Tahdotko päästä tekemään aiemmista opinnoistasi poikkeavaa ja urakehitystäsi tukevaa projektia oppiainerajat ylittävässä porukassa? Nyt siihen on loistava mahdollisuus! Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus järjestää kevään 2018 aikana yliopiston aineenopettajaopiskelijoille 5 op kurssin osana Tiedekasvatuskurssia (MFK-402), joka huipentuu Espoon kaupungin lukiolaisille toteutettavaan Globaalit haasteet -ilmiöoppimiskurssiin. Tervetuloa mukaan harjoittelemaan ja ohjaamaan ilmiölähtöistä työskentelyä!

Kurssilla syvennät käsitystäsi opettajuudesta ja vuorovaikutuksesta nuorten kanssa, kehität työelämätaitojasi sekä luot yhteyksiä käytännön tekemisen ja alan tutkimuksesta nousevien teorioiden välille. Pääset monitieteisessä opiskelijatiimissä tutustuttamaan lukiolaisia yhtäältä heidän valitsemaansa ilmiöön eri tieteiden näkökulmasta, toisaalta myös yliopiston tutkimusaloihin ja tutkijoihin sekä muihin asiantuntijoihin. Saat kurssista opetuskokemusta ja näköalapaikan oppiainerajat ylittävän ilmiölähtöisen opiskelun kehittämiseen.

Kurssi käynnistyy kahden iltapäivän alkutapaamisilla to 4.1.2018 klo 14.15–16.30 ja pe 5.1. klo 14.15–16.30, jonka jälkeen harjoitellaan ryhmissä ilmiölähtöisen projektityön suunnittelua tammikuun ajan. Työtahti on intensiivinen ensimmäisen viikon-pari, joten läsnäolo kursseilla on välttämätöntä. Helmi-maaliskuussa järjestetään lukiolaisten kurssi, jolle on varattava aikaa. Lopputapaaminen on 28.3. ja kurssisuoritukseen kuuluvien kirjallisten töiden palautuksen viimeinen jättöpäivä 13.4. Aikatauluihin saattaa vielä tulla muutoksia.

Haemme nyt motivoituneita osallistujia, erityisesti tulevia ja nykyisiä aineenopettajaopiskelijoita. Osallistujilta vaaditaan innokkuutta, omia ideoita, tiimityöhenkeä, oma-aloitteisuutta, sitoutumista ja vastuunkantokykyä. Pedagogiset opinnot tai aiempi opetuskokemus eivät ole välttämättömänä edellytyksenä kurssille osallistumiselle, mutta niistä on etua. Ennen alkutapaamisia kurssille hyväksyttyjen on läpäistävä StarT -ilmiölähtöisen projektityön koulutuspaketti osoittaakseen sitoutumiskykynsä toimintaan. Saat linkin ennakkotehtäviin, kun ilmoittautumisesi on hyväksytty.

Jos palat halusta päästä mukaan, ilmoittaudu e-lomakkeella viimeistään 20.12.2017!

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu