Kesäopetuksen 2017 ennakkotiedot on julkaistu. Tutustu myös kevään opintotarjontaan!

Kesän 2017 opintotarjonnassa on runsaasti luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja yliopiston monilta eri tieteenaloilta. Luvassa on jälleen myös suosittuja monitieteisiä opintoja.

Kesäopintojen valmiit opinto-ohjelmat julkaistaan 10.3.2017. Ilmoittautuminen toukokuun alussa alkaville opintojaksoille alkaa jo maaliskuussa.

Opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille kesäopetus on kuitenkin maksutonta, lukuun ottamatta mahdollista materiaalimaksua.

Kesäopetuksen info: tiistaina 21.3.2017 klo 17.00–18.30
Paikka: Porthania, luentosali PIII (Yliopistonkatu 3)
Infossa kerrotaan opiskelusta Avoimessa yliopistossa, ilmoittautumisesta sekä kesän opintotarjonnasta. Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa!

Kesäopetuksen ennakkotiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia. Listaa on päivitetty viimeksi 7.3.2017.

Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteelliset
Humanistiset opinnot
Kasvatustieteelliset opinnot
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Valtiotieteelliset opinnot
Monitieteiset opinnot
Ruotsinkieliset opinnot

KIELIOPINNOT

Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (kasv.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., ma-lu) 2 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (kasv.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (luonn.) 3 op

Teologiset kieliopinnot
Heprea 10 op
Kreikka 10 op
Latina 10 op

Muut kieliopinnot 
Ruotsin valmennuskurssi 2 op

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

Biologia
Yleisbiologian perusopintoja:
Ekologian perusteet 4 op
Geenitekniikka 3 op
Evoluutio ja systematiikka 4 op
Yleisbiologian aineopintoja:
Bioinformatiikan perusteet 3 op
Ihmisgenetiikka 3 op
Ihmisen fysiologia 3 op
Python-ohjelmointia aloittelijoille 3 op
Python-ohjelmointia biotieteilijöille 3 op
Geneettinen analyysi 3 op
Biokemian harjoitustyöt 3 op
Sienituntemus 2 op

Ympäristötieteet
Ekologian perusteet 4 op
Ekotoksikologian perusteet ja akvaattinen ekotoksikologia 5 op

HUMANISTISET OPINNOT

Humanistiset yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Puheviestintä (Yy12) 2 op
Puheviestintä I (hum.) 5 op
Puheviestintä II (hum.) 5 op
Taitava kirjoittaja 2 op

Aasian tutkimus
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op
Japanilaiset säveltäjät elokuvamusiikista nykyklassiseen 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Politiikka ja talous Kiinassa 2017 5 op
Tyynenmeren kulttuurit 5 op
 
Afrikan tutkimus
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op

Arabian kielen ja islamin tutkimus
Koraanin tutkimus/Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen 5 op
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana 5 op
Suufilaisuus - islamin mystinen suuntaus 5 op

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Germaaneista viikingeiksi, viikingeistä valtioiksi  5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Suomalaisten sairaudet - ihmisosteologian kertomana 5op
Arkeologiaa temaattisesti: Ihmisosteologian perusteet 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimus
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Audiovisuaalinen kerronta 3 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op

Estetiikka
Estetiikan perusopintoja:
Estetiikan perusteet 5 op 
Estetiikan historia I 5 op
Taidekritiikki 5 op
Ympäristöestetiikka 5 op
Estetiikan aineopintoja: 
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op
Estetiikan syventäviä opintoja:
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op

Euroopan tutkimus
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 5 op
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op
Johdatus tieto-oppiin 3 op
Johdatus kielifilosofiaan 3 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op

Historia
Historiantutkimuksen historia 1900-luvulla – teemat, tienhaarat ja tapaukset 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5op
Suomen ja Pohjoismaiden historia Keskiaika: Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op
Suomen ja Pohjoismaiden historia Aate ja oppi: Pitkän 1700-luvun (1680–1830) aatevirtauksia ja kulttuuri- ilmiöitä 5 op
Suomen ja Pohjoismaiden historia Historiankirjoituksen historia: Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa 2 op
Suomen ja Pohjoismaiden historia Talous ja valta: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Yleinen historia Euroopan historia/Aate- ja kulttuurihistoria: Pitkän 1700-luvun (1680–1830) aatevirtauksia ja kulttuuri- ilmiöitä 5 op
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op
Valinnaiset metodiopinnot (HHH247) Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op
Volgan mutkasta Nokialandiaan – Suomen historian myyttien purkua 5 op

Kansatiede
Syventävä erikoistuminen: Kulttuuriympäristöt: Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op
Uudet kansankulttuurit: Aineen etnografia 6 op

Keskiajan tutkimus
Suomi keskiajan Euroopassa: Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op

Kotimainen kirjallisuus
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op:
Peruskurssi 10 op
1800-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja:
SKO240a Sotien jälkeinen modernismi 5 op
SKO 240b Esseen teoriaa 5 op

