Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty 26.6.

Alla on keskustakampuksen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen

 • Keskustakampuksen palautumissuunnitelma koronavirustilanteesta: toiminnan vaiheittain käynnistäminen
  • Lupaa työskennellä tiedekunnan tiloissa keskustakampuksen palautumissuunnitelman mukaisesti voi hakea ajalle 1.6.-16.8. Hakuaikoja on kolme: 26.5., 2.6.,16.6. ja 22.6. Tiedekunnan tilannekeskus pyrkii käsittelemään hakemukset mahdollisimman pian kunkin hakuajan jälkeen. Linkki lomakkeeseen löytyy keskustakampuksen palautumissuunnitelmasta.

  • Luvan saatuaan henkilö saa linkin varauskalenteriin, mistä hän varaa työskentelyajan. Ilman lupaa ja varausta tiedekunnan tiloissa ei saa työskennellä. HUOM! Jaetussa työhuoneessa työskentelevät sopivat keskenään vuorottelusta, jotta työskentely yhteisessä tilassa on turvallista.

  • Myös U37:n (väistö)muuttoihin liittyviin työhuoneen arkistojen läpikäymiseen ja siivoukseen haetaan lupaa em. lomakkeella.

Opetuksen järjestäminen tiedekunnassa kesällä ja syksyllä  

 • Kaikki opetus ja tentit järjestetään kesä-, heinä-, elokuun ajan etänä.
 • Kesän tiedekuntatentti 13.6. järjestetään vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Ilmoittautuminen tenttiin päättyy 31.5.
 • Examinarium-tenttien vaihtoehtoisia suoritustapoja jatketaan 31.8.2020 saakka tai siihen asti, kun examinarium-tentti on ilmoitettu pidettäväksi.
 • Elokuun viimeisellä viikolla uusien opiskelijoiden orientoivan jakson tilaisuudet järjestetään lähtökohtaisesti etänä.
 • Yliopiston palautumissuunnitelmassa todetaan 1. periodin osalta, että opetus ja muu toiminta aloitetaan normaalisti lukuun ottamatta massaopetustilaisuuksia; verkko-opetus edelleen mahdollista. Opettajien on kuitenkin hyvä varautua toteuttamaan 1. periodin opetus tilanteen epävarmuudesta johtuen myös etäopetuksena. Ainakin KV-ohjelmissa tämä on todennäköisimmin tarpeen.
 • Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opetus järjestetään etäopetuksena 31.8.2020 asti.
 • Valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa selvitetään, onko kevään osalta peruttua opetusta mahdollista järjestää kesäkaudella 1.6.-31.8.2020. Mahdollisista muutoksista ja opetuksesta kesäkauden osalta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Koulutusuudistuksen siirtymäaikaa on jatkettu 18.12.2020 asti. Mikäli opiskelija haluaa valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, tulee viimeistään tuolloin olla kaikki opinnot suoritettuna ja tutkintotodistuspyyntö jätettynä. Siirtymäajan osalta viimeinen päivä jättää pro gradu -tutkielma tarkastukseen tiedekunnassa on 10.11.2020. Lisätietoa siirtymäajan päättymisestä ja tutkielman tarkastusaikatalusta löytyy opiskelijan ohjeista. 
 • Maisterintutkielmien ja pro gradu –tutkielmien tarkastusaikataulu lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu. Myös tulevalle kesäkuulle on lisätty yksi uusi tutkielmien tarkastukseen jättöpäivä (16.6.2020). Tällöin tarkastukseen jätetyt tutkielma arvostellaan syyslukukauden ensimmäisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.9.2020.

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat löytävät tiedekunnan kevään opetuksessa tapahtuvista muutoksista lisätietoa kurssisivuilta. Tiedekuntatentteihin opiskelijoiden tulee ilmoittautua normaalisti. Tentistä vastaavat opettajat ovat ilmoittautumisajan päätyttyä viipymättä opiskelijoihin yhteydessä tentin suoritustavan osalta.

 • Poikkeustilanteesta huolimatta tiedekunnan kaikki keväälle suunnitellut hakumenettelyt, kuten maisterioptiohaku ja kandiohjelmien opintosuunnan täsmentyminen, tullaan järjestämään normaalisti. Näistä tiedotetaan opiskelijoita erikseen myöhemmin