Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty 16.9.

Alla on  valtiotieteellisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen

Opetuksen järjestäminen tiedekunnassa syksyllä  

  • Tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena.
  • Examinarium-tenttejä järjestetään 1.9.2020 alkaen, mutta paikkoja on tiloissa normaalia vähemmän. 
  • Tiedekuntatenttitilaisuuksia ei järjestetä syksyllä salitentteinä. 
  • Yliopiston palautumissuunnitelmassa todetaan 1. periodin osalta, että opetus ja muu toiminta aloitetaan normaalisti lukuun ottamatta massaopetustilaisuuksia; verkko-opetus edelleen mahdollista. Opettajien on kuitenkin hyvä varautua toteuttamaan 1. periodin opetus tilanteen epävarmuudesta johtuen myös etäopetuksena. Ainakin KV-ohjelmissa tämä on todennäköisimmin tarpeen.
  • Koulutusuudistuksen siirtymäaikaa on jatkettu 18.12.2020 asti. Mikäli opiskelija haluaa valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, tulee viimeistään tuolloin olla kaikki opinnot suoritettuna ja tutkintotodistuspyyntö jätettynä. Siirtymäajan osalta viimeinen päivä jättää pro gradu -tutkielma tarkastukseen tiedekunnassa on 10.11.2020. Lisätietoa siirtymäajan päättymisestä ja tutkielman tarkastusaikatalusta löytyy opiskelijan ohjeista. 
  • Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat löytävät tiedekunnan opetuksessa tapahtuvista muutoksista lisätietoa kurssisivuilta. Tiedekuntatentteihin opiskelijoiden tulee ilmoittautua normaalisti. Tentistä vastaavat opettajat ovat ilmoittautumisajan päätyttyä viipymättä opiskelijoihin yhteydessä tentin suoritustavan osalta.

Sivun sisällöstä vastaa valtiotieteellisen tiedekunnan tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:
Dekaani Marjaana Seppänen
varadekaanit Juri Mykkänen, Juhana Aunesluoma, Petri Ylikoski, Ullamaija Seppälä
hallintopäällikkö Teija Isotalo
opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen
HR-päällikkö Hannamari Helander
viestinnän asiantuntija Pasi Komulainen