Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.

Helsingin yliopisto jatkaa vaiheittaista palautumista koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja siirtyy nelivaiheisen palautumissuunnitelman toiseen vaiheeseen.

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista: 

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.  

Sivu päivitetty 5.6. klo 12:00 vastaamaan palautumissuunnitelman 2. vaihetta. Tieto valintakokeista poistettu.

 

Yli­opis­to­lai­set läh­tö­koh­tai­ses­ti etä­töis­sä 16.8. asti

Yliopiston henkilöstö tekee etätyötä, ellei työtehtävistäsi ole toisin sovittu. Työskentelystä yliopiston tiloissa tulee sopia esihenkilön kanssa, jonka tulee informoida asiasta omaa esihenkilöään ja tarvittaessa varmistaa tältä työskentelyn edellytykset. Lisäksi jos sinulla on yksittäisen työtehtävän suorittamiseksi tarve tulla työpaikalle, voit sopia siitä esihenkilösi kanssa. Jos työskentelet EE-talossa, niin käy hakemassa uusi elektroninen avain, sähkölukot on vaihdettu Viikin kampuksella EE-talosta aloittaen.

Palautumissuunnitelman kolmanteen vaiheeseen arvioidaan voitavan siirtyä 17.8.2020 alkaen. Yliopiston kriisijohtoryhmä seuraa koronapandemian kehittymistä, ja palautumissuunnitelmaa voidaan tiukentaa, mikäli pandemiatilanne pahenee.

Tutkimus

Kaikkea sellaista tutkimustoimintaa, joka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa, voidaan jatkaa 1.6.2020 alkaen. Etätyöskentelyä jatketaan kuitenkin pääsääntöisesti 16.8.2020 saakka, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.

Yliopiston tutkimustiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella. Ilmoitusmenettely on tärkeää sekä jäljitettävyyden että tarvittaessa töiden priorisoinnin vuoksi.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa osastonjohtajat vastaavat ilmoitusmenettelyn järjestämisestä osastoillaan yhteistyössä PI-tutkijoiden/lähiesihenkilöiden kanssa. Tämä on tehtävä aikatauluttamalla laboratoriotyöskentely siten, että voidaan osoittaa, kuka / ketkä henkilöt työskentelevät tiettynä ajankohtana tietyssä tilassa. Erillistä lupamenettelyä tutkimustoiminnan käynnistämiseen ei jatketa, mutta osastojen johtajat seuraavat tilojen käyttöä ja voivat priorisoida sitä tarvittaessa. Pyydettäessä osastonjohtajien on pystyttävä raportoimaan henkilöt, jotka ovat työskennelleet tiloissa tiettynä ajankohtana.

Lisätietoja tutkimustyöstä: Antti Sukura, antti.sukura@helsinki.fi

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä Helsingin yliopiston poikkeustilan aikana  

Tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraa Helsingin yliopiston tiedotusta. 

Tiedekunnan tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan Eläinsairaalan toiminta sekä mahdollistaa 5. vuoden opiskelijoille praktiikkaoikeuksien saaminen sekä 6. vuoden opiskelijoiden valmistuminen.

Toimintaohjeet eläinlääketieteellisen tiedekunnan opettajalle