Mitä on monikulttuurinen työelämä?

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä?

Monikulttuurisuus työelämässä (5 op) alkaa lähi- ja verkko-opintoina tiistaina 17.5.2016. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan. Kurssilla käsitellään myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus- ja asiakastyössä.

— Keskustelu kulttuurisen diversiteetin vaikutuksista jää niin yhteiskunnan kuin työyhteisöjenkin tasolla helposti juupas-eipäs-väittelyksi, vaikka tosiasiassa nämä vaikutukset ovat hyvin moninaisia ja monimutkaisia.

— Vaikka Suomessa työelämän kansainvälistyminen on vasta suhteellisen uusi ilmiö, kansainvälinen tutkimuskenttä tarjoaa paljon meillekin hyödyllistä tietoa siitä, miten kulttuurinen moninaisuus kannattaa työyhteisöissä huomioida. Tutkimus tarjoaa vastauksia esimerkiksi siihen, miten ja miksi syrjintään voi ja pitää puuttua, ja miten eri taustoista tulevat ihmiset saadaan hitsautumaan yhteen toimivaksi työyhteisöksi.

— Tällä kurssilla tutkimuksellisia työkaluja hyödynnetään niin sosiaali- ja organisaatiopsykologian, sosiologian, sosiaalityön kuin kasvatustieteidenkin kentiltä, ja opiskelijoilla on mahdollisuus kytkeä oppimaansa oman alansa ja ammattitaustansa keskeisiin kysymyksiin, kertoo kurssin vastuuopettaja, yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen.

Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskeleville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, monikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille monikulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (viimeistään 24.5.) opinto-ohjelmissa:

Kysy valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineista
Kysy kasvatustieteestä (luokanopettaja)

Monikulttuurisuus on toisena teemana myös 1.8. alkavalla taidehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen Työelämäopinnot-opintojaksolla.

Kesäopiskelu mielessä?
Miten opiskelemaan
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta