Sosiaalisen median data valaisee kansallispuistojen käyttöä ja paljastaa nousevat trendit
Kaverille lähetetty twiitti tai kuva Instagramissa toimii kansallispuiston kävijäpalautteena, jota Metsähallitus ja muut puistojen ylläpitäjät voivat käyttää puistojen kehittämiseen.

Helsingin yliopiston tutkijoiden äskettäin julkaiseman tutkimuksen mukaan Instagram, Flickr tai Twitter ovat luotettavia lähteitä, kun halutaan ymmärtää kansallispuistojen käyttäjien toimintaa.

Kansallispuistot ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja retkeilijät virkistyvät liikkuessaan luonnossa. Kansallispuistot ovat suosittuja retkikohteita: Suomen puistoissa käy vuosittain lähes 3 miljoonaa kävijää. Puistojen ylläpitävät kaipaavat ajantasaista tietoa puistojen kävijämääristä ja heitä kiinnostaa myös mitä ihmiset puistossa tekevät. Tähän on nyt löytymässä tutkijoiden avulla työkalut.

Tietoa Suomen ja Etelä-Afrikan luonnonpuistoista

– Puistojen ylläpitäjillä ei ole riittäviä resursseja tehdä toistuvasti kävijäkyselyitä perinteisillä kyselytutkimuksen menetelmillä. Sosiaalisen median datasta tieto saadaan kerättyä halvemmalla, sanoo luontomatkailua tutkinut Enrico Di Minin Helsingin yliopiston Digital Geography -laboratoriosta.

Tutkijoiden tavoitteena onkin kehittää menetelmiä, joista puistojen ylläpitäjät voisivat hyötyä.

Pallas-Ylläs-alueen retkeilijöille tehdyn kävijätutkimuksen vertailu samalta alueelta lähetettyihin sosiaalisen median postauksiin paljasti, että tulokset ovat samansuuntaisia. Vertailua sosiaalisen median datan ja puistojen kävijälaskureiden ja kyselyiden välillä on tehty myös Etelä-Afrikan luonnonpuistoista.

Instagram kertoo eniten puistojen käytöstä

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen median datan käytettävyyttä, jossa tutkijoilla oli aineistoa 56 puiston alueelta Suomesta ja Etelä-Afrikasta.

– Tutkimuksessa tarkastelimme puistosta lähetettyjä Instagram, Twitter ja Flickr-postauksia ja vertasimme näitä virallisiin kävijätilastoihin, joiden avulla pystyimme arvioimaan eri sosiaalisen median aineistojen luotettavuutta puistojen käyttöasteen arvioimisessa. Tutkimuksemme osoittavat, että Instagramiin lähetetty paikkatunnisteella varustettu kuva on puistojen käytön tutkimuksessa hyödyllisin, sanoo tutkija Henrikki Tenkanen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisen median avulla voidaan päätellä mitä kävijät arvostavat ja mitä he puistossa tekevät.

– On mielenkiintoista, että kyselyssä ihmiset kertoivat arvostavansa juuri niitä samoja asioita, joita he kuvaavat viesteissään, sanoo tutkija Anna Hausmann, joka on tutkinnut Etelä-Afrikan luonnonpuistoissa vierailevien turistien arvostuksia.

 

Talvipyöräilyä ja leijalautailua

Sosiaalinen media paljastaa sen mitä ihmiset puistossa tekevät ja se kertoo uusista harrastuksista.

– Suomen Lapissa uudet harrastusmuodot kuten talvipyöräily ja leijalautailu näkyvät sosiaalisessa mediassa, vaikka ne eivät vielä ole nousseet esiin perinteisissä kävijäkyselyissä, kertoo sosiaalisen median hyödyntämisestä väitöskirjaa tekevä Vuokko Heikinheimo.

Sosiaalisen median käyttö laajenee yhä ja se tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja arvostuksia.

– Vaikka aineisto tuntuu aluksi kaoottiselta, se voi antaa kiinnostavaa uutta tietoa luonnossa liikkumisesta, sanoo apulaisprofessori ja Digital geography –laboratorion vetäjä Tuuli Toivonen.

 

Referenssit

Instagram, Flickr, or Twitter: Assessing the usability of social media data for visitor monitoring in protected areas. Henrikki Tenkanen, Enrico Di Minin, Vuokko Heikinheimo, Anna Hausmann, Marna Herbst, Liisa Kajala & Tuuli Toivonen. Scientific Reports 7, Article number: 17615 (2017)
doi:10.1038/s41598-017-18007-4

Lisätietoja

Tutkija Henrikki Tenkanen, Digital geography –laboratorio
Sähköposti: henrikki.tenkanen@helsinki.fi
Puhelin: 050 4484436
ORCID: 0000-0002-0918-4710

Apulaisprofessori  Tuuli Toivonen, Digital geography –laboratorio
Sähköposti: tuuli.toivonen@helsinki.fi
Puhelin: +358 405655994, 02941
ORCID: 0000-0002-6625-4922