Anja Nygren – Kun kaduilla tulvii, köyhät uppoavat

Kun luonto uhkaa kaupunkia, ketä se uhkaa? Kehitysmaatutkimuksen professori Anja Nygren tutkii ympäristöuhkien yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Meksikon etäosassa sijaitseva Villahermosa on noin Helsingin kokoinen kaupunki ja koko maan öljyteollisuuden keskus.

Se on myös äärimmäisen haavoittuva, soiselle suistomaalle rakennettu kaupunki, jota Meksikonlahden isojen jokien tulvat jatkuvasti uhkaavat.

Ja juuri siksi Villahermosa kiinnostaa kehitysmaatutkimuksen tuoretta professoria Anja Nygreniä.

–Suurin osa maailman väestöstä ei asu megakaupungeissa eikä maaseudulla vaan pienemmissä, 1–5 miljoonan ihmisen kaupungeissa. Tällaisten Villahermosan kaltaisten kaupunkien ympäristöhaavoittuvuuksia on kuitenkin tutkittu vain vähän, Nygren kertoo.

Yhteiskuntatieteilijänä Nygrenia kiinnostaa, miten ympäristöuhkiin suhtaudutaan, millaisia riskejä ja haavoittuvuuksia hyväksytään, ketä halutaan suojata ja miten ihmiset yrittävät selvitä.

Hän kertoo esimerkin Villahermosasta: varakkaiden alueita suojataan tulvavalleilla ja tehokkailla vedenkeruujärjestelmillä, ja köyhien puolella kehotetaan luottamaan lähinnä hiekkasäkkeihin, vaikka tiedetään, ettei niistä ole apua, jos vesi todella nousee.

–Kun puhutaan luonnonuhista, vallitsevaksi puhetavaksi on tullut fatalismi: emme voi luonnolle mitään, uhat pitää vain hyväksyä ja niiden toteutuessa mukauduttava tilanteeseen. Samalla kasvatetaan kuitenkin eriarvoisuutta, sillä köyhemmät kärsivät usein eniten.

Kysymykset ulottuvat aina edustukselliseen oikeudenmukaisuuteen, eli siihen, kuka saa äänensä kuuluviin aiheesta keskusteltaessa.

Tutkijat ottavat nämä asiat vakavasti. Nygren koordinoi kansainvälistä tutkimusta, jossa selvitetään yhteiskunnallista turvallisuutta, ympäristöhaavoittuvuuksia ja oikeudenmukaisuutta Villahermosassa, Guatemala Cityssä, Bogotassa ja Kalkutassa.

Kehitysmaiden ympäristökeskustelu kiinnostaa myös opiskelijoita. Nygrenin Ympäristö ja kehitys -kurssilla on yleensä ollut yli 80 opiskelijaa.

Kehitysmaatutkimus on mukana uusissa, ensi vuonna aloittavissa laajoissa kandi- ja maisteriohjelmissa. Joulukuussa professuurin vastaanottava Nygren on mukana suunnittelemassa näitä uusia ohjelmia.

–Suunnittelemme uudenlaisia, poikkitieteellisiä kursseja. Itse haluaisin opettaa kehitysmaiden poliittisen ekologian ja kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuksia. Niissä pohdimme paitsi ympäristöä myös yhteiskunnallista turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Uusien professorien juhlaluennot pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 7.12.2016 kello 14 alkaen. Tutustu professoreihin ja ohjelmaan.