Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2021

Alla on humanistisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen. 

 • Tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille 
 • Säännöllinen, kokopäiväinen työskentely yliopiston tiloissa sijaitsevissa työhuoneissa on edelleen luvanvaraista ainakin 30.9.2020 asti. Lupa haetaan tiedekunnan tilannekeskukselta e-lomakkeella
 • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan etätyöskentely ulkomailta käsin:  Helsingin yliopistolla tehdään ulkomaantyöskentelystä aina erillinen sopimus. Tee selvitys ulkomaan työskentelystä SAP-HR -järjestelmään
 • Huomioittehan, että koronatilanteen vuoksi ihmiskontakteja vaativia tutkimuksia (haastattelut, seuranta, tarkkailu ja vastaavat) ei tule pääsääntöisesti tehdä. Riski tartuntojen leviämiselle on liian suuri, ja jatkaminen on vastoin yliopiston vastuullisen toiminnan periaatteita. Tämän tyyppiset tutkimukset tulee keskeyttää, jos niitä on vielä käynnissä, eikä uusia tule aloittaa ennen kuin tilanne kokoontumisrajoitusten osalta on purettu.

Lähiopetus ja -tentit

Päivitetty 14.1.2021

Kevätlukukauden opetus on tammikuun loppuun asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta 27.1. rästi- ja tiedekuntatenttiä, joka järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

Loppukevään lähiopetusvarauksia ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

Tiedekuntatentti 2.12., Examinarium-tentit

Päivitetty 30.11.2020

Tiedekuntatentti järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

WebOodista jo löytyvät Examinarium-tentit järjestetään, mutta uusia tenttejä ei saa luoda Exam-järjestelmään. Jos opiskelija pyytää exam-tenttiä, harkitse ensin muita suoritusmuotoja. Jos tentti on välttämätön, opettaja pyytää tilannekeskukselta luvan Exam-tenttiin sähköpostiviestillä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

Humanistisen tie­de­kun­nan tar­ken­ta­vat oh­jeet kevään 2021 ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Päivitetty 30.11.2020

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Humanistisessa tiedekunnassa opetus on keväällä 2021 pääsääntöisesti etäopetusta.

Lähiopetuslupaa hakeneille kursseille varattiin opettajan hakemuksen perusteella opetustilat. Ajantasaiset opetustiedot päivitetään WebOodiin marraskuun lopussa.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille alkaa 1.12. Opiskelijoita ohjeistetaan tarkistamaan toteutus kurssisivuilta. On siis tärkeää, että opettajat päivittävät kurssisivuille tiedot etä- ja lähiopetuksesta.

Kaikki opetustiloja koskevat varaukset tehdään keskitetysti. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Kansainvälisten maisteriohjelmien opetus: enintään 3 kurssia lähiopetuksena kevätlukukauden aikana
 4. Kotimaiskielisten ohjelmien ensimmäisen vuoden (tai siihen rinnastettava) opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 5. Tentit / loppukuulustelut
 6. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit / praktikumit: 1–3 tapaamista
 7. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per aineopintokokonaisuus
 8. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

 

 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Humanistisen tie­de­kun­nan tar­ken­ta­vat oh­jeet syk­syn 2020 ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan vahvasti myös syksyllä 2020 (yliopiston suunnitelma A). Humanistinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

 • Humanistisen tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tämä on välttämätöntä, koska vaadittavat 1–2 metrin turvavälit rajoittavat keskustakampuksen tilojen käyttöä merkittävästi ja tiloja käyttäviä tahoja on paljon.

Lähiopetus

 • Ensimmäisen vuoden hops-ohjauksen 1. tapaaminen järjestetään lähiopetuksena.
 • Muun opetuksen osalta lähiopetuksena järjestetään vain sellaiset opintojaksot / opintojakson osat, joissa lähiopetus on täysin välttämätöntä. Tällaista opetusta voi olla esimerkiksi erityistiloja, -välineitä tai ohjelmistoja vaativa opetus. Lähiopetuksesta on päätetty kesällä 2020.
 • Kaikki syksyn tilavaraukset tehdään keskitetysti tiedekunnan tilannekeskuksen linjausten ja päätösten mukaisesti. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen metsatalo-timetable(at)helsinki.fi .
 • Opettajien tulee kursseilla tai muissa opetustapahtumissa kerätä lista osallistuvista opiskelijoista, jotta mahdollisessa tartuntatilanteessa altistuneet voidaan jäljittää. Tähän riittää WebOodin lista ilmoittautuneista. Läsnäololistaa ei tarvitse kerätä joka luennolla. 
 • Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.
 • Lähiopetuksesta tai etäopetuksesta ei tarvitse tehdä tallennetta, jonka opiskelija voi myöhemmin katsoa. Läsnäolopakko on yliopistossa purettu, kunnes toisin päätetään. Tämä tarkoittaa, että poissaolo ei itsessään ole hylkäysperuste. Opintojen suoritustapa voi kuitenkin olla läsnäoloa vaativa, esim. ryhmäkeskustelu.

Ohjeita ja vinkkejä etäopetukseen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.