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Kulttuuriperinnön teoria: Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op
Työelämäopinnot: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot: Anglo-amerikkalaisen kauhukulttuurin historia ja kehitys 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot: Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot: Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot: Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa  5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot: Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op

Museologia
Museologian teoriat I (KMU120) 6 op
Museologian essee (KMU140) 6 op

Musiikkitiede
Japanilaiset säveltäjät elokuvamusiikista nykyklassiseen 5op
Satavuotias Suomi populaarimusiikin teemojen kautta 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Vankilalaitosten ja rikostuomioiden kulttuurihistoria 5 op

Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopintojen osia:
Suullinen ja kirjallinen viestintä 8 op
Kääntäminen kieliparina ruotsi ja suomi 4 op
Norja ja norjan kieli 4 op

Sukupuolentutkimus
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op:
Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op
Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli ja yhteiskunta 5 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuolentutkimuksen aineopintoja:
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op
Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa  5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta, 5op
Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot (WNA320/MNA320) Käsiteanalyysi ja termityö 5 op

Suomen kieli
Suomen kielen aineopintoja:
Suomi toisena kielenä 3 op
Kielenhuolto ja tekstitaidot 4 op
Suomen kielen syventäviä opintoja:
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op

Taidehistoria
Taidehistorian perusopinnot 25 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Peruskurssi I 5 op
Peruskurssi II 5 op
Peruskurssi III 5 op
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Taidehistorian aineopintoja:
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Työelämäopinnot: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op
Taidehistorian lähestymistavat, 5 op
Taidehistorian tutkimushistoria (TTA290), 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja:
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku 5 op 
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lukua 5 op
1800-luvun lopun kuvataide 5 op
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op
Keskiajan suomalaisten elämästä 5 op
Kulttuuriympäristön suojelu 5 op
Näkökulmia kirkkotaiteen tutkimukseen – tapauksia idästä ja lännestä 5 op
Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op

Taiteiden tutkimus
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Uskontotiede
Uskontotieteen perusopinnot 25 op
Uskontotieteen perusteet 4 op
Maailman uskontoperinteet 6 op
Uskonnollinen kokemus 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Uskontotieteen aineopintoja:
Islam Euroopassa 7 op
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana 5 op
Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen 5 op
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op
Suufilaisuus - islamin mystinen suuntaus 5 op

Yleinen kirjallisuustiede
Yleisen kirjallisuustieteen perusopintojen osia:
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op
Tekstianalyysi 5 op
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op
Yleisen kirjallisuustieteen syventäviä opintoja:
Anglo-amerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op

Kasvatustieteelliset OPINNOT

Kasvatustieteelliset yleisopinnot:
PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2op
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Tuen tarve 5 op
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Tutkimusmenetelmät I 5 op

Esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Kasvatustiede (luokanopettaja)
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5 op
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op
Tutkimusmenetelmät I 5 op
 
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op:
P1 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
P3 Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
P4 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op (siinä tapauksessa, että perusopinnot on aloitettu ennen 1.8.2016)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoja:
A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op
A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 op
A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op

Kognitiotiede
Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen perusta  6 op
Kognitiivisten taitojen harjoittaminen pelillisen oppimisen avulla 4 op

Psykologia
Psykologian perusopinnot 25 op:
PS111 Johdatus neuropsykologiaan 5 op
PS121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
PS141 Johdatus persoonalisuuspsykologiaan 5 op
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja:
PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

Ravitsemustiede
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet, 5 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

Matemaattis-luonnontieteelliset yleisopinnot:
Tvt-ajokorttikurssi 3 op

Fysiikka
Mahdollisesti: Fysiikkaa luonnontieteilijöille

Kemia
Orgaaninen kemia 5 op

Maantiede
Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet 3 op
Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus 5 op
Yleismaantieteen kirjallisuus 5 op
Laskennalliset menetelmät maantieteessä 2 op
Suomen maantiede 3 op

Matematiikka
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1-2 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikkaa kaikille 2 op
Tilastotieteen kurssi varmistuu myöhemmin.

Tähtitiede
Johdatus astrobiologiaan 3 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op

Tietojenkäsittelytiede
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
Tietokantojen perusteet 5 op
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op
Mahdollinen aineopintokurssi varmistuu myöhemmin

Tilastotiede
Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto (5 op)
Tilastotiede tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 3 op
Eurooppaoikeus 6 op
Oikeushistoria 5 op
Oikeushistorian seminaari 5 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op
Ympäristöoikeuden käsitteet, periaatteet ja teoriat 5 op
Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op

TEOLOGISET OPINNOT

Teologiset kieliopinnot:
Heprea 10 op
Kreikka 10 op
Latina 10 op

Yleinen teologia
Uskontotieteen perusteet 5 op
Yleisen teologian aineseminaari 10 op

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Valtiotieteelliset yleis- ja menetelmäopinnot:
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op
Julkisoikeuden kurssi 5 op

