Tutustu kesän opintotarjontaan Avoimessa yliopistossa! Kaikki kesäopinnot järjestetään verkossa tai itsenäisin tehtävin.

Avoimen yliopiston kesä on jälleen täynnä kiinnostavia verkkokursseja, luentosarjoja ja itsenäisesti opiskeltavia opintoja Helsingin yliopiston eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät kootusti kesän koko opintotarjonnan.

Koronavirustilanteen vuoksi kaikki kesäopinnot järjestetään lähiopetuksen sijaan verkko-opintoina tai muulla vaihtoehtoisella suoritustavalla. Lue lisää koronavirustilanteesta: Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle.

Tänä kesänä osa Avoimen yliopiston opintotarjonnasta on maksutonta kaikille opinnoista kiinnostuneille! Maksuttomat opintojaksot löydät kootusti täältä: Opintoja maksutta, olkaa hyvät!

Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille kesän opintotarjonta on kokonaisuudessaan maksuton. Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa maksuttomia opintoja myös muissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Opiskelijan ohjeissa: Etäopintoja tarjolla myös muista Suomen yliopistoista

Lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat, tieteenalan perusteisiin johdattelevat kesäopinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). 

Huomaa myös: Ennakkotietoa lukuvuoden 2020-2021 opinnoista

Kesäopinnot 2020

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa. Päivitetty viimeksi: 6.5.2020.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma (kanditaso)
Kielten koulutusohjelma (maisteritaso)
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus

Kieliopinnot 
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot  

Biologian koulutusohjelma 

Ekologian perusteet 5 op ♦
Bioinformatiikka 5 op
Genetiikan perusteet 5 op 

Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op ♦
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op ♦
Ekotoksikologia 5 op
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op

Humanistiset opinnot

Filosofian koulutusohjelma 

Filosofian perusopintoja:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, verkkokurssi ♦
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, itsenäinen tehtävä
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

Historian koulutusohjelma

Keskiajan tutkimus
Kristinusko keskiajalla: Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia 5 op
Keskiajan historian erityiskursseja: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op
Keskiajan historian erityiskursseja: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op

Historian perusopintoja:
Peruttu: Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Uuden ajan alku I 5 op, mooc ♦
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi lukiolaisille) ♦

Historian temaattiset aineopinnot:
Kansat ja kansainvälisyys: Kriisiytyvä maailma? 5 op ♦
Kansat ja kansainvälisyys: Modernin Kiinan historia 5 op ♦
Yksilö ja yhteisö: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op
Yksilö ja yhteisö: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op
Aatteet ja opit: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op 

Kielten koulutusohjelma

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja:
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti
Tieteenalan kulttuuriopintoja / Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op ♦

Antiikin kreikka
Antiikin filosofia 5 op

Kognitiotiede
Johdatus kognitiotieteeseen 5 op

Kielten koulutusohjelma (maisteritaso) 

Peruttu (siirtyy syksyyn 2020): Language courses / Wolof: Language and Culture 5 cr

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)

Tekoälyn filosofiaa 5 op

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Tieteellinen kirjoittaminen
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op ♦

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Nykykirjallisuus 5 op

Suomen kielen opintosuunta
Suomen kielen perusopintoja:
Semantiikka 5 op
Kielenhuolto 5 op
Peruttu: Kielenhuolto 5 op

Suomi vieraana kielenä (S2) 
Suomi 1A 3 op
Suomi 2A 3 op (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)
Suomi 3 5 op (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)

Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Tanska ja tanskan kieli 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma 

Kulttuurien tutkimus
Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦ 
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op ♦ 
Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja
Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö (KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-KP505)

Aasian tutkimus
Japanin kielen alkeet 1 5 op ♦ 
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opintoja:
Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op (KUKA-AA212) ♦ 
Peruttu (siirtyy kesään 2021): Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op (KUKA-AA212) ♦
Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212/KUKA-AA213) ♦ 

Alue- ja kulttuurintutkimus
Arki ja elämäntapa: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Antiikin kulttuuri
Antiikin ja keskiajan naisia 5 op (KUKA-AN502, KUKA-AN503)

Taidehistorian opintosuunta
Taidehistorian opintokokonaisuus 15–30 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦  
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja 5 op: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op: Sosiaalisesti sitoutunut nykytaide 5 op 

