Metsä suojaa eläimiä ja kasveja ilmaston lämpenemiseltä
Metsä toimii puskurina. Puiden latvat eristävät kuumuudelta ja toisaalta suojaavat pakkaselta.

Metsän suotuisat vaikutukset on osoitettu laajalla kansainvälisellä tutkimuksella, jossa oli mukana professori Miska Luoto Helsingin yliopiston The BioGeoClimate Modelling Lab -tutkimusryhmästä. Tutkimustulokset julkaistiin äskettäin arvostetussa Nature Ecology and Evolution -tiedelehdessä.

Neljän asteen ero lämpötiloissa

Lämpötiloja mitattiin viidellä mantereella, tropiikin sademetsistä aina pohjoisen havumetsiin. Kerätyn aineiston mukaan päivän ylin lämpötila metsässä on keskimäärin neljä astetta alhaisempi kuin läheisellä puuttomalla alueella. Tämä tieto auttaa ennustamaan paremmin ilmaston lämpenemisen vaikutuksia metsän monimuotoisuuteen.

Metsä eristeenä

Latvuston lehdet ja oksat eristävät ja suojaavat metsän alempia kerroksia. Siksi kesällä korkein lämpötila on metsän keskellä alhaisempi ja vastaavasti talvella ja yöllä lämpötila on keskimäärin yhden asteen verran korkeampi kuin avoimessa ympäristössä. Kuumina kesäpäivinä metsän keskellä on tropiikissa jopa lähes kymmenen astetta viileämpää, kun taas pohjoisilla alueilla ero on vain muutamia asteita. Metsän eristävä vaikutus onkin pidettävä mielessä, kun ennustetaan ilmaston lämpenemisen vaikutuksia biodiversiteettiin. Noin neljännes maapallon pinta-alasta on metsien peitossa ja näillä alueilla elää ja esiintyy yli puolet lajeista. Laaja-alaiset metsien hakkuut ja ilmaston lämpeneminen yhdessä muodostavat erityisen uhan maapallon biodiversiteetille.

Ilmastonmuutoksen puskuri

Julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että lämpötilan noustessa myös lehvästön puskurointikyky nousee. Maksimilämpötilojen nousu metsäympäristössä on siten luultua hitaampaa. Vaikka lämpötilat nousevat, niin metsän keskellä lämpötila ei nouse samaa tahtia. Tutkimus osoittaa, että metsä on todellinen puskuri ilmaston lämpenemistä vastaan. Tulokset vahvistavat ymmärrystä metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa, ja osoittavat selvästi että metsät pitää säilyttää ja metsittämistä lisätä ilmaston lämmetessä. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen puskurina on erityisen suurta tropiikissa, kuten esimerkiksi voimakkaasti hakatuilla Amazonin ja Indonesian sademetsäalueilla.

Referenssi:

Global buffering of temperatures under forest canopies. Pieter De Frenne, Florian Zellweger, Francisco Rodríguez-Sánchez, Brett Scheffers, Kristoffer Hylander, Miska Luoto, Mark Vellend, Kris Verheyen and Jonathan Lenoir. Nature Ecology & Evolution, le 1er avril 2019, DOI : 10.1038/s41559-019-0842-1

Lisätietoja:

Professori Miska Luoto, The BioGeoClimate Modelling Lab
Sähköposti: miska.luoto@helsinki.fi
Puhelin: +358 44 2727327

Viestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki
Sähköposti: riitta-leena.inki@helsinki.fi
Puhelin: +358 50 448 5770
Twitter: @inkiriitta