Uutta Avoimessa: Yliopistopedagogiikan opinnot käynnistyvät!

Oletko kiinnostunut oppimisesta yliopistossa? Entä haluaisitko oppia opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta tai arvioinnin käytänteistä? Millainen rooli opettajalla on opiskelijan oppimisprosessissa?

Ensi syksynä sinulla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus suorittaa yliopistopedagogiikan opintoja Avoimessa yliopistossa. Järjestämme yliopistopedagogiikan perusopintojen kaksi ensimmäistä opintojaksoa YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op sekä YP 2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op. Opintojaksot järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) kanssa.

Yliopistopedagogiikan 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus antaa asetuksen 986/1998 (muutosasetus 865/2005) mukaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden.

YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op -opintojaksolla paneudutaan oppimisen ja kehityksen eri prosesseihin monipuolisesti yliopistokoulutuksen kontekstissa. Jaksolla perehdytään mm. opettajan vuorovaikutuksen eri keinoihin, siihen, miten sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä aivojen kehitykseen ja muovautumiseen, millä tavalla motivaatiota rakennetaan sekä miten käyttäytyminen, oppiminen ja vuorovaikutus liittyvät toisiinsa. Jakson aikana saat aineksia kehittää ja reflektoida omaa opetustasi ja keinoja tukea opiskelijan oppimista ja kehitystä. Opintojakso alkaa 7.9.2017.

Y2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op -opintojaksolla keskitytään opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppimisen arviointiin linjakkaan opetuksen näkökulmasta. Opintojaksolla johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen opetuksen peruskäsitteisiin, teoriaan ja käytännön suhteisiin perehtymisen kautta. Opetussuunnitelma nähdään merkittävänä teoreettisena ja käytännöllisenä opetuksen kehittämisen välineenä, ja opintojakson aikana opiskelija saakin valmiuksia oman tieteenalansa kurssin linjakkaan opetuksen periaatteiden mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään muun muassa erilaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin sekä teoreettisiin näkökulmiin moniammatillisesta yhteistyöstä ja erilaisten oppijoiden opettamisesta. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia opiskelumenetelmiä yksilö- ja ryhmätehtävistä verkko-oppimiseen. Opintojakso alkaa 2.11.2017.

Yliopistopedagogiikan esittely

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista