Markus Jäntti - Tulonjaon ja köyhyyden tutkija

Julkistalouden professori Markus Jäntti on köyhyyden, eriarvoisuuden ja taloudellisen liikkuvuuden tutkija. Häntä kiinnostaa perhetaustan vaikutus taloudelliseen liikkuvuuteen.

Jäntin tutkijanuran yksi merkkipaalu on 1990-luvun Michiganin yliopistossa. Siellä oli meneillään empiirinen tutkimus sukupolvien yli ulottuvasta taloudellisesta liikkuvuudesta USA:ssa, ja tutkijat olivat havainneet hätkähdyttävän suurta pysyvyyttä perheiden tuloissa yli sukupolvien. Aihepiiri alkoi kiinnostaa Jänttiä niin, että hän haki ja pääsi vierailevaksi jatko-opiskelijaksi Michiganiin.

Vääriä luuloja liikkuvuudesta

Kun Jäntti väitteli Åbo Akademissa vuonna 1993 tulonjaosta ja köyhyydestä, hän sai samaan aikaan valmiiksi vertailevan tutkimuksen USA:n ja Ruotsin ylisukupolvisesta taloudellisesta liikkuvuudesta yhdessä nykyisen Tukholman yliopiston taloustieteen professori Anders Björklundin kanssa.

Kaksikko osoitti ensimmäisenä vääräksi yleisen luulon, jonka mukaan USA:ssa tapahtuisi taloudellista liikkuvuutta enemmän kuin muissa rikkaissa maissa. Jäntti ja Björklund osoittivat, että tilanne on pikemminkin päinvastainen.

Jäntti on jatkanut perhetaustan merkityksen tutkimista kansainvälisten vertailuaineistojen avulla, ja tutkimusyhteistyö Björklundin kanssa jatkuu yhä.

Ennen lokakuussa 2015 alkanutta julkistalouden professuuriaan Jäntti on työskennellyt Tampereen, Åbo Akademin ja Tukholman yliopistoissa kansantaloustieteen professorina sekä Tilastokeskuksessa tieteellisenä johtajana.

Sijainti innostaa yhteistyöhön

Jäntin professuuri on jaettu puoliksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Helsingin yliopiston kesken. Yliopiston professorina Jäntti tutkii edelleen lapsiköyhyyttä ja perhetaustan merkitystä taloudellisessa liikkuvuudessa.

VATTin puolikkaalla Jäntti keskittyy aiempaa enemmän Suomen tilanteeseen. Hän suunnittelee tutkivansa muun muassa sitä, miksi kannustinloukkujen jo 1990-luvun puolivälissä alkanut purkaminen ei ole lisännyt työllistymistä.

Julkistalouden professorin sijoituspaikka, Economicum, on osuva: samasta talosta löytyy Helsingin yliopiston ja VATTin lisäksi Hankenin ja Aalto-yliopiston taloustieteellistä osaamista.

Tuloksena on jo ollut vilkasta seminaaritoimintaa ja muuta yhteistyötä. Opiskelijoille VATT empiirisen taloustieteen tutkimusyksikkönä tarjoaa Jäntin mukaan mielenkiintoisia graduaiheita sekä kaikille tutkijoille stimuloivan tutkimusyhteisön ja erinomaisia tutkimusaineistoja.

Julkistalouden professori Markus Jäntti: Julkaisut ja aktiviteetit

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta