Hyvä metsä

Ilmastonmuutosta kiihdyttää ilmakehän hiilen ohella myös hiilinielujen kato.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n marraskuun alussa julkaiseman synteesiraportin mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi vähentyä jopa 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston kahden asteen lämpenemisen katastrofiraja olisi mahdollisesti vältettävissä.

Maan- ja metsänkäyttö aiheuttaa tällä hetkellä reilun viidenneksen kaikista hiilipäästöistä, joten sillä on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Viikin Tropiikki-instituutin professorin Markku Kannisen mukaan toivoa kuitenkin on, sillä metsäkadosta ja maankäytön muutoksista aiheutuneet päästöt ovat pienentyneet nopeasti 2000-luvulla ja ovat nyt 1970-luvun tasolla.

Kanninen havainnollistaa poliittisten päätösten tärkeyttä Brasilian ja Indonesian esimerkeillä.

— Nämä kaksi maata vastaavat yhdessä yli puolesta kaikista maan- ja metsänkäytön päästöistä. Siinä missä metsäkato kiihtyy Indonesiassa edelleen, on Brasilia onnistunut kääntämään kehityksen suunnan ja uudistamaan taloutensa rakennetta.

Käännös on edellyttänyt maanomistussääntöjen päivittämistä, rahoitusta metsiensuojeluohjelmille sekä laadukkaampaa ja avoimempaa tiedonkulkua.

— Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa tavoitteeksi tulisi ottaa maankäytön muutoksista ja metsäkadosta aiheutuvien päästöjen kattava ja läpinäkyvä seuranta, Kanninen esittää.

Kaikkia maankäytön päästöjä ja hiilinieluja tulisi myös tarkastella samassa raportissa yhtenä kokonaisuutena.

Sitovasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta on määrä sopia Pariisissa loppuvuodesta 2015. Kanninen puhui Ympäristötiedon foorumin tilaisuudessa lokakuussa.

Artikkeli on julkaistu numerossa Y/09/14.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.