Kehitä opiskelutaitojasi!

Opiskelutaitoiltoja verkossa, opiskelutaitokursseja, Kehity oppijana -sivusto sekä Opiskelijan digitaidot – monia mahdollisuuksia kehittyä taitavaksi opiskelijaksi.

Osallistu helposti verkossa!

Lukuvuoden mittaan järjestetään useita kaikille avoimia ja maksuttomia opiskelutaitoiltoja verkossa. Niissä käsitellään yleisesti opiskeluun ja oppimiseen liittyviä taitoja, mm. opintojen suunnittelua ja ajankäyttöä, tieteellisen tekstin lukemista ja kirjoittamista, tenttivastaustekniikkaa ja tiedonhakua. Katso opiskelutaitoiltojen teemat ja ajankohdat

Tilaisuudet järjestetään verkossa osoitteessa: https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/ (Enter as a Guest). Laitevaatimukset: kaiuttimet / kuulokkeet ja nettiyhteys. Osallistuminen ei edellytä erillisten ohjelmistojen asentamista.

Opiskelutaitoillat toteutetaan seitsemän avoimen yliopiston ja kolmen avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Opis­ke­lu­tai­to­kurs­sit

Avoin yliopisto järjestää myös opiskelutaitokursseja muun muassa kirjoittamisesta, tiedonhankinnasta ja e-kirjojen käytöstä. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä illasta useampaan viikkoon.

Kirjoittamistaitojen vahvistamiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja: Opintojakso Akateemiset tekstitaidot 2 op on osa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja, ja tunnettiin aiemmin nimellä Tieteellinen kirjoittaminen. Sen tavoitteena on tutustua yliopisto-opintojen keskeisiin tekstilajeihin ja oppia tuottamaan niitä niin opintojen kuin työelämänkin tarpeisiin. Opintojakson voi syksyllä 2017 suorittaa joko verkkokurssina tai lähiopintoina. Verkkokurssilla Aloittava kirjoittaja ja sen jatko-osalla Taitava kirjoittaja voi omaehtoisesti harjoitella opinnoille tyypillisiä kirjoittamisen taitoja.

Lisätietoa:
Opiskelutaitokurssit
Tutkintoihin sisältyvät yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Ke­hi­ty op­pi­ja­na -si­vus­to

Opiskelutaitojen kehittäminen auttaa tiellä taitavaksi opiskelijaksi. Taitavalla opiskelijalla on kyky omaksua ja jäsentää tietoa ja soveltaa sitä tilanteeseen ja opiskeltavaan asiaan sopivalla tavalla. Kehity oppijana -sivustolla on hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimisesta ja opiskelumotivaatiosta. Innostu myös yhdessä oppimisesta – voit oivaltaa sellaista, mitä et yksin tulisi ajatelleeksikaan. Tutustu myös näihin:

Vinkkejä tietoteknisiin taitoihin

Tutustu avoimeen Opiskelijan digitaidot -oppimateriaaliin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelijan digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -opintojaksot. Opintojaksot ovat tutkintoon kuuluvia, mutta niistä on hyötyä ihan jokaiselle.