Pohjois-Amerikan tutkimus
Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op (KUKA-AM503, KUKA-AM507)

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op

Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma   

Euroopan kulttuurien valinnainen teema-alue: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (ALKU-E320)
Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op ((ALKU-P314, ALKU-P315)
Modernin Kiinan historia 5 op (ALKU-AA315/ALKU-C501)

Kulttuuriperinnön koulutusohjelma 

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti opintojaksoja á 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op

Folkloristiikka
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op  (KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-FO312)

Kansatiede
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op (KUMA-KA303)
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (KUMA-KA303, KUMA-KA308)
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (KUMA-KA308)

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op: 
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op (KUMA-KP505, KUMA-KP506)

Museologia
Museologian valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (KUMA-KA512)
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (KUMA-MU512)

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma

Taiteiden tutkimus I 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen: Taidekritiikki 5 op
Valinnainen opintojakso: Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Elokuva ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op ♦

Estetiikan opintosuunta
Peruttu: Estetiikan perusteet 5 op ♦ Järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2020.
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen aineopintoja:
Peruttu (siirtyy kesään 2021): Valinnaisen musiikintutkimuksen erityisalue: Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op ♦
Musiikki ja sukupuoli: Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Populaarikirjallisuus: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Pakolliset sisältöopinnot:
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä A
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä B
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä C ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, ryhmä D ♦
(Ryhmät A ja B on tarkoitettu luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille)
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 1
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 2
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 3
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 4
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja
Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, mooc
Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Neuroscience of Learning – Oppimisen aivotutkimusta 5 op
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, ryhmä 1
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, ryhmä 2 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet 
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja: 
Peruttu: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 1 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, ryhmä 2 

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Peruttu: Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op

Studia Paedagogica 
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op
Työn trendit ja oppiminen 3 op, ryhmä 1
Työn trendit ja oppiminen 3 op, ryhmä 2 

Lääketieteelliset opinnot

Psykologian koulutusohjelma

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma
Psykologian perusopinnot 25 op tai Psykologian valinnainen opintokokonaisuus 15 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, verkkokurssi♦
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkokurssi 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkotentti
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, verkkokurssi ♦
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, verkkokurssi 
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, verkkokurssi
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op, lähiopetus (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)
Psykologian valinnaisia opintoja:
Mielenterveyden psykologia 5 op

Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Elintarviketieteiden koulutusohjelma

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma, maisteritaso 

Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc

Metsätieteiden koulutusohjelma

Peruttu: Matematiikka I 5 op ♦
Myynnin verkkokurssi 6 op

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op

Tähtitiede
Maailmankaikkeus nyt 3 op ♦
Johdatus astrobiologiaan 3 op ♦

Kemian koulutusohjelma 

Orgaaninen kemia 1 5 op

Maantieteen koulutusohjelma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Lukiomatematiikan kertaus 2 op  
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikkaa kaikkialla 5 op
Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦ 
Ohjelmoinnin perusteet (Python) 5 op, mooc   
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 5 op, mooc 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, mooc
Introduction to Programming 5 cr, mooc
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op 
Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja:
Data Analysis with Python 5 cr, mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, mooc 
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc     
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, mooc 

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja 
Computing Tools for CS Studies 1 cr
Tietokone työvälineenä 1 op

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op, toukokuu ♦ 
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, kesäkuu ♦
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, 
Grundkurs i juridik 5 sp ♦ 

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Arvopaperimarkkinaoikeus (luennot ja välikuulustelu) 2 op
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op
Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op, 
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, touko-kesäkuu
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, touko-elokuu (1)
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, touko-elokuu (2)
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, kesä-elokuu (3) UUSI
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Peruttu (pyritään järjestämään lukuvuonna 2020-2021): Yleinen hallinto-oikeus 2 op
Valinnaiset jaksot
Eläinoikeus 5 op
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op

Teologiset opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op, huhtikuu
Uskontotieteen perusteet 5 op, elokuu

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op
Teologian maisteriopintoja:
Kristinusko keskiajalla 5 op (Keskiajan tutkimuksen kurssi TUM-3307)

Teologiset kielet
Heprea I 5 op
Heprea II 5 op
Kreikka II 5 op (osan I aiemmin suorittaneille)
Latina I 5 op
Latina II 5 op

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Peruttu: Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, toukokuu
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, elokuu 

