Alumni, vastaa uraseurantakyselyyn – annat opiskelijalle entistä paremmat mahdollisuudet menestyä työelämässä

Helsingin yliopisto kehittää uraseurantakyselyn avulla koulutustaan vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Mihin Helsingin yliopistosta valmistuneet ovat työllistyneet? Miten opinnot vastaavat työelämän tarpeisiin? Helsingin yliopisto selvittää tätä kyselytutkimuksella.

Tänä syksynä uraseurantakysely lähetetään kaikille vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille sekä vuonna 2015 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. He saavat lähipäivinä tietoa kyselystä joko tekstiviestillä tai perinteisen postin välityksellä.

Muutaman vuoden työelämässä olleiden vastaukset ovat Helsingin yliopistolle erittäin arvokkaita.

− Saamme tietoa, miten tutkinto on vastannut työelämän tarpeita ja mitä valmiuksia kaivataan lisää. Emme saa vastaavaa tietoa muualta. Vastaukset auttavat meitä rakentamaan yhä laadukkaampia tutkintoja, vararehtori Sari Lindblom sanoo.

Helsingin yliopistossa tehtiin merkittävä koulutusohjelmauudistus syksyllä 2017. Sen tavoitteena on muun muassa kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä lisätä yhteyksiä työelämään. Kaikissa opinnoissa kanditutkinnosta tohtorintutkintoon on nykyisin mukana työelämäopintoja. Myös urasuunnittelua tuetaan kaikilla tutkinnon tasoilla.

Opiskelijoille tietoa työllistymisestä ja urapoluista

Uraseurantakyselystä saatavasta tiedosta on paljon hyötyä myös nykyopiskelijoille ja tohtorikoulutettaville. Opiskelijoita kiinnostaa erityisesti se, miten valmistuneet ovat työllistyneet ja mitä erilaisia asioita valmistumisen jälkeen voi työelämässä tehdä. Myös tieto työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä ja työelämän osaamistarpeista kiinnostaa.

− Tieto aiemmin valmistuneiden urapoluista laajentaa näkökenttää ja lisää erilaisten vaihtoehtojen ja työelämän tuntemusta, uraseurantakyselyistä vastaava Eric Carver opetuksen strategisista palveluista.

Työelämän murroksesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Tätä muutosta voidaan ymmärtää vain, jos sitä seurataan, analysoidaan ja tutkitaan. Uraseurantakyselyn tulokset analysoidaan tarkkaan ja ne käsitellään tiedekunnissa, koulutusohjelmissa ja tutkijakouluissa. Tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällön kehittämisen lisäksi muun muassa uraohjauksessa ja urasuunnittelua tukevilla kursseilla. 

Uraseurantakyselyiden vastauksiin perustuvaan Töissä.fi-palveluun on koottu tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Palvelulla on vuosittain noin 130 000 käyttäjää.

− Koulutusta halutaan kehittää tässä ajassa, tulevaisuuteen suunnaten. Ilman tietoa suunnittelu on mahdotonta. Toivonkin, että mahdollisimman moni vastaa ja antaa siten panoksensa koulutuksen kehittämiseen, vararehtori Sari Lindblom sanoo.

Kysely käynnistyy 2.10.2018. Vastausohjeet lähetetään tekstiviestillä tai postitse. Ensisijaisesti vastauksia toivotaan sähköisessä muodossa.