Kaupunkihistorian tutkijat koolle Helsinkiin

Kansainvälisessä konferenssissa 24.-27.8. käsitellään muun muassa kaupunkien monikulttuurisuutta, lasten kaupunkikokemuksia, kaupunkeja kirjallisuudessa, islamilaista kaupunkia, kaupunkiympäristön muutoksia, autoiluun liittyviä kiistoja kaupunkitilassa ja satamien uusiokäyttöä.

Reinterpreting cities - 13th International Conference on Urban History järjestetään 24.-27.8. Helsingin yliopistolla.

European Association for Urban History (EAUH) -yhdistyksen konferenssit ovat yksi tärkeimmistä kaupunkihistorioitsijoiden foorumeista maailmassa, ja historioitsijoiden lisäksi konferensseihin osallistuu paljon sosiologeja, maantieteilijöitä, kirjallisuudentutkijoita, taidehistorioitsijoita ja museoalan ammattilaisia. Helsinkiin odotetaan noin 600 osallistujaa 50 maasta, Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

− Konferenssin esityksiä yhdistävänä teemana on kaupunkien uudelleentulkinta: Miten kaupungeille ja kaupunkilaisuudelle on jatkuvasti annettu uusia merkityksiä, miten kaupunkeja on koko ajan muokattu vastaamaan uusiin haasteisiin ja tarpeisiin, ja miten muutoksen suunnasta on aina neuvoteltu ja kiistelty, kertoo EAUH-yhdistyksen puheenjohtaja, kansainvälisen historian professori Marjaana Niemi Tampereen yliopistosta.

Konferenssin pääpuhujia ovat Helsingin yliopiston emeritaprofessori Riitta Nikula sekä professorit Maarten Prak (Utrechtin yliopisto), Swati Chattopadhyay (Kalifornian yliopisto, Santa Barbara) ja Friedrich Lenger (Justus Liebig -yliopisto, Giessen).

Pääpuhujista Nikula on julkaissut sekä tieteellisiä että yleistajuisia kirjoja 1900-luvun suomalaisesta arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Nikulan konferenssiluennon otsikkona on Visionary Town Plans and Imperfect Realisations in the Heart of Helsinki.

Professori Prak kertoo puolestaan kirjaprojektistaan, joka käsittelee urbaania kansalaisuutta Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa ennen Ranskan vallankumousta. Luennon otsikko on Urban History Agendas and Pre-modern Citizenship.

Professori Chattopadhyay on tutkinut kolonialismia ja modernismia sekä sukupuolen ja etnisyyden näkökulmia postkoloniaalisissa moderneissa kaupungeissa. Hän puhuu konferenssissa urbanismista, kolonialismista ja vallasta otsikkonaan Urbanism and Subalternity.

Professori Lenger on eurooppalaisen urbanisaation tutkija. Hänen aiheenaan Helsingissä on The Main Lines of European Urbanization Since 1850: Revisions Needed?

Lisäksi konferenssissa kuullaan muun muassa israelilaisen kansalaisoikeusaktivistin ja tutkijan Meir Margalitin esitys. Margalit on tehnyt elämäntyönsä Itä-Jerusalemin ongelmien parissa. Hän on julkaissut mm. teokset Demolishing Peace (2014), Seizing control of space in East Jerusalem 2010)) ja No place like home – house demolitions in East Jerusalem (2007).

EAUH:n konferenssi pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Järjestäjinä ovat EAUH sekä Helsingin ja Tampereen yliopistot ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja:

Reinterpriting cities - 13th International Conference on Urban History