Kansallinen turvallisuuskysely 2018

Vuoden 2018 Kansallinen turvallisuuskysely on käynnistynyt. Tutkimukseen arvotut henkilöt ovat saaneet tutkimuslomakkeen ja saatekirjeen kotiosoitteeseensa.

Kansallinen turvallisuuskysely on maanlaajuinen kyselytutkimus, jonka avulla seurataan kansalaisten turvallisuustilannetta ja sen muutoksia. Kysely sisältää kysymyksiä koetusta turvallisuudesta sekä rikollisuudesta Suomessa.

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Instituutin lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa rikollisuutta ja oikeusoloja koskevaa tutkimusta sekä seurata ja analysoida rikollisuuden piirteitä ja kehitystä.

Tutkimuksen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/kansallinen-turvallisuuskysely

Tutkimusta koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostilla osoitteeseen kansallinen-turvallisuuskysely@helsinki.fi