Lahjoita kurssikirja -kampanja tukee opiskelijoita

Helsingin yliopisto haluaa antaa opiskelijoille parhaan mahdollisen oppimisympäristön. Tieteenteon ja opiskelun edellytys on joustava ja nopea pääsy uusimpaan tieteelliseen tietoon. Oppimateriaalin saatavuus vaikuttaa suoraan opintojen edistymiseen. Lahjoittamalla kurssikirjahankintoihin autat opiskelijoita ja tutkijoita uuden tiedon lähteille.

Opiskelijat ovat aina olleet tulevaisuuden tekijöitä.

Opiskelijoiden paineet valmistua tavoiteajassa ovat kasvaneet ja oppimateriaalin saatavuus vaikuttaa suoraan opintojen edistymisen ripeyteen. Helsingin yliopiston Lahjoita kurssikirja -kampanja on käynnistetty opiskelijoiden aloitteesta, helpottamaan pullonkauloiksi muodostuvien kurssikirjojen hankintaa. 

Helsingin yliopiston kirjasto on tasokas tutkimuskirjasto, jonka kokoelmat sisältävät aina ajantasaista tietoa. Kokoelmia kartutetaan jatkuvasti yliopistoyhteisön tarpeiden mukaan ja vanhentunut painettu aineisto karsitaan. Kirjaston kokoelmiin ei voida investoida yhtä riskittömästi kuin kiinteistöihin. Tiede korjaa jatkuvasti itseään, ja samalla tieteellinen kirjallisuuskin vanhenee. Tieteen evoluutio on tehnyt tutkimuksesta myös aikaisempaa poikki- ja monitieteisempää.

Opiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat uusiutuvat nopeasti, ja kirjasto joutuu hankkimaan parin vuoden välein uusia ja ajantasaisia aineistoja ja poistamaan vanhentuneet teokset kokoelmista. Sesonkiluontoisesti käytettäviä kurssikirjoja ei ole järkevää hankkia Helsingin yliopiston kirjastossa enempää, kuin noin joka kolmatta opiskelijaa varten. Suhdeluku tosin vaihtelee eri tieteenalojen tarpeiden mukaan. Kurssikirjallisuus myös digitalisoituu nopeasti. Se helpottaa kurssikirjakokoelman päivittämistä ja säästää tilaa, mutta ei käytännössä vähennä kirjojen hankinnan kustannuksia. Aina, kun mahdollista, kirjasto hankkii kurssikirjoja rajoittamattoman yhtäaikaiskäytön e-kirjoina.

Suomalainen kurssikirjakäytäntö on ainutlaatuista. Missään muualla ei yliopisto-opiskelijoita varusteta yhtä kattavasti maksuttomilla kurssikirjoilla. Kartuttamalla Lahjoita kurssikirja -kampanjan keräyspottia, kirjaston ystävillä ja tukijoilla on mahdollisuus tukea suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoita. Kurssikirjojen varausjonoja tarkkaillaan jatkuvasti, ja kohdennetuilla lisähankinnoilla puretaan syntyviä ruuhkia.

Tutustu kampanjaan täällä ja lahjoita!

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu yliopistossa