Kiinnostaako oikeustiede?

Oikeustieteellisestä tiedosta on hyötyä monissa työtehtävissä ja ammateissa. Aloita opinnot Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolla, joka sopii kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.

Opinnoissa

  • muodostat yleiskuvaa keskeisestä oikeustieteen käsitteistöstä sekä eri oikeudenaloista
  • tutustut myös lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin sekä harjoittelet pienimuotoisesti omien kantojen oikeudellista perustelua
  • saat välineitä itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Johdatus oikeustieteeseen (3 op) -opintojakso vaaditaan edeltävinä opintoina lähes kaikille muille Avoimen yliopiston oikeustieteen opinnoille. Siksi opintojaksolla harjoitellaan myös oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja.

Keväällä 2016 kurssin voi suorittaa

Oikeustieteelliset opinnot
Kysy oppiaineesta

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista