Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty viimeksi 27.10.

Alla on humanistisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen. 

 • Tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille 
 • Säännöllinen, kokopäiväinen työskentely yliopiston tiloissa sijaitsevissa työhuoneissa on edelleen luvanvaraista ainakin 30.9.2020 asti. Lupa haetaan tiedekunnan tilannekeskukselta e-lomakkeella
 • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan etätyöskentely ulkomailta käsin:  Helsingin yliopistolla tehdään ulkomaantyöskentelystä aina erillinen sopimus. Tee selvitys ulkomaan työskentelystä SAP-HR -järjestelmään
 • Huomioittehan, että koronatilanteen vuoksi ihmiskontakteja vaativia tutkimuksia (haastattelut, seuranta, tarkkailu ja vastaavat) ei tule pääsääntöisesti tehdä. Riski tartuntojen leviämiselle on liian suuri, ja jatkaminen on vastoin yliopiston vastuullisen toiminnan periaatteita. Tämän tyyppiset tutkimukset tulee keskeyttää, jos niitä on vielä käynnissä, eikä uusia tule aloittaa ennen kuin tilanne kokoontumisrajoitusten osalta on purettu.

Humanistisen tie­de­kun­nan tar­ken­ta­vat oh­jeet kevään 2021 ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Päivitetty 27.10.2020

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Humanistinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta kevään opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

Tiedekunnan kevään opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Lähiopetusta ei saisi olla merkittävästi enemmän kuin syyslukukaudella. Lupaa välttämättömään lähiopetukseen haetaan samaan tapaan kuin syyslukukaudella.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Kansainvälisten maisteriohjelmien opetus: enintään 3 kurssia lähiopetuksena kevätlukukauden aikana
 4. Kotimaiskielisten ohjelmien ensimmäisen vuoden (tai siihen rinnastettava) opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 5. Tentit / loppukuulustelut
 6. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit / praktikumit: 1–3 tapaamista
 7. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per aineopintokokonaisuus
 8. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

Lähiopetuksen tarpeen arviointi ja hakemuksen jättäminen:

 • Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena.
 • Lisäksi koulutusohjelmien johtoryhmät keskustelevat lähiopetuksen järjestämisestä. Johtoryhmä voi tarvittaessa tehdä tarkempia priorisointeja ohjelman sisällä. Jos tarkempia priorisointeja tehdään, johtoryhmä tiedottaa niistä ohjelman opettajia ennen lähiopetushaun alkamista. Johtoryhmiä pyydetään lisäksi ilmoittamaan mahdollisista tarkentavista linjauksistaan tiedekunnalle osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköisellä lomakkeella 11.11.2020 mennessä. Lomake aukeaa 2.11.2020.
 • Mikäli kaikkea haettua lähiopetusta ei voida esimerkiksi sopivien tilojen puutteen takia toteuttaa, koulutusohjelmien johtajat priorisoivat jätetyt hakemukset.
 • Luentojen suoratoistaminen: jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, kerro siitä hakulomakkeella. Varaamme tällöin opetukselle striimaukseen sopivan tilan. Jos haluat, että opetus on seurattavissa ainoastaan verkon kautta, mutta tarvitset itsellesi opetustilan striimauksen järjestämiseen, ilmoita myös tästä.
 • Teemme kaikki opetustiloja koskevat varaukset keskitetysti jätettyjen hakemusten perusteella. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Huomaa myös, että jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Tilavaraukset tehdään kuitenkin aina luennon alkuperäisen keston mukaisesti ja alkuperäistä ryhmäkokoa noudattaen. Esimerkiksi usean tapaamisen yhdistäminen yhdeksi pitkäksi lähiopetuskerraksi ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Humanistisen tie­de­kun­nan tar­ken­ta­vat oh­jeet syk­syn 2020 ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan vahvasti myös syksyllä 2020 (yliopiston suunnitelma A). Humanistinen tiedekunta on päättänyt tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

 • Humanistisen tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tämä on välttämätöntä, koska vaadittavat 1–2 metrin turvavälit rajoittavat keskustakampuksen tilojen käyttöä merkittävästi ja tiloja käyttäviä tahoja on paljon.

Lähiopetus

 • Ensimmäisen vuoden hops-ohjauksen 1. tapaaminen järjestetään lähiopetuksena.
 • Muun opetuksen osalta lähiopetuksena järjestetään vain sellaiset opintojaksot / opintojakson osat, joissa lähiopetus on täysin välttämätöntä. Tällaista opetusta voi olla esimerkiksi erityistiloja, -välineitä tai ohjelmistoja vaativa opetus. Lähiopetuksesta on päätetty kesällä 2020.
 • Kaikki syksyn tilavaraukset tehdään keskitetysti tiedekunnan tilannekeskuksen linjausten ja päätösten mukaisesti. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen metsatalo-timetable(at)helsinki.fi .
 • Opettajien tulee kursseilla tai muissa opetustapahtumissa kerätä lista osallistuvista opiskelijoista, jotta mahdollisessa tartuntatilanteessa altistuneet voidaan jäljittää. Tähän riittää WebOodin lista ilmoittautuneista. Läsnäololistaa ei tarvitse kerätä joka luennolla. 
 • Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.
 • Lähiopetuksesta tai etäopetuksesta ei tarvitse tehdä tallennetta, jonka opiskelija voi myöhemmin katsoa. Läsnäolopakko on yliopistossa purettu, kunnes toisin päätetään. Tämä tarkoittaa, että poissaolo ei itsessään ole hylkäysperuste. Opintojen suoritustapa voi kuitenkin olla läsnäoloa vaativa, esim. ryhmäkeskustelu.

Ohjeita ja vinkkejä etäopetukseen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.