Tutustu kesän opintotarjontaan Avoimessa yliopistossa! Alkukesän opinnot järjestetään verkossa tai itsenäisin tehtävin.

Avoimen yliopiston kesä on jälleen täynnä kiinnostavia verkkokursseja, luentosarjoja ja itsenäisesti opiskeltavia opintoja Helsingin yliopiston eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät kootusti kesän koko opintotarjonnan.

Koronavirustilanteen vuoksi opintotarjontaan saattaa tulla muutoksia. Erityisesti alkukesän opinnot pyritään järjestämään lähiopetuksen sijaan verkko-opintoina tai muulla vaihtoehtoisella suoritustavalla. Tieto muutoksista päivitetään tällä sivulla olevaan listaukseen sitä mukaa, kun työ etenee. Viimeisin päivitys on tehty 1.4.2020. Lue lisää koronavirustilanteesta: Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle.

Tänä kesänä osa Avoimen yliopiston opintotarjonnasta on maksutonta kaikille opinnoista kiinnostuneille! Maksuttomat opintojaksot on merkitty listaan "maksuton!" –merkinnöin.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kesän opintotarjonta on kokonaisuudessaan maksuton. Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa maksuttomia opintoja myös muissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Opiskelijan ohjeissa: Etäopintoja tarjolla myös muista Suomen yliopistoista

Lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat, tieteenalan perusteisiin johdattelevat kesäopinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). 

Huomaa myös: Ennakkotietoa lukuvuoden 2020-2021 opinnoista

Kesäopinnot 2020

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa. Päivitetty viimeksi: 2.4.2020.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma (kanditaso)
Kielten koulutusohjelma (maisteritaso)
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus

Kieliopinnot 
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot  

Biologian koulutusohjelma 

Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Bioinformatiikka 5 op, lähiopetus
Genetiikan perusteet 5 op, lähiopetus 

Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op, verkkokurssi ♦
Ekotoksikologia 5 op, verkkokurssi 
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, lähiopetus 5 op

Humanistiset opinnot

Filosofian koulutusohjelma 

Filosofian perusopintoja:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, lähiopetus ♦
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, examinarium-tentti *
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus etiikkaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus logiikkaan 5 op, lähiopetus
Johdatus tieto-oppiin 5 op, examinarium-tentti

Historian koulutusohjelma

Keskiajan tutkimus
Kristinusko keskiajalla: Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia 5 op, lähiopetus
Keskiajan historian erityiskursseja: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Keskiajan historian erityiskursseja: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton! 

Historian perusopintoja:
Peruttu: Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op, lähiopetus ♦
Uuden ajan alku I 5 op, mooc, maksuton!
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi lukiolaisille), verkkokurssi ♦

Historian temaattiset aineopinnot:
Kansat ja kansainvälisyys: Kriisiytyvä maailma? 5 op, lähiopetus ♦
Kansat ja kansainvälisyys: Modernin Kiinan historia 5 op, verkkokurssi ♦
Yksilö ja yhteisö: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Yksilö ja yhteisö: Antiikin ja keskiajan naisia 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Aatteet ja opit: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi, maksuton! 

Kielten koulutusohjelma

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja:
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op, lähiopetus
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op, lähiopetus

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti
Tieteenalan kulttuuriopintoja / Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op, lähiopetus ♦

Antiikin kreikka
Antiikin filosofia 5 op, lähiopetus

Kognitiotiede
Johdatus kognitiotieteeseen 5 op, lähiopetus 

Kielten koulutusohjelma (maisteritaso) 

Language courses / Wolof: Language and Culture 5 cr, course

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien koulutusohjelma (maisteritaso)

Tekoälyn filosofiaa 5 op, lähiopetus

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
Puheviestintä I 5 op, verkkokurssi
Puheviestintä II 5 op, lähiopetus

Tieteellinen kirjoittaminen
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op, lähiopetus ♦

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op, verkkokurssi
1800-luvun kirjallisuus 5 op, verkkotentti
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op, verkkotentti
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op, lähiopetus
Nykykirjallisuus 5 op, verkkotentti

Suomen kielen opintosuunta
Suomen kielen perusopintoja:
Semantiikka 5 op, verkkotentti
Kielenhuolto 5 op, verkkokurssi 
Peruttu: Kielenhuolto 5 op, kirjallisuuskuulustelu

Suomi vieraana kielenä (S2) 
Suomi 1A 3 op, lähiopetus
Suomi 2A 3 op, lähiopetus (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)
Suomi 3 5 op, lähiopetus (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)

Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Tanska ja tanskan kieli 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma 

Kulttuurien tutkimus
Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op, verkkokurssi ♦ 
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op, verkkokurssi ♦ 

Aasian tutkimus
Japanin kielen alkeet 1 5 op, monimuoto-opetus ♦ 
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opintoja:
Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan 5 op (KUKA-AA212), lähiopetus ♦ 
Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op (KUKA-AA212) , lähiopetus ♦
Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212/KUKA-AA213), verkkokurssi ♦ 

Alue- ja kulttuurintutkimus
Arki ja elämäntapa: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op, verkkokurssi, maksuton! 

Antiikin kulttuuri
Antiikin ja keskiajan naisia 5 op (KUKA-AN502, KUKA-AN503), verkkokurssi, maksuton! 

Taidehistorian opintosuunta
Taidehistorian opintokokonaisuus 15–30 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op, verkkokurssi ♦  
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op, verkkokurssi
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op, lähiopetus
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op, lähiopetus
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, kotitentti verkossa
Taidehistorian valinnaisia opintoja 5 op: Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op: Sosiaalisesti sitoutunut nykytaide 5 op, lähiopetus 

Pohjois-Amerikan tutkimus
Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op (KUKA-AM503, KUKA-AM507), verkkokurssi

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op, verkkokurssi
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma   

Euroopan kulttuurien valinnainen teema-alue: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (ALKU-E320), verkkokurssi, maksuton! 
Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op ((ALKU-P314, ALKU-P315), verkkokurssi
Modernin Kiinan historia 5 op (ALKU-AA315/ALKU-C501), verkkokurssi

Kulttuuriperinnön koulutusohjelma 

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti opintojaksoja á 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton! 

Folkloristiikka
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op  (KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-FO312), lähiopetus ja ekskursio 

Kansatiede
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op (KUMA-KA303), lähiopetus ja ekskursio
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (KUMA-KA303, KUMA-KA308), verkkokurssi, maksuton!
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (KUMA-KA308), verkkokurssi, maksuton!

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op: 
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys 5 op (KUMA-KP505, KUMA-KP506), lähiopetus ja ekskursio 

Museologia
Museologian valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Schjerfbeckit ja Raasepori 5 op (KUMA-KA512), verkkokurssi, maksuton!
Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op (KUMA-MU512), verkkokurssi, maksuton! 

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma

Taiteiden tutkimus I 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen: Taidekritiikki 5 op, lähiopetus
Valinnainen opintojakso: Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op, verkkokurssi

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Elokuva ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op, verkkokurssi ♦

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op, lähiopetus ♦
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op, lähiopetus
Käytännöllinen estetiikka 5 op, verkkokurssi
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op, verkkokurssi

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen aineopintoja:
Valinnaisen musiikintutkimuksen erityisalue: Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op, lähiopetus ♦
Musiikki ja sukupuoli: Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op, verkkokurssi

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op, lähiopetus
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op, lähiopetus
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Populaarikirjallisuus: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op, verkkokurssi, maksuton!

Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, lähi- ja verkko-opetus
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, verkkotentti tai kirjallinen tehtävä
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Pakolliset sisältöopinnot:
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op, verkkokurssi
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op, verkkokurssi
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä A
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä B
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op, verkkokurssi ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä C ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä D ♦
(Ryhmät A ja B on tarkoitettu luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille)
Kasvatustieteen aineopintoja:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähopetus

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, verkkokurssi ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, verkkokurssi
Tuen tarve 5 op, verkkokurssi
Oppimisen haasteet 5 op, verkkokurssi
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 1, verkkokurssi
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 2, verkkokurssi
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 3, verkkokurssi
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 4, verkkokurssi
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, verkkokurssi
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op, lähiopetus

Koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja
Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, mooc, maksuton!
Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Neuroscience of Learning – Oppimisen aivotutkimusta 5 op, verkkokurssi
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä 1
Mediakasvatuksen perusteet 5 op, verkkokurssi, ryhmä 2 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op, verkkokurssi

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet 
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja: 
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, lähiopetus
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, verkkokurssi, ryhmä 1 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op, verkkokurssi, ryhmä 2 

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op, lähiopetus

Studia Paedagogica 
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet, lähi- ja verkko-opetus 5 op
Työn trendit ja oppiminen 3 op, lähiopetus, ryhmä 1
Työn trendit ja oppiminen 3 op, lähiopetus, ryhmä 2 

Lääketieteelliset opinnot

Psykologian koulutusohjelma

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma
Psykologian perusopinnot 25 op tai Psykologian valinnainen opintokokonaisuus 15 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, verkkokurssi, maksuton 
Johdatus neuropsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu, maksuton! 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkokurssi 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op, verkkotentti, maksuton!
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, verkkokurssi ♦
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu, maksuton!
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, verkkokurssi 
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op, kirjallisuuskuulustelu, maksuton! 
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op, verkkokurssi
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, verkkokurssi
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op, kirjallisuuskuulustelu, maksuton!
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op, lähiopetus (opinto-ohjelma julkaistaan myöhemmin)
Psykologian valinnaisia opintoja:
Mielenterveyden psykologia 5 op, lähiopetus

Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Elintarviketieteiden koulutusohjelma

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Kansanravitsemus 5 op, kirjallisuuskuulustelu
Erityisruokavaliot 5 op, verkkokurssi
Liikunta ja ravitsemus 5 op, verkkotentti, maksuton!

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelma, maisteritaso 

Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc, maksuton!

Metsätieteiden koulutusohjelma

Matematiikka I 5 op, lähiopetus ♦
Myynnin verkkokurssi 6 op, verkkokurssi

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op, lähiopetus

Tähtitiede
Maailmankaikkeus nyt 3 op, lähiopetus ♦
Johdatus astrobiologiaan 3 op, lähiopetus ♦

Kemian koulutusohjelma 

Orgaaninen kemia 1 5 op, lähiopetus

Maantieteen koulutusohjelma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op, lähiopetus 

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Lukiomatematiikan kertaus 2 op, verkkokurssi, maksuton!  
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op, lähiopetus
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op, lähiopetus
Matematiikkaa kaikkialla 5 op, verkkokurssi
Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op, lähiopetus

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op, verkkokurssi ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, mooc, maksuton! 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, mooc, maksuton!
Introduction to Programming 5 cr, mooc, maksuton!
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc, maksuton!
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc, maksuton!
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, verkkokurssi, maksuton!
Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op, verkkokurssi, maksuton! 

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja:
Data Analysis with Python 5 cr, mooc, maksuton!
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc, maksuton! 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, moocmaksuton! 
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc, maksuton!     
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc, maksuton! 
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc, maksuton!
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc, maksuton!
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op, verkkokurssi, maksuton!
Full Stack Web Development Project 1-10 cr, online course, maksuton!
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op, laboratoriotyö
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, mooc, maksuton! 

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja 
Computing Tools for CS Studies 1 cr, online course, maksuton!
Tietokone työvälineenä 1 op, verkkokurssi, maksuton!

