Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Alla on humanistisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen. Tiedekunnan ohjetta on päivitetty viimeksi 19.3 kello 13.00. 

  • Tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille
  • Tiedekuntatentteihin opiskelijoiden tulee ilmoittautua normaalisti. Tentistä vastaavat opettajat ovat ilmoittautumisajan päätyttyä viipymättä opiskelijoihin yhteydessä tentin suoritustavan osalta.
  • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeet -sivuilta.
  • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet-sivuilta.
  • Vain toimintojen kannalta kriittinen työ hoidetaan tällä hetkellä yliopiston tiloissa. Yliopistolaiset työskentelevät 13.4. asti pääsääntöisesti etänä aina kun se on mahdollista. 
    • Koko henkilökunnan pitää noudattaa oman ja muiden terveyden turvaamiseksi hallituksen ja HY:n määräyksiä etätyöskentelystä erityisesti ulkomaanmatkoilta palattaessa. Suomen hallituksen linjaus 16.3.2020: “Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.” 

  • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan etätyöskentely ulkomailta käsin:  Helsingin yliopistolla tehdään ulkomaantyöskentelystä aina erillinen sopimus. Tee selvitys ulkomaan työskentelystä SAP-HR -järjestelmään
  •