Johdanto yhteiskuntahistoriaan

Yhteiskuntahistorian johdantokurssi (5 op) alkaa luentokurssina 19.1.2016.

Yhteiskuntahistorian johdantokurssilla perehdytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:

  • Miksi sosiaalisia oloja, taloutta ja politiikkaa tutkitaan historiallisin välinein?
  • Miten näiden ilmiöiden tutkimus tapahtuu?
  • Millä tavoin historiallinen tieto muotoutuu, muuttuu ja vaikuttaa?

Yhteiskuntahistorian johdantokurssi (5 op) alkaa luentokurssina 19.1.2016.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Yhteiskuntahistorian johdantokurssi on osa poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian yhteisiä perusopintoja (25 op). Johdantokurssin lisäksi voit ilmoittautua myös perusopintojen muille opintojaksoille ja suorittaa vaikka koko perusopinnot kevään 2016 aikana.

Kysy oppiaineesta

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista