3894 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Helsingin yliopistoon

Korkeakoulujen yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki yhteensä 28779, eli sisään pääsi 13,5 prosenttia hakijoista. Erityisesti teologia kasvatti suosiotaan.

Yhteishaussa haetaan sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli 27741 ja hyväksyttyjä 3540.

Todistuksen perusteella valittujen määrä kasvoi tänä vuonna. Vakiintuneiden todistuksella valittavien hakukohteiden lisäksi todistusvalinta oli ensimmäistä kertaa käytössä teologisessa tiedekunnassa sekä elintarviketieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmissa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi kasvatustieteen kandiohjelman ruotsinkielisissä opintosuunnissa valinnan ensimmäinen vaihe on todistusvalinta.

Hakijamäärät kasvoivat jonkin verran niissä koulutusohjelmissa, jotka ottivat todistusvalinnan käyttöön.

Teologia kiinnostaa

Suurimmat muutokset hakijamäärissä tapahtui tänä vuonna lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joissa hakijamäärät kasvoivat 64 prosentilla ja 69 prosentilla verrattuna vuoteen 2017. Kasvu johtuu pääosin siitä, että sekä lääketieteellisillä aloilla että oikeustieteellisellä alalla siirryttiin yhteisvalintaan. Esimerkiksi lääketieteen yhteisvalinnassa haettiin samalla valintakokeella moneen eri yliopistoon. Aikaisemmin ei ollut mahdollista hakea samassa haussa useamman kuin yhden yliopiston lääketieteelliseen.

Hakijamäärät kasvoivat kaikissa muissakin tiedealoissa Helsingin yliopistolla. Pienin muutos tapahtui eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (+0,7 %) ja suurin teologisessa tiedekunnassa (+14 %).

Eniten opiskelijoita eli 717 otettiin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonne hakijoita oli 3136. Tiukin seula oli lääketieteellisessä, oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joihin hakijoiden määrään nähden otettiin vähiten opiskelijoita. Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin pyrki 3900 hakijaa, joista hyväksyttiin 270.

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7. klo 15.00 mennessä.

  Hakijat Ensisijaiset hakijat Hyväksytyt Hakijoista hyväksyttyjä
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 2169 743 181 8,3 %
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 751 653 68 9,1 %
Farmasian tiedekunta 1986 790 184 9,3 %
Humanistinen tiedekunta 4063 2042 540 13,3 %
Kasvatustieteellinen tiedekunta 2969 1588 526 17,7 %
Lääketieteellinen tiedekunta 7395 3862 270 3,7 %
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1231 535 270 21,9 %
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 3136 1319 717 22,9 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 4871 3094 242 5,0 %
Svenska social- och kommunalhögskolan 314 123 111 35,4 %
Teologinen tiedekunta 717 336 161 22,5 %
Valtiotieteellinen tiedekunta 3900 2092 270 6,9 %
         
Helsingin yliopisto yhteensä (päähaku) 27741 17177 3540 12,8 %

Tarkemmat tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan Helsingin yliopiston tilastosivulla viikolla 27.
Lue myös: Opetushallituksen tiedote Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 47 000 opiskelijalle

Lisätietoja antaa: Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö: sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840