Haku Opettajien akatemiaan käynnissä

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on verkosto opettajille, jotka ovat kehittäneet omaa opetusosaamistaan sekä opiskelijoiden oppimista yliopistossa. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa.

Opettajien akatemiaan valitaan uusia jäseniä syyslukukaudella 2020

Haku päättyy 5.10.2020 klo 13.00.
 
Akatemiaan valittu saa Opettajien akatemian pysyvän jäsenyyden lisäksi käyttöönsä kolmivuotisen määrärahan (yhteensä n. 20 000 euroa). Lisäksi opettajan kotiyksikölle myönnetään erillisrahoitus opetuksen kehittämiseen.

Opettajien akatemian jäsenyyttä voivat hakea yliopiston 2.–4. uraportaalla olevat opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat, joilla on hakuvuonna voimassaoleva työsuhde Helsingin yliopistoon (ml. tuntiopettajat, dosentit ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat). Opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva hakee itse Opettajien akatemian jäsenyyttä.

Hakuohjeet ja hakulomake intranet-Flammassa