Elämänkatsomustieto
Johdatus elämänkatsomustietoon 4 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
Johdatus tieto-oppiin 3 op
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op
Johdatus tieto-oppiin 3 op
Johdatus kielifilosofiaan 3 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan 5 op tai
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op

Johtaminen
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Kaupunkitutkimus
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kaupunki ja kulttuuri 5 op
 
Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op:
Kehitysmaatutkimuksen johdanto 5 op
Kehitysteoriat 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 5 op
Globaalihistoria 5 op
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
EU ja globaalit kehitysongelmat 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja:
Global Political Economy 5 op
Sukupuoli ja kehitys 5 op
Globaalihistoria 5 op
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet 5 op
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
EU ja globaalit kehitysongelmat 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op
Ympäristö ja kehitys 5 op
Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op

Lapsuuden ja nuorisotutkimus
Lapsuuden tutkimus 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
Antropologian keskeiset suuntaukset 5 op
Etnografiaseminaari I: Tyynenmeren kulttuurit 5 op
Antropologian tutkimusala I: Talous ja vaihto 10 op
Antropologian vapaavalintaiset opinnot: Seksi, politiikka ja uskonto etelänpuoleisessa Saharassa 5 op

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op:
Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op
Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia 5 op
Asenteet ja ennakkoluulot, 5 op
Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita 5 op
Sosiaalipsykologian aineopintoja:
Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos 5 op
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä 5 op
Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus 5 op
Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen 5 op
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Populismi, politiikka ja media 5 op

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot 25 op:
Sosiaalityön johdantokurssi 5 op
Kansalainen ja yhteisöt 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö 5 op
Hyvinvointipolitiikka 5 op
Sosiaalityön aineopintoja: 
Erityisalakurssi: Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Erityisalakurssi: Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op 
 
Sosiologia
Sosiologian perusopinnot 25 op:
Sosiologian johdantokurssi 5 op
Väestötieteen johdantokurssi 5 op
Suomalaista sosiologiaa 5 op
Sosiologisia näkökulmia 5 op
Sosiologian oppihistoria I 5 op
Sosiologian aineopintoja:
Nyky-yhteiskunnan sosiologia 5 op
Sosiologian oppihistoria II
Sosiologinen teoria I
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Kaupunkisosiologia/Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet/Naiset, miehet ja talous 5 op
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Väestö ja yhteiskunta/Väestötaloustiede 5 op

Taloustiede
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Väestötaloustiede 5 op

Tilastotiede (valt.)
Tilastotieteen (valt.) perusopintoja:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot 25 op:
Johdatus valtio-oppiin 5 op
Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni 5 op
Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus 5 op
Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 5 op
Julkisen hallinnon tutkimus 5 op
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja):
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op
Politiikan tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Poliittinen osallistuminen 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Policy- ja arviointitutkimus 5 op
Populismi, politiikka ja media 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Valtio-opin aineopinnot (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja), osia:
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op
Policy- ja arviointitutkimus 5 op
Julkisen hallinnon tutkimus 5 op

Vammaistutkimus
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta 5 op
Disability in a Global Perspective 5 op

Vanhenemisen tutkimus
Vanhenemisen tutkimuksen perusopinnot 25 op:
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
Suomi ikääntyy 5 op
Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus 5 op

Viestintä
Viestinnän perusopinnot 25 op (sivuaine):
Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1) 5 op
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op
Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op
Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2) 5 op
Viestinnän aineopinnot 35 op:
Viestinnän tutkimusperinteet 5 op
Viestinnän tutkimusmenetelmät 5 op
Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op
Julkisuuden tutkimus (K10b) 5 op
Sukupuoli mediatutkimuksessa (K10b) 5 op
Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa mediassa (K10b) 5 op
Kriisiviestintä ja -johtaminen (K10b) 5 op
Kriisiviestinnän harjoituskurssi (K10a) 5 op
Journalistinen työ (K10a) 5 op
Kriisi- ja traumajournalismin harjoituskurssi (K10a) 5 op
Verkkoviestintä (K10a) 5 op
Yhteisöviestintä 5 op

Yhteiskuntahistoria
Globaali talous 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot 5 op
Valta, politiikka ja kansalainen 5 op
Maailmanpolitiikka 5 op
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Populismi, politiikka ja media 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op

Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op:
Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op
Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op
Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I: 10 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väestötaloustiede 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op:
Kestävä hyvinvointi 5 op
Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria 5 op
Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria 10 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II: 15 op
Kaupunki ja kulttuuri 5 op
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väestötaloustiede 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Monikulttuurisuus työelämässä 5 op

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, osia
Globaali valta ja vastuu 5 op
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op
Yhteiskuntateoriat 5 op

Ympäristöpolitiikka
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op

MONITIETEISET OPINNOT

Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Käsiteanalyysi ja termityö 5 op
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Politiikka ja talous Kiinassa 2017 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op
Suomalainen elokuvantekijä Aki Kaurismäki 3 op

RUOTSINKIELISET OPINNOT

Grundkurs i juridik 3 sp
Barnpsykologi i familjekontext 5 sp