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi, toukokuu ♦ 
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, verkkokurssi, kesäkuu ♦
Johdatus oikeustieteeseen 5 op, lähiopetus
Grundkurs i juridik 5 sp, nätkurs ♦ 

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Arvopaperimarkkinaoikeus (luennot ja välikuulustelu) 2 op, lähiopetus
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op, verkkokurssi
Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op, lähiopetus
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, touko-kesäkuu, lähiopetus
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op, touko-elokuu, lähiopetus 
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, lähiopetus
Peruttu (pyritään järjestämään lukuvuonna 2020-2021): Yleinen hallinto-oikeus 2 op, lähiopetus 
Valinnaiset jaksot
Eläinoikeus 5 op, lähiopetus

Teologiset opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op, verkkokurssi
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi, huhtikuu
Uskontotieteen perusteet 5 op, verkkokurssi, elokuu

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op, verkkokurssi
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op, verkkokurssi
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op, verkkokurssi 
Teologian maisteriopintoja:
Kristinusko keskiajalla 5 op, lähiopetus (Keskiajan tutkimuksen kurssi TUM-3307)

Teologiset kielet
Heprea I 5 op, verkkokurssi
Heprea II 5 op, lähiopetus
Kreikka II 5 op, verkkokurssi (osan I aiemmin suorittaneille)
Latina I 5 op, lähiopetus
Latina II 5 op, verkkokurssi

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Peruttu: Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus 
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, verkkokurssi 
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Organisaatioiden viestintä 5 op, verkkokurssi
Poliittinen viestintä 5 op, verkkotentti 
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op, verkkokurssi
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi, toukokuu, maksuton!
Peruttu: Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi, elokuu

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op, verkkokurssi
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op, verkkokurssi
Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op, verkkokurssi
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op, verkkokurssi
Organisaatiotutkimus 5 op, verkkokurssi
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op, verkkotentti
Poliittinen viestintä 5 op, verkkotentti  

Maailmanpolitiikka 
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op, lähiopetus ♦

Työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:
Journalismi ammattina 5 op, lähi- ja verkko-opetus
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op, lähiopetus ja vierailukäynnit
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op, lähiopetus

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op, verkkokurssi ♦
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset maailmat 5 op, lähiopetus ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op, verkkokurssi
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi
Kriminologia 5 op, lähiopetus
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op, lähiopetus
Hyvinvointivaltioteoria 5 op, examinarium-tentti
Julkisoikeus 5 op, lähi- ja verkko-opetus
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op, examinarium-tentti
Väestötieteen johdanto 5 op, verkkokurssi
Kriminologia 5 op, lähiopetus 

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op, verkkokurssi
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op, verkkokurssi
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op, verkkokurssi

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op, kirjallinen tehtävä

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op, examinarium-tentti
Sosiologinen teoria 5 op, examinarium-tentti
Sosiologinen mielikuvitus 5 op, tentti

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op, examinarium-tentti
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op, lähiopetus

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuudentutkimus 5 op, verkkokurssi

Menetelmäopinnot 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)  5 op, mooc, maksuton!
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc, maksuton!

Taloustieteen koulutusohjelma 

Taloustieteen perusteet 5 op, verkkokurss, maksuton! 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3: Talouskriisit 5 op, verkkokurssi (mooc), maksuton!
Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 5 op, lähiopetus
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op, lähiopetus ♦
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Kansantalouden tilinpito 5 op, mooc, maksuton!
Peruttu (siirtyy lukuvuoteen 2020-2021):
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op, lähiopetus
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op, verkkokurssi

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op, verkkokurssi
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Development Economics I 5 cr, course
Globaali taloudellinen muutos 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op, verkkokurssi
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op, verkkokurssi
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Medical Anthropology 5 cr, course
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Kylmä sota: Kriisiytyvä maailma 5 op, lähiopetus 
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi  

Tieteenalakurssit:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op, verkkokurssi

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: Valinnaisia maisteriopintoja
Development Economics I 5 cr, course 
Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op, verkkokurssi 
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op, verkkokurssi
Medical Anthropology 5 cr, course
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op, verkkokurssi, maksuton!
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op, verkkokurssi, maksuton!

