Janne Kivivuori – Rikoksia tehdään yhä vähemmän

Nuoret ovat entistä lainkuuliaisempia. Taustalla on asenteiden ja kontrollin muutos, arvioi kriminologian uusi professori Janne Kivivuori.

Rikollisuudesta on vaikea saada kokonaiskuvaa. Viranomaisten tietoon rikoksista tulee vain osa, eivätkä rikolliset yleensä mainosta tekojaan. 

Niinpä tarvitaan muita menetelmiä. Niiden kehittäminen on ollut valtiotieteellisessä tiedekunnassa

kriminologian professorina aloittavan Janne Kivivuoren päätyö jo 1990-luvun puolivälistä.

Tärkeimpiä osoittimia ovat kyselyt, kuten nuorisorikollisuustutkimus ja rikosuhritutkimus, joissa tutkijat kysyvät rikosten tekemisestä ja niiden uhriksi joutumisesta suoraan ihmisiltä, ilman välikäsiä.

– Näin saamme kuvan myös siitä rikollisuudesta, joka jää viranomaisten tietämättömiin, Kivivuori kertoo.

Kokonaiskuvan luomiseen käytetään lisäksi henkirikollisuuden seurantajärjestelmää ja viranomaistilastoja. Mittarit osoittavat, että useissa rikoslajeissa, kuten nuoriso- ja henkirikollisuudessa, rikoksia tehdään yhä vähemmän.  

Kivivuoren mukaan kehityksen taustalla on todennäköisesti rikosten tekomahdollisuuksien väheneminen ja tilannetorjunnan kehitys.

– Osittain kyse on teknisestä kehityksestä, Kivivuori sanoo.

Esimerkiksi ajonestolaite ehkäisee autovarkauden, eikä nuori ajaudu autovarkauden kautta rikosuralle.

Tutkimusten mukaan myös asenneilmapiiri on muuttunut.

– Nuorten suhtautuminen rikosten tekemiseen on entistä kriittisempää.

Kriminologinen tutkimus siirtyi yliopistolle omasta tutkimuslaitoksestaan 2015 alussa. Professorina nyt aloittavalle Kivivuorelle opettaminen ei kuitenkaan ole uutta, vaan hän on vetänyt kriminologian seminaaria aiemminkin. Ensi vuonna luvassa on myös kriminologian opintosuunta osana sosiaalitieteiden maisteriohjelmaa.

– Odotan innolla uutta ohjelmaa. Maailmalla kriminologia on suosittu opintosuunta, miksei siis myös Suomessa.

Uusien professorien juhlaluennot pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 7.12.2016 kello 14 alkaen. Tutustu professoreihin ja ohjelmaan.