Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty viimeksi 5.6. 

Alla on keskustakampuksen ja humanistisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen. 

 • Keskustakampuksen palautumissuunnitelma koronavirustilanteesta: toiminnan vaiheittain käynnistäminen
 • Tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille : ohjeistusta on tarkennettu kevään ja kesän tiedekuntatenttien osalta.
 • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan etätyöskentely ulkomailta käsin:  Helsingin yliopistolla tehdään ulkomaantyöskentelystä aina erillinen sopimus. Tee selvitys ulkomaan työskentelystä SAP-HR -järjestelmään
 • Huomioittehan, että koronatilanteen vuoksi ihmiskontakteja vaativia tutkimuksia (haastattelut, seuranta, tarkkailu ja vastaavat) ei tule pääsääntöisesti tehdä. Riski tartuntojen leviämiselle on liian suuri, ja jatkaminen on vastoin yliopiston vastuullisen toiminnan periaatteita. Tämän tyyppiset tutkimukset tulee keskeyttää, jos niitä on vielä käynnissä, eikä uusia tule aloittaa ennen kuin tilanne kokoontumisrajoitusten osalta on purettu.

Ohjeita opetuksen järjestämiseen tiedekunnassa kesällä ja syksyllä

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet-sivuilta.
 • Kaikki opetus ja tentit järjestetään kesä- ja heinäkuun ajan etänä. Poikkeuksen muodostavat valinnaisten opintojen oikeuksien kokeet (ns. tasokokeet), jotka järjestetään fyysisinä koetilaisuuksina, koska niiden katsotaan olevan opintojen etenemisen kannalta kriittisiä.  
 • Kesän tiedekuntatentit järjestetään vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Ilmoittautuminen tenttiin päättyy 31.5.  Ks. Alla ohjeet kesän suorituksista.  
 • Tuutorointi ja orientointi järjestetään etänä elokuun lopussa.  
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  Syksyn opetusta suunniteltaessa täytyy varautua siihen, että voidaan joutua palaamaan etäopetukseen.  
 • Kesätenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa kesätentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi. Kesätenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Opiskelija tarkistaa ensisijassa kurssisivulta suoritustavat. Jos tietoa ei löydy sieltä, niin opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan viikon sisällä tentti-ilmoittautumisen päättymisestä, viimeistään 7.6. mennessä.  Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen. 

Humanistisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet syksyn 2020 opetuksen järjestämiseen

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan vahvasti myös syksyllä 2020 (yliopiston suunnitelma A). Humanistinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

 • Humanistisen tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tämä on välttämätöntä, koska vaadittavat 1–2 metrin turvavälit rajoittavat keskustakampuksen tilojen käyttöä merkittävästi ja tiloja käyttäviä tahoja on paljon.
  • Jokaiselle opetustilalle tullaan yliopiston toimesta määrittelemään poikkeusajan enimmäiskapasiteetti.
  • Työ valmistuu kesän aikana ja mahdollinen lähiopetus sijoitetaan tiloihin sen jälkeen.
  • Kaikkien opetuksen suunnitteluun osallistuvien on tärkeä tiedostaa, että tilojen kapasiteetit tulevat olemaan huomattavasti normaaliaikaa pienempiä: esimerkiksi n. 200 hengen luentosalissa voidaan poikkeustilanteen jatkuessa järjestää opetusta enintään n. 30 hengen opetusryhmille.
 • Kandiohjelmien, kansainvälisten maisteriohjelmien sekä tarvittaessa kotimaiskielisten maisteriohjelmien 1. vuoden hops-ohjauksesta voidaan järjestää 1–3 kertaa lähiopetuksena. Hops-tapaamiset jaetaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin. Ryhmien tapaamisissa suositellaan sään salliessa hyödyntämään myös ulkotiloja.
 • Muun opetuksen osalta lähiopetuksena järjestetään vain sellaiset opintojaksot / opintojakson osat, joissa lähiopetus on täysin välttämätöntä. Tällaista opetusta voi olla esimerkiksi erityistiloja, -välineitä tai ohjelmistoja vaativa opetus.
 • Lähiopetuksen järjestämisen tarpeen arvioinnissa edetään seuraavasti:
  • Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena.
  • Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköisellä lomakkeella 17.6.2020 mennessä (lomake ja siihen liittyvät ohjeet jaetaan opettajille erikseen).
  • Humanistisen tiedekunnan tilannekeskus/dekaani tekee päätökset järjestettävästä lähiopetuksesta ja priorisoi hakemukset tarvittaessa.
 • Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Mikäli esimerkiksi erityisvälineitä vaativa opetus joudutaan järjestämään tilassa, jossa riittäviä turvavälejä ei voida kokonaan toteuttaa, tarvittaessa hyödynnetään myös turvavälineitä (kasvomaskit, suojakäsineet).
 • Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.
 • Lähiopetuksesta tai etäopetuksesta ei tarvitse tehdä tallennetta, jonka opiskelija voi myöhemmin katsoa. Läsnäolopakko on yliopistossa purettu, kunnes toisin päätetään. Tämä tarkoittaa, että poissaolo ei itsessään ole hylkäysperuste. Opintojen suoritustapa voi kuitenkin olla läsnäoloa vaativa, esim. ryhmäkeskustelu.