Huolestuttava sopimus

Vapaakauppasopimuksessa on tutkijoiden mukaan paljon epäselvää.

Yhdysvaltain ja EU:n valmistelema vapaakauppa- ja investointisopimus TTIP voi supistaa julkisen vallankäytön alaa huomattavasti ja rajoittaa valtiollista itsemääräämisoikeutta, kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi varoittaa.

Koskenniemeä huolestuttaa sopimukseen kaavailtu välimiesmenettely, joka ratkaisi yritysten ja valtioiden väliset erimielisyydet. Yritys, joka katsoisi valtion loukanneen sopimuksen takaamaa sijoittajansuojaa, voisi hakea valtiolta korvauksia. Päätöksen tekisi kutakin käsittelyä varten erikseen koottu riitojenratkaisuelin: kolme osapuolten nimeämää tuomaria. Päätöksestä ei voisi valittaa.

Vastaava menettely on jo käytössä valtioiden kahdenvälisissä investointisopimuksissa. Ratkaistuja juttuja on kolmisensataa.

— 15 tuomaria muutamasta suuresta yksityisestä asianajotoimistosta on ollut päättämässä 60 prosenttia tapauksista. Menettelyn kutsuminen demokraattiseksi on termin väärinkäyttöä, Koskenniemi sanoi seminaarissa yliopistolla 27.8.

Jos yritys esimerkiksi katsoo, että ympäristö- tai kansanterveyssyistä tehty lainmuutos supistaa investointihetkellä ennakoitua voittoa, se voi vaatia korvauksia. Korvaukset saattavat nousta satoihin miljooniin.

Jo haasteen uhka on joissakin tapauksissa riittänyt suunnitellun lain hyllyttämiseen, Cambridgen yliopistossa opettava Kate Miles totesi.

EU:ssa ja USA:ssa kansainvälisiä talouskiistoja rutiininomaisesti käsittelevät kansalliset tuomioistuimet olisivat parempi vaihtoehto tässäkin yhteydessä, Koskenniemi sanoo. Toinen mahdollinen malli löytyisi Maailman kauppajärjestöstä.

— Perustettaisiin pysyvä tuomioistuin, jonka päätöksistä olisi valitusoikeus.

Lue lisää aiheesta: Talous & yhteiskunta