Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.

Helsingin yliopistolle on koronaviruksen vuoksi julistettu poikkeustilanne. 

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista: 

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.  

Sivu päivitetty 7.5.2020 klo 16:00  - Lisätty linkki palautumissuunnitelmasta kertovalle sivulle

Yliopisto aloittaa asteittaisen palautumisen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta

Opis­ke­li­ja­va­lin­nat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Linjauksen takia tiedekunnat joutuvat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tekemään muutoksia vuoden 2020 valintaperusteisiin hakuajan jo päätyttyä. Muutokset koskevat kaikkia niitä hakukohteita, joissa on käytössä koevalinta. Opintopolussa julkaistut valintaperusteet ovat voimassa niiltä osin kuin muutoksia ei ole ollut välttämätöntä tehdä. Löydät tältä sivulta kaikki koulutusohjelmat, joiden valintaperusteisiin joudutaan tekemään muutoksia, ohjeita sähköisiin kokeisiin osallistumista varten sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Yli­opis­to­lai­set läh­tö­koh­tai­ses­ti etä­töis­sä 31.7. asti

Yliopiston henkilöstö tekee etätyötä, ellei työtehtävistäsi ole toisin sovittu. Työskentelystä yliopiston tiloissa tulee sopia esihenkilön kanssa, jonka tulee informoida asiasta omaa esihenkilöään ja tarvittaessa varmistaa tältä työskentelyn edellytykset. Lisäksi jos sinulla on yksittäisen työtehtävän suorittamiseksi tarve tulla työpaikalle, voit sopia siitä esihenkilösi kanssa. 

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä Helsingin yliopiston poikkeustilan aikana  

Tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraa Helsingin yliopiston tiedotusta. 

Tiedekunnan tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan Eläinsairaalan toiminta sekä mahdollistaa 5. vuoden opiskelijoille praktiikkaoikeuksien saaminen sekä 6. vuoden opiskelijoiden valmistuminen.

Toimintaohjeet eläinlääketieteellisen tiedekunnan opettajalle

Toimintaohjeet eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijalle

Väitöstilaisuudet

Ensisijaisesti väitöstilaisuudet pyritään siirtämään 30.5.2020 jälkeiseen aikaan.

Jos siirrosta syntyy merkittävää haittaa, väitöstilaisuudet voidaan järjestää, kun noudatetaan 10 hengen kokoontumisrajoituksia. Vastaväittäjä voi tarvittaessa osallistua etänä. Lisäksi tulee mahdollistaa etäyhteyksin yleisön osallistuminen ja kysymysten esittäminen.

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi koordinoi yhteistyössä tiedekuntien kanssa väitösten porrastamista, jotta tilaisuudet on mahdollista teknisesti järjestää. 

Tutkimus

Tutkimustyössä on huolehdittava siitä, että enimmillään 10 henkilöä saa olla samassa tilassa.

Väitöskirjan tekijät voivat jatkaa tutkimussarjojaan laboratorioissa, jos niiden keskeytyminen aiheuttaisi merkittävää viivettä väitöstyön valmistumiselle.

Mitään uusia tutkimuksia ei aloiteta ennen 13.5.2020, mutta käynnissä olevaa näytteenottoa ja muuta tutkimusta, jonka siirrosta tulisi merkittävää haittaa voidaan jatkaa. Esimerkiksi kliininen tutkimus jatkuu seurantatutkimusten osalta ennalta sovittujen käyntien mukaan. Tilakäynnit toteutuvat, jos omistaja päästää tilalle.

Lisätietoja tutkimustyöstä: Antti Sukura, antti.sukura@helsinki.fi