Miksi emme toimikaan kovin yksilöllisesti?

Sosiologia tarkastelee inhimillisen käyttäytymisen yhteisöllistä puolta. Tutustu aiheeseen toukokuussa alkavissa sosiologian opinnoissa.

Tieteenalana sosiologia on aivan sosiaalitieteiden ytimessä ja sen teorioilla ja käsitteillä on paljon sovellusalueita. Sosiologiaa onkin hyvin monenlaista: sosiologi voi tarkastella vaikkapa, millä perusteilla ihmiset solmivat avioliittoja tai muita intiimejä sosiaalisia suhteita, miksi Suomeen muuttaneiden ihmisten on vaikeampi saada töitä kuin täällä syntyneiden, tai mitä ihmettä tarkoittaa disneyfikaatio.

  • Sosiologian johdantokurssilla opit muun muassa, minkälaiset asiat pitävät yhteiskuntia koossa ja opit alan olennaisia peruskäsitteitä, joita voi soveltaa sosiaalisen elämän ihmettelyyn. Opinnot alkavat 8.5.
  • Väestötieteen johdantokurssilla opit, miten väestönmuutoksia voidaan tarkastella ja miten Suomi asettuu siinä osaksi maailmanlaajuista kehitystä. Kurssin avulla opit arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa. Verkkokurssi alkaa 6.6.
  • Suomalaista sosiologiaa -opintojaksolla tutustut nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteisiin, Suomen luokkarakenteen muutoksiin, kansakunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen, suomalaisten vapaa-ajan valintoihin, Suomessa esiintyvään rasismiin ja tasa-arvokysymyksiin. Ensimmäinen verkkotenttipäivä 17.5.
  • Sosiologisia näkökulmia -opintojaksolla saat kokonaiskuvan sosiologian keskeisimmistä tutkimusalueista ja toisaalta myös otteen globaalin maailman keskeisiin kysymyksiin. Ensimmäinen verkkotenttipäivä 15.5.
  • Sosiologian oppihistoria I -opintojakson jälkeen ymmärrät, miten sosiologian keskeisiä kysymyksiä on aikoinaan keksitty tutkia ja rakentaa niistä teorioita, jotka ovat vieläkin inspiroivia ympäröivän tarkastelussa. Niiden kautta voi oppia ymmärtämään, miksi me ihmiset emme käyttäydykään vain yksilöllisesti, vaan yhteisö vaikuttaa ja on aina vaikuttanut meihin arvaamattoman paljon. Ensimmäinen tenttipäivä on 12.6.

Lisätietoja sekä ilmoittautumisten alkamis- ja loppumisajankohdat näet jaksojen opinto-ohjelmista.

Mitä sosiologia on? Kysymykseen vastaa sosiologian professori Ilkka Arminen.

Sosiologian esittely
Kysy oppiaineesta

Kesän 2017 opinnot
Ilmoittautuminen kesän opintoihin

Lue myös:

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista