kurssi koostuu 24 luentotunnista, kirjallisuudesta, pienryhmätöistä sessioilla, etukäteen tunneille kirjoitettavien lyhyiden paperien kirjoittamisesta (4 krt A4) ja oppimispäiväkirjasta.

Kurssi sisältyy johtamisen perusopintoihin 25 op. Sen voi suorittaa myös erillisenä opintojaksona.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Johtamisen opintojen esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta