Maailmalla tapahtuu – Mitä maailmanpolitiikka on?

Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset –verkkokurssi sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Valtio-opin perusopintoihin sisältyvä verkkokurssi johdattaa sinut maailmanpolitiikan tärkeimpien teoriasuuntausten pariin. Opit

  • tuntemaan maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset, ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat
  • arvioimaan lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia
  • näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Kurssi sisältää verkkoluentoja, podcasteja ja verkkokeskusteluja sekä artikkeleita kurssikirjallisuuden lisäksi. Sisällöt on teemoitettu mielekkääksi kokonaisuudeksi, joissa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä keskustelujen ja tehtävien kautta:

  • Mitä maailmanpolitiikka on?
  • Miten anarkia tulisi ymmärtää?
  • Globaalin poliittisen talouden teorioita
  • Ideatiivisia ja liberaaleja maailmanpolitiikan teoriasuuntauksia
  • Rauhan ja konfliktien teorioita

Kurssisivut avautuvat 10.1., ja kurssi kestää helmikuun loppuun asti. Voit opiskella mistä päin tahansa – koko kurssi suoritetaan verkon välityksellä. Kurssille voi ilmoittautua 16.1. asti.

Opettajana toimii Bathin yliopistossa nykyisin professorina toimiva Timo Kivimäki.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot opinto-ohjelmassa.

Valtio-opin esittely
Kysy oppiaineesta
Ilmoittautumistilanne

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on verkko-opiskelu?

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta