Tutustu mahdollisuuksiin kehittää opiskelutaitoja. Kaikille avoimet opiskelutaitoillat verkossa jatkuvat 24.11. Silloin puhutaan tenttiin lukemisen ja vastaaamisen tekniikoista ja taidoista erityisesti oikeustieteellisissä opinnoissa.

OpiskelutaitoilTOJA VERKOSSA!

Tule mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitoiltoihin verkossa. Illoissa käsitellään yleisesti opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja, mm. tieteellisen tekstin lukemista ja kirjoittamista, tenttivastaustekniikkaa ja tiedonhakua. Katso opiskelutaitoiltojen teemat ja ajankohdat

Tilaisuudet järjestetään verkossa osoitteessa: https://seminar.nordu.net/opiskelutaidot (Enter as a Guest). Laitevaatimukset: kaiuttimet / kuulokkeet ja nettiyhteys. Osallistuminen ei edellytä erillisten ohjelmistojen asentamista.

Opiskelutaitoillat toteutetaan seitsemän avoimen yliopiston yhteistyönä.

Opiskelutaitokurssit

Avoin yliopisto järjestää myös opiskelutaitokursseja.  Niiden pituus vaihtelee yhdestä illasta useampaan viikkoon teemasta riippuen. Yhden illan aikana voit esimerkiksi tutustua tiedonhankinnan perustaitoihin tai oppia e-kirjojen käyttöä.  Useamman viikon mittaisella Taitava kirjoittaja -verkkokurssilla  perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin ja harjoitellaan  esimerkiksi tenttivastauksen ja referaatin kirjoittamista.

Tutustu opiskelutaitokursseihin

Kehity oppijana -sivusto

Omien opiskelutaitojen kehittäminen auttaa tiellä taitavaksi opiskelijaksi. Taitavalla opiskelijalla on kyky omaksua ja jäsentää tietoa ja soveltaa sitä tilanteeseen ja opiskeltavaan asiaan sopivalla tavalla. Opiskelutaitoja voi kehittää ja ne kehittyvät opintojesi edetessä. Kehity oppijana -sivustolla on hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimisesta ja opiskelumotivaatiosta. Innostu myös yhdessä oppimisesta – voit oivaltaa sellaista, mitä et yksin tulisi ajatelleeksikaan. Tutustu myös näihin:

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu yliopistossa