Opinnot uudistuvat syksyllä 2017

Helsingin yliopiston koulutusuudistus uudistaa myös Avointa yliopistoa. Ennakkotiedot ensi lukuvuoden opinnoista julkaistaan 28.4.2017.

Helsingin yliopistossa valmistaudutaan parhaillaan merkittävään koulutusuudistukseen: ensi syksystä alkaen yliopistossa opiskellaan yksittäisten pääaineiden sijaan monitieteisissä koulutusohjelmissa. Yliopisto-opinnoista tulee entistä monialaisempia, ja niissä on aiempaa enemmän muun muassa työelämään ja tutkimustyöhön liittyviä elementtejä. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä muuttuvan työelämän laaja-alaiseksi ja joustavaksi asiantuntijaksi.

Samassa yhteydessä uudistuu myös Avoimen yliopiston opintotarjonta. Monilla tieteenaloilla nykyisten oppianeiden sisällöt yhdistyvät uudenlaisiksi, temaattisiksi ja monitieteisiksi kokonaisuuksiksi.

On myös niitä tieteenaloja, joissa uudistukset ovat vähäisempiä, ja joissa myös Avoimen yliopiston opinnot säilyvät lähes nykyisellään. Tällöin muutokset koskevat lähinnä opintojen rakennetta ja käytettäviä termejä.

Tutkintovaatimusten muuttuessa moni saattaa miettiä, miten aiemmin suoritetut opinnot vastaavat uusia, ja miten meneillään olevista opinnoista siirrytään uusien tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Koulutusohjelmat ratkovat näitä kysymyksiä parhaillaan. Lisätietoa opintojen vastaavuuksista ja hyväksilukemisista on luvassa myöhemmin keväällä tai kesällä.

Ennakkotiedot lukuvuoden 2017–2018 opintotarjonnasta julkaistaan perjantaina 28.4.2017. Syksyn valmiit opinto-ohjelmat julkaistaan viimeistään 5.7.2017.

Lue myös:
Tutustu kesän 2017 opintotarjontaan
Avoimen yliopiston opetushaku
Helsingin yliopiston uudet koulutusohjelmat

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu yliopistossa