Monitieteiset opinnot

Elämänkatsomustieto 

Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op, lähiopetus
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus etiikkaan 5 op, examinarium-tentti
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op, examinarium-tentti
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op, verkkokurssi

Elämänkatsomustiedon aineopintoja: 
Uusi ja vanha kansanusko 5 op, lähiopetus 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op, lähiopetus

Johtaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi, maksuton! 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op, verkkokurssi
Peruttu: Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, verkkokurssi

Sukupuolentutkimus 

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkokurssi
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, verkkotentti, maksuton! 
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op, lähiopetus
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti, maksuton!
Temaattiset opinnot: Naiskuulokulmia jazzmusiikin historiaan 5 op, verkkokurssi 

Kieliopinnot

Tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot 

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op, verkkokurssi ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op, lähiopetus ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, lähiopetus, ryhmä A 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, lähiopetus, ryhmä B 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, lähiopetus, ryhmä C 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, lähiopetus, ryhmä D 
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, lähiopetus, ryhmä E  

Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr (ryhmät A - G) ♦
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum., kasv., oik., valt., mat.-luonn.) 
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp, verkkokurssi ♦

Teologiset kieliopinnot

ks. Teologiset opinnot

Muut kieliopinnot

Peruttu: Arabian alkeiskurssi 2 3 op, lähiopetus 
ks. myös: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

Opiskelua tukevat opinnot 

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op, verkkokurssi ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op, verkkokurssi 

Studier på svenska

Grundkurs i juridik 5 sp, nätkurs ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦ 
Valbar tematisk kurs i sociologi: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op, kurs

Studies in English

Data Analysis with Python 5 cr, mooc, free of charge!
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc, free of charge! 
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc, free of charge!
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc, free of charge!
Full Stack Web Development Project 1-10 cr, online course, free of charge! 
Introduction to Programming 5 cr, mooc, free of charge!
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc, free of charge!
Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc
Computing Tools for CS Studies 1 cr, online course, free of charge!
Language courses / Wolof: Language and Culture 5 cr, course 
Development Economics I 5 cr, course
Medical Anthropology 5 cr, course

Kesäopinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Huom! Yhteistyöoppilaitoksilla on omat opintomaksunsa ja käytäntönsä, eivätkä niiden kesäopinnot ole maksuttomia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Helsingin seudun kesäyliopisto 
www.kesayliopistohki.fi
Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op 
Arabian alkeiskurssi 2 3 op 
Arabian jatkokurssi 1 3 op 
Arabian puhekielen peruskurssi 5 op (Egyptin puhekielen peruskurssi 5 op)
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op 
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op 
Espanjan jatkokurssi 2 3 op 
Hollannin alkeiskurssi 5 op
Hollannin jatkokurssi 5 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op 
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Orientaatio japanin kieleen 2 op
Japanin alkeiskurssi 1 2 op 
Japanin alkeiskurssi 2 2 op 
Japanin jatkokurssi 1 3 op 
Japanin jatkokurssi 2 3 op 
Kanji-merkit 1 1 op 
Kanji-merkit 2 1 op 
Kanji-merkit 3 1 op 
Kanji-merkit 4 1 op  
Kiinan alkeiskurssi 5 op (Elementary Chinese 1 2 op ja Elementary Chinese 2 3 op) 
Kiinan jatkokurssi 2 op (Elementary Chinese 3 2 op) 
Nykykreikan alkeiskurssi 5 op
Persian peruskurssi 1 5 op
Persian peruskurssi 2 5 op
Persian peruskurssi 3 5 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op 
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op 
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op 
Ranskan jatkokurssi 1 3 op 
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Le France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 4 op  
Saksan alkeiskurssi 1 4 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op 
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Viron alkeiskurssi 1 3 op 
Viron alkeiskurssi 2 2 op 
Animismista monoteismiin 5 op
History of Finland 5 op
Muinaisen Egyptin uskonto 5 op
Trumpin jäljillä – yhdysvaltalaisen populismin historiaa sisällissodasta nykypäivään 5 op

Tampereen kesäyliopisto
www.tampereenkesayliopisto.fi
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op 
Käytännön italian kurssi 2 op
Korean alkeiskurssi 1 3 op 
Korean alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op 

Vaasan kesäyliopisto 
www.vaasankesayliopisto.fi
Korean alkeiskurssi 1 3 op