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op

Maailmanpolitiikka 
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op ♦

Työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Peruttu: Kriminologia 5 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op
Hyvinvointivaltioteoria 5 op
Julkisoikeus 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Peruttu: Kriminologia 5 op

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuudentutkimus 5 op

Menetelmäopinnot 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)  5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc

Taloustieteen koulutusohjelma 

Taloustieteen perusteet 5 op 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3: Talouskriisit 5 op, mooc ♦
Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 5 op
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op ♦
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Kansantalouden tilinpito 5 op, mooc
Peruttu (siirtyy lukuvuoteen 2020-2021):
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Development Economics I 5 cr 
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op 
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op
Medical Anthropology 5 cr
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Kylmä sota: Kriisiytyvä maailma 5 op
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Tieteenalakurssit:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: Valinnaisia maisteriopintoja
Development Economics I 5 cr
Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op 
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op
Medical Anthropology 5 cr
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op

Monitieteiset opinnot

Elämänkatsomustieto 

Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Elämänkatsomustiedon aineopintoja: 
Uusi ja vanha kansanusko 5 op 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 

Johtaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Sukupuolentutkimus 

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkkokurssi
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkkotentti
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op
Temaattiset opinnot: Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op

Kieliopinnot

Tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot 

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä A 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä B 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä C 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä D 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, ryhmä E  

Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr (ryhmät A - F) ♦ 
Peruttu: Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr, ryhmä G
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum., kasv., oik., valt., mat.-luonn.) 
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp ♦

Teologiset kieliopinnot

ks. Teologiset opinnot

Muut kieliopinnot

Peruttu: Arabian alkeiskurssi 2 3 op
ks. myös: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

Opiskelua tukevat opinnot 

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
Taitava kirjoittaja 0 op

Studier på svenska

Grundkurs i juridik 5 sp ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦ 
Valbar tematisk kurs i sociologi: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Studies in English

Data Analysis with Python 5 cr, mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc ♦
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
Introduction to Programming 5 cr, mooc
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc
Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc
Computing Tools for CS Studies 1 cr
Development Economics I 5 cr
Medical Anthropology 5 cr

Kesäopinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Huom! Yhteistyöoppilaitoksilla on omat opintomaksunsa ja käytäntönsä, eivätkä niiden kesäopinnot ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Helsingin seudun kesäyliopisto 
www.kesayliopistohki.fi
Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op 
Arabian alkeiskurssi 2 3 op 
Arabian jatkokurssi 1 3 op 
Arabian puhekielen peruskurssi 5 op (Egyptin puhekielen peruskurssi 5 op)
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op 
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op 
Espanjan jatkokurssi 2 3 op 
Hollannin alkeiskurssi 5 op
Hollannin jatkokurssi 5 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op 
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Orientaatio japanin kieleen 2 op
Japanin alkeiskurssi 1 2 op 
Japanin alkeiskurssi 2 2 op 
Japanin jatkokurssi 1 3 op 
Japanin jatkokurssi 2 3 op 
Kanji-merkit 1 1 op 
Kanji-merkit 2 1 op 
Kanji-merkit 3 1 op 
Kanji-merkit 4 1 op  
Kiinan alkeiskurssi 5 op (Elementary Chinese 1 2 op ja Elementary Chinese 2 3 op) 
Kiinan jatkokurssi 2 op (Elementary Chinese 3 2 op) 
Nykykreikan alkeiskurssi 5 op
Persian peruskurssi 1 5 op
Persian peruskurssi 2 5 op
Persian peruskurssi 3 5 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op 
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op 
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op 
Ranskan jatkokurssi 1 3 op 
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Le France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 4 op  
Saksan alkeiskurssi 1 4 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op 
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Viron alkeiskurssi 1 3 op 
Viron alkeiskurssi 2 2 op 
Animismista monoteismiin 5 op
History of Finland 5 op
Muinaisen Egyptin uskonto 5 op
Trumpin jäljillä – yhdysvaltalaisen populismin historiaa sisällissodasta nykypäivään 5 op

Tampereen kesäyliopisto
www.tampereenkesayliopisto.fi
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op 
Käytännön italian kurssi 2 op
Korean alkeiskurssi 1 3 op 
Korean alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op 

Vaasan kesäyliopisto 
www.vaasankesayliopisto.fi
Korean alkeiskurssi 1 3 op