Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.

Vallitsevan koronatilanteen takia yliopisto ei vielä siirry 17.8. jälkeen kattavasti palautumissuunnitelman 3. vaiheeseen vaan pääsääntöisesti jatketaan palautumissuunnitelman vaiheessa 2. Samalla pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan lisäämään erilaisia sujuvaa työntekoa tukevia ratkaisuja ja joustoja. Nelivaiheinen palautumissuunnitelma (pdf). 

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista: 

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.  

Sivu päivitetty 17.9. klo 11:30 etätyöohjeen osalta, 24.9. lisätty tilannekeskuksen kokoonpano

Yliopistossa suo­si­tel­laan etä­työn jat­ka­mis­ta 31.12. asti

Koronatilanteen muuttumisen vuoksi etätyösuositus on voimassa vuoden loppuun saakka tai siihen saakka, kunnes tartuntatautitilanne mahdollistaa normaaliin työhön palaamisen.

Tutkimus

Kaikkea sellaista tutkimustoimintaa, joka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa, voidaan jatkaa. Etätyöskentelyä jatketaan kuitenkin pääsääntöisesti 31.12.2020 saakka, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.

Yliopiston tutkimustiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella. Ilmoitusmenettely on tärkeää sekä jäljitettävyyden että tarvittaessa töiden priorisoinnin vuoksi.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa osastonjohtajat vastaavat ilmoitusmenettelyn järjestämisestä osastoillaan yhteistyössä PI-tutkijoiden/lähiesihenkilöiden kanssa. Tämä on tehtävä aikatauluttamalla laboratoriotyöskentely siten, että voidaan osoittaa, kuka / ketkä henkilöt työskentelevät tiettynä ajankohtana tietyssä tilassa. Erillistä lupamenettelyä tutkimustoiminnan käynnistämiseen ei jatketa, mutta osastojen johtajat seuraavat tilojen käyttöä ja voivat priorisoida sitä tarvittaessa. Pyydettäessä osastonjohtajien on pystyttävä raportoimaan henkilöt, jotka ovat työskennelleet tiloissa tiettynä ajankohtana.

Lisätietoja tutkimustyöstä: Antti Sukura, antti.sukura@helsinki.fi

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä

Tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraa Helsingin yliopiston tiedotusta. 

Toimintaohjeet opettajalle

Toimintaohjeet opiskelijoille

Väitöstilaisuudet

Tutustu yleisiin ohjeisiin väitöstilaisuuden järjestämisestä.

Sivun sisällöstä vastaa eläinlääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Antti Sukura
Varadekaani Mirja Ruohoniemi
Eläinsairaalan johtaja Timo Wahlroos
Hallintopäällikkö Marko Niemi
Viestinnän asiantuntija Marjaana Lindy
Kampuksen kehittämispäällikkö Leo Pyymäki
Henkilöstöpäällikkö Ville Honkanen
Opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen