Kriisiviestinnän ja -johtamisen koulutusta eri puolilla Suomea

Kriiseistä, traumoista ja yhteiskunnan turvallisuudesta on tullut ajankohtainen keskustelu- ja tutkimusteema nyky-yhteiskunnassa.

Erilaiset iskut verkostoyhteiskunnassa ovat nostaneet julkisten ja yksityisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja ja sovittaa yhteen eri tahojen yhteistoimintaa yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op) -kurssilla käsitellään teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön näkökulmista luonnonkatastrofeja, onnettomuuksia, mainekriisejä sekä varautumista monenlaisiin yhteiskunnallisin kriiseihin ja ilmiöihin mediayhteiskunnassa.

Kurssi sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä kotitentin. Kurssi ei edellytä aiempia viestinnän opintoja.

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2016–2017 kuudessa Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmista:

Opettajina ovat kriisiviestinnän alalta väitöskirjaa tekevät tutkijat VTM Minttu Tikka ja VTM, KTM Maarit Pedak.

Lisätiedot:
koulutussuunnittelija Heidi Teikari, HY/Avoin yliopisto,  heidi.teikari@helsinki.fi
Opiskelijana opistossa: opintoihin liittyviä käytäntöjä