Näkyvyys, julkisuus, nopeus - päivän avainsanat mediassa?

Kuka hallitsee mediajulkisuutta? Mitä tiede ja tutkimus sanovat populaareista median ja verkon ilmiöistä?

Tule ottamaan asiasta selvää Avoimen yliopiston Johdatus viestinnän tutkimukseen -opintojaksolla! Voit osallistua luennoille tai opiskella etänä verkossa. Kurssit alkavat tammikuussa.

Kursseilla pureudutaan viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmiin, keskeisiin käsitteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin suoritettuasi osaat jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tunnet keskeiset käsitteet ja osaat hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Opintojakso on osa viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta. Järjestämme keväällä 2017 myös muita perusopintojen opintojaksoja, joille voit jatkaa johdantokurssin jälkeen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Viestinnän oppiaineen esittely
Kysy oppiaineesta
Ilmoittautumistilanne

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on verkko-opiskelu?